ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Mykologický sborník - Časopis českých houbařů

Přehled článků

článek  Kačenka česká fáze 1

sekce  Časopis

autor článku  Markéta Vlčková, 10.3.2024

sníst nebo ne? - foto: Lubomír Opat

sníst nebo ne?
foto: Lubomír Opat

Vážení příznivci a příznivkyně hub,

děkujeme všem, kteří vyplnili náš krátký dotazník týkající se zdravotních obtíží po konzumaci kačenky české (Verpa Bohemica). Dotazník byl velmi jednoduchý a jeho účelem bylo zmapovat, jakému procentu populace tato houba vlastně reálně „vadí“. Odpovědí se během 14 dnů sešlo více než 400, což je za nás naprosto úžasný výsledek. Vyhodnocení získaných dat budeme publikovat v Mykologickém sborníku. Na základě vašich cenných podnětů plánujeme připravit rozšířenou verzi dotazníku, která by nám umožnila lépe prozkoumat rizikové faktory související se zdravotními obtížemi po konzumaci kačenky české. Děkujeme za vaši spolupráci a děkujeme i všem kolegům, kteří dotazník sdíleli na svých profilech.

Za ČMS,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Toxicita kačenky české

sekce  Časopis

autor článku  Markéta Vlčková, 25.2.2024

kačenka česká (Verpa bohemica), České Středohoří - foto: Markéta Vlčková

kačenka česká (Verpa bohemica), České Středohoří
foto: Markéta Vlčková

Vážení členové ČMS a příznivci hub,

Dovoluji si vás požádat o spolupráci na článku ohledně potenciální toxicity kačenky české (Verpa bohemica). Hodně se o tom mluví, ale málo se o tom reálně ví. Abychom získali představu, jakému procentu konzumentů vlastně vadí, připravila jsem pro vás krátký dotazník (4 otázky) týkající se potíží po konzumaci tohoto druhu. Za jeho vyplnění vám předem velice děkuji,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 
aktuální číslo Mykologického sborníku

Mykologický sborník - titulní strana

barevné fotografie v časopise

barevné fotografie v časopise

Vydává Česká mykologická společnost.

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Landa  

Redakce:

 • Mgr. Bohumil Bušek  
 • Radim Dvořák  
 • Vavřinec Klener  
 • Lubomír Opat  
 • Mgr. Petr Pumr  
 • Ing. Anna Švecová  
 • Bc. Tereza Tejklová  
 • JUDr. Aleš Vít  

ISSN: 0374-9436

Příspěvky přijímáme preferovaně v elektronické podobě na emailové adrese , případně v písemné podobě na adrese:
Mykologický sborník
Česká mykologická společnost
Karmelitská 14
118 00  Praha 1

Pro odborné příspěvky

Mykologický sborník je odborným a informačním tiskovým médiem České mykologické společnosti (ČMS). Byl založen v roce 1919 a od té doby vychází nepřetržitě, s výjimkou krátké přestávky v období druhé světové války. V tomto ohledu je nejenom nejstarším časopisem o houbách u nás, ale patří i k nejstarším časopisům o houbách na světě.

V průběhu let se jeho zaměření, obsah a úroveň příspěvků mírně měnily a vyvíjely. V současné době je časopis koncipován jako periodikum jak pro amatérské a profesionální mykology, tak i pro širší veřejnost se zájmem o houby a mykologii, dále slouží i jako informační a popularizační list pro členy ČMS. Svým charakterem se tak podobá celé řadě významných časopisů podobného zaměření, jaké jsou vydávány v „mykologicky vyspělých“ evropských zemích.

Co v časopise najdete?

 • Odborně zaměřené články o tzv. velkých houbách (makromycetech)
 • Populárně naučné příspěvky o zajímavých či vzácných druzích hub
 • Informace o jedlých a jedovatých houbách a zajímavosti o využití hub
 • Kvalitní barevné fotografie - časopis je celobarevný
 • Informace o přednáškách o houbách a houbařských setkáních
 • Zprávy o činnosti mykologických kroužků
 • Recepty a povídání o využití jedlých hub v kuchyni
 • Inzerci a společenskou kroniku

Ukázková čísla Mykologického sborníku ke stažení ve formátu PDF

Předplatné

Časopis Mykologický sborník vychází 4x ročně, a to pro členy ČMS za pouhých 150,- Kč včetně poštovného! Tato velmi výhodná cena je možná díky dobrovolné práci všech členů redakce na tvorbě časopisu. Filozofií Mykologického sborníku již v době jeho vzniku bylo, že si jej čtenáři píší sami – proto Vás vyzýváme: Pište! A to nejen odborné texty a zprávy o nálezech zajímavých druhů hub, máme zájem i o vaše zkušenosti s houbami jedlými a  jedovatými a také o vaše další zážitky a poznatky z houbaření. Odběrem časopisu podpoříte Českou mykologickou společnost a rozvoj amatérské mykologie v České republice.

Máte zájem o náš časopis?

Vyplňte objednávkový formulář zde na webu.

Předplatné časopisu uhraďte převodem na účet ČMS - FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010.

Prodej starších ročníků

Prodej archivu Mykologického sborníku má na starosti knihovna ČMS.

Dostupnost Mykologického sborníku

Povinný výtisk Mykologického sborníku je odesílán kompetentním knihovnám v České republice, významnou sbírku ročníků disponují např. Národní knihovna v Praze, Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze, Knihovna Botanického ústavu AV ČR, Knihovna katedry botaniky Praha PřF UK, Ústřední knihovna PřF MU v Brně, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové a Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Mykologický sborník je odebírán některými významnými světovými knihovnami (např. Harvard University Botany Libraries) a v rámci výměny za zahraniční tituly asi třicítkou evropských a dalších mykologických institucí a společností. Časopis indexuje společnost CABI (Index Fungorum).

Posuzování (recenze) rukopisů v Mykologickém sborníku

Odborné články posoudí šéfredaktor společně s redakční radou (celý tým je tvořen externisty bez zaměstnaneckého vztahu k ČMS). V jejich kompetenci je posoudit vhodnost daného textu pro Mykologický sborník. Koncepčně vhodné příspěvky jsou poté připomínkovány obvykle dvěma oponenty (většinou dvoukolově), přičemž článek je vždy předán autorovi (autorům) k přepracování podle připomínek. Veškerá komunikace obvykle probíhá v elektronické podobě emailem; upřednostňujeme připomínkování textů v editoru MS WORD v režimu sledování změn. Po zapracování připomínek (v případě nejasností je arbitrem šéfredaktor) je článek přijat do tisku. Tento systém redakčního řízení je uplatňován od počátku roku 2009.

Mykologický sborník byl opět zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci v lednu 2014).

Ročník 2022

 

Ročník 2021

 

Ročník 2020

 

Ročník 2019

 

Ročník 2018

 

Ročník 2017

 

Ročník 2016

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014

 

Ročník 2013

 

Ročník 2012

 

Ročník 2011

 

Ročník 2010

 

Ročník 2009

 

Ročník 2008

 

Ročník 2007

 

Ročník 2006

 

Ročník 2005

 

Ročník 2004

 

Ročník 2003

Obsah celého ročníku

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Přednášky v Praze - změna místnosti

Od úterý 26.3.2024 včetně se přednášky v SŠO Belgická budou konat v učebně č. 12 (druhé patro vpravo od schodů).

Přednášky jaro 2024

Jarní cyklus přednášek byl zahájen v úterý 5.3.2024.

Přednášky se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 9.4. a 25.6.2024

Na HS Prahy:
ve středu 24.4. a 15.5.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

 • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
 • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

 • Členové ČMS: 150,- Kč
 • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Crepidotus mollis
trepkovitka měkká

Basidiodendron caesiocinereum
dřevovník našedlý

Hyphoderma setigerum
kornatec štětinkatý

Xylodon spathulatus
kornatec jazýčkovitý

Phanerochaete laevis
kůrovka hladká

Phanerochaete velutina
kůrovka sametová

Phanerochaete velutina
kůrovka sametová

Phanerochaete tuberculata
kůrovka hrbolatá

Discina ancilis
destice chřapáčová

Pseudohydnum gelatinosum
rosolozub huspenitý

Strobilurus tenacellus
penízovka nahořklá

Peziza varia
řasnatka měnlivá

Rhodocollybia butyracea f. butyracea
penízovka máslová

Hygrocybe coccineocrenata
voskovka vroubkovaná

Lentinus suavissimus
houževnatec vonný

Pholiota jahnii
šupinovka tmavošupinná

Entoloma cetratum
závojenka štítovitá

Resinicium bicolor
ostnáček dvoubarvý

Hyphodiscus hymeniophilus
chlupečka buková

Pseudoplectania nigrella
ušíčko černé

Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvará

Phragmotrichum chailletii

Mycena aetites
helmovka šedolupenná

Mycena aetites
helmovka šedolupenná

Mycena aetites
helmovka šedolupenná

Mycena plumipes
helmovka šiškomilná

Hygrocybe splendidissima
voskovka nádherná

Hygrocybe punicea
voskovka granátová

Mollisia cinerea
terčenka popelavá

Merismodes anomala
číšovec nahloučený

Hygrophorus marzuolus
šťavnatka březnovka

Battarrea stevenii
battarrovka Stevenova

Calloria neglecta
kalorka kopřivová

Hygrocybe punicea
voskovka granátová

Mycena plumipes
helmovka šiškomilná

Hygrocybe quieta
voskovka zlatožlutá

Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí

Cuphophyllus radiatus
voskovka paprsčitá

Trichopeziza mollissima
chlupáček měkoučký

Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .