ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Knihovna České mykologické společnosti

Historie a současnost

Česká mykologická společnost (původně Československá mykologická společnost) si vytvářela vlastní knihovnu prakticky od počátků své existence. První zmínku o ní nalezneme ve zprávě její jednatelské valné hromady z 3. 2. 1924, uveřejněné v Časopisu československých houbařů č. 3, r. IV, 1923-24, kde se praví:

Knihovna Společnosti čítá 45 čísel a uložena je u jednatele, který členům knihy bezplatně půjčuje.

V tomto a následujícím 4. čísle je pak uveřejněn seznam všech 45 titulů. Od těch dob prošla knihovna dlouhým vývojem, nicméně většina z těchto původních titulů se v knihovně dochovala až do dnešních dnů.

Knihovna ČMS je umístěna v prostorách sídla společnosti v Karmelitské 14, Praha1. Je neveřejná, nezisková a jejím účelem je vytvářet, uchovávat a zpřístupňovat fond odborné, zejména mykologické, literatury pro potřeby členů ČMS. V rámci poskytování služeb veřejnosti, zejména při určování donesených hub, ji hojně využívá i houbařská poradna. Řídí ji užší výbor společnosti, který si pro její operativní vedení a správu jejího fondu vytvořil knihovní radu (KR), jež v současné době pracuje ve složení:

 • Mgr. Bohumil Bušek, vedoucí KR  
 • Ing. Jaroslav Landa  
 • Ing. Helena Hamerská  

Knihovní rada usiluje dle možností o aktualizaci a rozšiřování knihovního fondu, např. cestou různých výměn, sponzorských darů, darů od členů, nákupem nových knih nebo starších titulů z pozůstalostí, antikvariátů, získáváním recenzních výtisků, kopírováním publikací, atd. Přitom přihlíží k finančním možnostem společnosti, zejména v případě pořizování drahých zahraničních titulů. Veškeré akvizice schvaluje užší výbor ČMS.

Co v knihovně najdete

knihovna ČMS

knihovna ČMS

Mykologický sborník

Mykologický sborník

zahraniční časopisy

zahraniční časopisy

Knihovní fond zahrnuje zejména mykologické, ale i jiné odborné knihy a časopisy, jakož i kopie významných publikací, separáty z časopisů, skripta a podobné položky. V současné době se připravuje i uchovávání dokumentů na digitálních nosičích. Z praktického hlediska je fond knihovny rozčleněn na část knižní a časopiseckou, a dále na cizojazyčnou a českou a slovenskou. V současné době čítá více než 900 knižních titulů, z toho přes 500 cizojazyčných a zhruba 400 psaných v češtině či slovenštině, jakož i přibližně 80 časopiseckých titulů, včetně kompletní řady Mykologického sborníku. Seznamy všech knih a časopisů jsou neustále aktualizovány. Pokud chce někdo z řad členů vědět, zda knihy nebo časopisy, které momentálně shání, jsou v knihovně k dispozici, může se obrátit s dotazem přímo na B. Buška prostřednictvím emailu .

Půjčování

Půjčování je bezplatné. Publikace z knihovny si může půjčovat každý člen ČMS řádně si plnící své členské povinnosti, a to pouze osobně v knihovně ČMS v Karmelitské 14, Praha 1. Před první výpůjčkou je každý čtenář požádán o seznámení se Statutem a výpůjčním řádem Knihovny České mykologické společnosti v Praze, jehož příslušné pasáže týkající se půjčování jsou zde k nahlédnutí.

Knihovna ČMS nemá v současné době pevně stanovené provozní hodiny, proto je třeba dohodnout si návštěvu v ní s výše uvedenými členy KR, příp. v sekretariátu ČMS, a využít přitom provozní doby houbařské poradny, kde je v současné době většina knihovního fondu ČMS i umístěna.

Zahraniční výměny a prodej

Zvláštní pozornost si zasluhuje program zahraničních výměn, v jehož rámci společnost získává bezplatně zahraniční časopisy výměnou za Mykologický sborník. V současné době probíhají výměny MSb. za tyto tituly:

 • Bollettino del Gruppo Micologico G. Bresdadola di Trento (n.s.)
 • Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie
 • Butlletí de L’Associació Micológica Font I Quer
 • Bulletin de la Fédération mycologique de l´Est
 • Bulletin semestriel de la Société Mycologique du Nord de France
 • Bulletin trimestriel de la Société Mycologique de France
 • Coolia
 • Fungal Diversity
 • Funghi e Ambiente
 • Karstenia
 • Lejeunia
 • Micologia e Vegetazione Mediterranea
 • Mikológiai Közlemények – Clusiana
 • Mikologija i fitopatologija
 • Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde
 • Pagine di Micologia
 • Persoonia
 • Regensburger Mykologische Schriften
 • Revista Catalana de Micologia
 • Revue du Cercle de Mycologie de Bruxelles
 • Rivista di Micologia
 • Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde
 • Svampe
 • Svensk Mykologisk Tidskrift

České tituly

Z českých titulů dostáváme výměnou nebo si předplácíme:

 • Czech Mycology
 • Mykologické listy
 • Opera Corcontica

Prodej starších ročníků Mykologického sborníku - Časopisu českých houbařů

Veškeré ročníky našeho spolkového časopisu jsou v nezbytném počtu archivovány v ústředí České mykologické společnosti. Děje se tak po generace z pochopitelného důvodu bezpečného uchování tohoto svým zaměřením jedinečného a obecně vysoce ceněného odborného časopisu, který vychází prakticky bez přerušení již od roku 1919. Ukázku z obsahu naleznete na zdejších stránkách v rubrice Časopis. Kromě archivace a uchovávání časopisu v knihovním fondu ČMS nabízíme zájemcům z řad odborné tuzemské i zahraniční veřejnosti i dalším vážným zájemcům o mykologii a především našim členům k zakoupení za výhodné ceny některé starší ročníky Sborníku, které máme volně k dispozici. Především se jedná o stále ještě kompletní řadu od r. 1990 až do současnosti. Kromě toho jsme schopni na základě Vašeho dotazu vyhledat a nabídnout za smluvní cenu i některé starší ročníky či jednotlivá čísla. Pokud tedy něco sháníte, neváhejte a zavolejte nebo napište nám!

Jak objednat starší čísla časopisu

Své objednávky posílejte emailem na adresu nebo , případně písemně na adresu ústředí ČMS. Do objednávky prosím uveďte:

 • Jméno a příjmení objednatele či jiného určeného příjemce zásilky a jeho přesnou doručovací poštovní adresu, včetně e-mailové adresy a příp. i telefonního čísla.
 • Přesně čísla ročníků, které si chcete objednat.
 • Podle níže uvedených informací o ceně a výši poštovného a balného si kontrolně vypočítejte předpokládanou celkovou cenu a uveďte ji do objednávky.

Na Vaší objednávku Vám odpovíme e-mailem s případným upřesněním ceny a podmínek a požádáme Vás o její potvrzení. Objednávku si pak po našem sdělení, že je připravena, můžete osobně vyzvednout v naší kanceláři v Karmelitské 14, Praha 1, kde ji lze zaplatit v hotovosti. Objednávky zasíláme i poštou za níže uvedených podmínek po obdržení platby od objednatele na účet č. 1933825359/0800. Při platbě prosím uveďte Vaše členské číslo, pokud jste naším členem, nebo heslo starší sborníky jako zprávu pro příjemce. Objednávky vyřizujeme dle našich možností, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich potvrzení z naší strany.

Ročníky 1990 až 2002

Cena: 50,- Kč za 1 ročník (4 čísla)

Ročníky 2003 až 2013

Cena: 100,- Kč za 1 ročník (4 čísla)

Poštovné a balné:

 • do 3 ročníků 60 Kč (doporučené psaní)
 • do 6 ročníků 100 Kč (doporučený balík)
 • do 15 ročníků 140 Kč (balík na poštu)

Od ročníku 2014 lze jednotlivá čísla i celé ročníky objednat za cenu v nich uvedenou. Upozorňujeme zájemce, že ceny zásilek se mohou měnit v závislosti na podmínkách České pošty. O  takových změnách Vás budeme informovat v této rubrice nebo při přímé korespondenci. Pokud si přejete jinou formu zaslání, než jak je výše uvedeno, dejte nám vědět. Dle možností se budeme snažit Vám vyhovět.

 
 
Vstup pro členy ČMS
 

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Russula exalbicans
holubinka parková

Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá

Ampulloclitocybe clavipes
strmělka kyjonohá

Mycena vulgaris
helmovka obecná

Tricholoma saponaceum
čirůvka mýdlová

Přístup do členské části stránek

Jste členem ČMS a ještě nemáte přístup do členské (neveřejné) části stránek myko.cz? Najdete zde Náleziště - nástroj na evidenci vlastních nálezů a spolupráci s kamarády a mykology při určování nálezů. Uvítáme také spolupráci odborníků na projektu Myko atlas.

Požádejte o přístupové údaje . Počítejte prosím s tím, že vyřízení žádosti zabere určitý čas.

Příspěvky a předplatné 2020

Členský příspěvek:

 • Studenti a senioři: 75,- Kč
 • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

 • Členové ČMS: 150,- Kč
 • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Vážení milovníci hub a houbaření!

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 1/2020

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .