ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

O společnosti

Česká mykologická společnost je občanské sdružení zájemců o  houby, houbaření a mykologii.

dobrá znalost hub, cíl naší osvěty

dobrá znalost hub, cíl naší osvěty

osvětou proti otravám houbami

osvětou proti otravám houbami

celostátní i regionální výstavy hub

celostátní i regionální výstavy hub

setkání se zájemci o houby

setkání se zájemci o houby

mykologické přednášky pro veřejnost

mykologické přednášky pro veřejnost

Předsednictvo

Předseda: Ing. Jaroslav Landa
Místopředseda: Radim Dvořák
Jednatel: JUDr. Aleš Vít
Hospodář: Lubomír Opat

Členové výboru

 • RNDr. Jan Borovička, Ph.D.  
 • Mgr. Bohumil Bušek   - vedoucí knihovní rady
 • Radim Dvořák   - správce webových stránek
 • Ing. Helena Hamerská   - zapisovatelka
 • Pavel Hruška  
 • Vavřinec Klener  
 • Ing. Jaroslav Landa   - šéfredaktor Mykologického sborníku
 • Lubomír Opat  
 • Ladislav Platil  
 • Ing. Petr Souček, Ph.D.  
 • Mgr. Karel Tejkal   - správce webových stránek (sekce Myko atlas a Náleziště)
 • Bc. Tereza Tejklová  
 • JUDr. Aleš Vít  
 • MUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.  

Náhradníci

 • Ing. Pavel Svoboda

Kontrolní komise

 • Ing. Anna Švecová   - předsedkyně
 • Jaromír Malík
 • Mgr. Petr Pumr

Kontakty

Naše činnost

Chcete se stát naším členem?

Spolupráce s Českou mykologickou společností je otevřena každému zájemci – především všem, kteří se zajímají o velké houby a chtějí je blíže poznat v kolektivech lidí obdobného zájmu v celé ČR. Přihláška k členství a případně k předplatnému časopisu je k dispozici zde nebo v PDF, jakož i v kanceláři Společnosti.

Historie a současnost

Česká mykologická společnost je spolek vedený u Městského soudu v Praze pod zn. L 1485 podle zákona 89/2012 Sb. Založena byla v roce 1921 Františkem SmotlachouRudolfem Veselým jako Československá mykologická společnost. Ve své činnosti se řídí schválenými stanovami. Mezi valnými hromadami řídí činnost společnosti výbor se čtyřčlenným předsednictvem. Sídlo společnosti je v Praze 1 – Malá Strana, Karmelitská 14, tel. 257 530 842.

Hlavním předmětem zájmu společnosti a jejich členů jsou velké houby (makromycety), rostoucí v naší přírodě. Prostřednictvím svých členů provádí společnost osvětovou a poradenskou činnost, zaměřenou především na prevenci otrav houbami, využití jedlých hub a také na ochranu ohrožených stanovišť hub a přírody vůbec. Prostor k činnosti zde mají rovněž zájemci, kteří chtějí podrobněji studovat různé skupiny hub či pracovat odborně na průzkumu některých lokalit. K těmto činnostem je vytvářeno zázemí např. dlouholetým budováním knihovny, prostory pro mikroskopické studium hub a podobně, především je však vytvořen prostor pro vzájemnou spolupráci a předávání znalostí.

V celé České republice sdružujeme zájemce o houby, houbaře praktiky, stejně jako zájemce o odbornou práci v mykologii, zejména z amatérských řad. Členové Společnosti jsou sdruženi do místních zájmových uskupení - mykologických spolků, kroužků či klubů - ve více jak čtyřiceti místech v České republice. ČMS spolupracuje i s dalšími obdobně zaměřenými subjekty u nás i v zahraničí. Kontakty na zájmová uskupení a další podrobnosti k nim je možné získat v kanceláři ČMS v Karmelitské 14, která je otevřena v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 9 do 12 hodin po celý rok. Kancelář podává informace o záležitostech členských, organizačních a programech akcí. Tuto agendu a další dotazy lze také vyřídit na adrese .

Česká mykologická společnost vydává časopis, který v roce 1919 založili přední tehdejší mykologové František Smotlacha a akademik Bohumil Němec jako Časopis českých a slovenských houbařů. Tento časopis vychází dodnes, v současnosti 4 x ročně pod názvem Mykologický sborník. Je expedován z ústředí ČMS, kde je možné jej objednat, není k dostání na stáncích. Spolupráce s redakcí přes internet je možná na adrese .

Mykologická poradna pro členy i veřejnost, založená již v roce 1909 v Praze je otevřena nyní po celý rok v hodinách: pondělí 9 – 12, 14 – 16 h, úterý a čtvrtek 9 – 12h. Mimo tuto dobu lze houby k určení ponechat v přízemní skříňce, případně zaslat k určení (řádně zabalené) poštou. U snímků zaslaných prostřednictvím internetu na adresu můžeme zaručit pouze orientační určení, protože určování hub jen podle fotografií je mnohdy značně obtížné.

Dlouhou tradici má i pořádání výstav hub na různých místech republiky, nejčastěji v podzimních měsících září a říjnu, kdy je druhová pestrost hub největší. Jednou z významných odborných činností, které dlouhodobě slouží veřejnosti, je pracoviště dřevokazných škůdců, které se zabývá houbami a hmyzem napadajícím dřevo uvnitř budov.

Pro zájemce o houby členy i veřejnost se každoročně v Praze konají dva cykly přednášek o houbách, obvykle v pondělí večer, které jsou doprovázené určením a představením donesených aktuálně rostoucích hub. Pořádáme také soutěžní akce jako je fotosoutěž snímků hub a přírody nebo vyhodnocení soutěže – ochutnávky hub v octě. Neodmyslitelnou součástí všech společných i individuálních akcí je pak návštěva terénu a lokalit, kde se houby nacházejí a určují – jak pro poučení účastníků tak i z dokumentačních důvodů.

 
 
Vstup pro členy ČMS
 

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Russula exalbicans
holubinka parková

Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá

Ampulloclitocybe clavipes
strmělka kyjonohá

Mycena vulgaris
helmovka obecná

Tricholoma saponaceum
čirůvka mýdlová

Přístup do členské části stránek

Jste členem ČMS a ještě nemáte přístup do členské (neveřejné) části stránek myko.cz? Najdete zde Náleziště - nástroj na evidenci vlastních nálezů a spolupráci s kamarády a mykology při určování nálezů. Uvítáme také spolupráci odborníků na projektu Myko atlas.

Požádejte o přístupové údaje . Počítejte prosím s tím, že vyřízení žádosti zabere určitý čas.

Příspěvky a předplatné 2020

Členský příspěvek:

 • Studenti a senioři: 75,- Kč
 • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

 • Členové ČMS: 150,- Kč
 • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Vážení milovníci hub a houbaření!

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 1/2020

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .