ADMINS.CZ Virtis s.r.o.
 

Samostatné zobrazení článku číslo 499

 
 

Zde může být Vaše inzerce

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .

Obrázek v inzerci

ukázkový obrázek
šířka obrázku je max. 200 pixelů

Jak připravit podklady

Dodáte nám vlastní text a obrázky. V textu může být samozřejmě odkaz na www stránky Vaší firmy.

Pro zvýraznění a členění textu lze použít nadpis 3. úrovně a zvýraznění písma tučně nebo kurzívou.

Obrázky mají maximální šířku 200 pixelů. Musejí být nepohyblivé, nepřijímáme animované obrázky ani Adobe Flash.

Můžete také dodat klíčová slova a krátký popis pro SEO (počet klíčových slov a délka popisu jsou omezeny).

Obsah inzerce nesmí být hanlivý ani klamavý a musí jej schválit redakce www stránek ČMS.

Obrázek v inzerci

ukázkový obrázek na výšku

Cena inzerce

Cena inzerce závisí na jejím rozsahu a délce zveřejnění, v případě více inzerentů též požadavku na pořadí (shora). Kontaktujte nás s připravenými podklady, cenu Vám na vyžádání sdělíme. Preferujeme dlouhodobé inzerenty a témata blízká našemu zaměření. Pro interní potřebu vážných zájemců poskytneme detailní informace o návštěvnosti stránek.