Úvod k Nálezišti

Aplikace Náleziště (s dlouhým á) slouží - poněkud překvapivě - pro evidenci nálezů hub. Uživatelé ji mohou využívat jako úložiště (databázi) vlastních nálezů, ale dobře poslouží i pro širší spolupráci při jejich zpracování na základě přístupových práv přidělovaných autorem nálezu. Klademe důraz na zabezpečení citlivých informací o nálezech před neautorizovaným přístupem.

Pro každý nález máme jeden dokument (www stránku). K nálezům uvádíme textové informace, obrázky, ale i přílohy různého formátu (Excel, Word, PDF). Cílem je shromažďovat zajímavé informace o výskytu různých druhů hub a dokumentovat jejich znaky a znakovou variabilitu. Nejzajímavější nálezy mohou být zveřejněny.

Nálezy nemusí být přesně určeny. Lze je určit dodatečně nebo vůbec, jak se ostatně děje v běžné mykologické praxi.

Náleziště umožňuje vzájemnou spolupráci uživatelů, může tedy sloužit jako platforma pro různé mykologické projekty nebo pracovní skupiny, ale také jako komunikační prostředek mezi začínajícími zájemci o houby a mykologii a odborníky.

Přístup do Náleziště

Možnost evidovat zde své nálezy má každý řádný člen České mykologické společnosti. O přidělení přístupu je třeba požádat některého z administrátorů webu.

Nález

Identifikátor nálezu je tvořen následujícími údaji:

  • identifikace autora nálezu - čtyřmístné číslo podle id uživatele
  • identifikace roku vytvoření záznamu o nálezu - čtyřmístné číslo
  • pořadové číslo nálezu v rámci uživatele a roku - čtyřmístné číslo

Identifikátor je přidělen při vytvoření nálezu a nelze jej měnit.

Datum nálezu je povinný údaj a musí být úplné. Nelze uvést například jen měsíc a rok. Datum nálezu lze měnit a nemá vliv na údaj roku v identifikaci nálezu.

Nález můžeme přiřadit ke konkrétnímu rodu nebo druhu, toto přiřazení je nepovinné. Název rodu i druhu uvádíme latinsky, tak jak jsou příslušné taxony evidovány v systematice Myko atlasu. Uvedeme-li pouze rod, je určení doplněno zkratkou sp. za rodovým jménem. Uvedeme-li druh a současně označíme zaškrtávací pole nejisté určení, je určení druhu doplněno zkratkou cf.

Region je povinný údaj, vybíráme z číselníku.

Lokalita a souřadnice GPS jsou údaje nepovinné, pokud jsou však uvedeny, zobrazí se pouze administrátorům nálezu.

V textové části uvádíme popis a charakteristiky nálezu, které nelze vyčíst z fotografií a příloh, zejména charakter lokality, aktuální počasí, chuť a vůni, výsledky mikroskopie či dalších měření apod. Uvádíme pouze zjištěná fakta.

Způsob určení, kdo nález určil, podle jakých znaků atp. zmiňujeme v sekci Diskuse. Zde také uvádíme polemiku, čím nález odpovídá znakům popsaným v literatuře, kterými znaky se od literatury odchyluje, které znaky literatura neuvádí, atp.

Pro administraci nálezů existuje samostatná podrobná příručka.

Přístupová práva k nálezu

Velmi důležitá jsou práva pro přístup k nálezu. Rozlišujeme čtyři úrovně:

  • pouze pro administrátory nálezu
  • pro administrátory nálezu a privilegované uživatele
  • pro všechny registrované uživatele
  • pro všechny uživatele

Administrátorem nálezu je autor záznamu o nálezu a všechny osoby, které jsou jako administrátoři k nálezu explicitně přiřazeny. S výjimkou autora nálezu lze administrátory také zrušit. Pouze administrátor nálezu má přístup k administraci nálezu a může také měnit jeho přístupová práva.

Privilegovaný uživatel má především právo administrovat stránky Myko atlasu. V Nálezišti je jediným rozdílem mezi právy privilegovaného a registrovaného uživatele možnost zveřejnit nález, aby byl přístupný všem uživatelům.

Uživatelský manuál

Návod ke stažení v PDF

 

Náleziště

Úvod k Nálezišti