ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Mykologický sborník - Časopis českých houbařů

aktuální číslo Mykologického sborníku

Mykologický sborník - titulní strana

barevné fotografie v časopise

barevné fotografie v časopise

Vydává Česká mykologická společnost.

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Landa  

Redakce:

 • Mgr. Bohumil Bušek  
 • Radim Dvořák  
 • Vavřinec Klener  
 • Lubomír Opat  
 • Mgr. Petr Pumr  
 • Ing. Anna Švecová  
 • Bc. Tereza Tejklová  
 • JUDr. Aleš Vít  

ISSN: 0374-9436

Příspěvky přijímáme preferovaně v elektronické podobě na emailové adrese , případně v písemné podobě na adrese:
Mykologický sborník
Česká mykologická společnost
Karmelitská 14
118 00  Praha 1

Pro odborné příspěvky

Mykologický sborník je odborným a informačním tiskovým médiem České mykologické společnosti (ČMS). Byl založen v roce 1919 a od té doby vychází nepřetržitě, s výjimkou krátké přestávky v období druhé světové války. V tomto ohledu je nejenom nejstarším časopisem o houbách u nás, ale patří i k nejstarším časopisům o houbách na světě.

V průběhu let se jeho zaměření, obsah a úroveň příspěvků mírně měnily a vyvíjely. V současné době je časopis koncipován jako periodikum jak pro amatérské a profesionální mykology, tak i pro širší veřejnost se zájmem o houby a mykologii, dále slouží i jako informační a popularizační list pro členy ČMS. Svým charakterem se tak podobá celé řadě významných časopisů podobného zaměření, jaké jsou vydávány v „mykologicky vyspělých“ evropských zemích.

Co v časopise najdete?

 • Odborně zaměřené články o tzv. velkých houbách (makromycetech)
 • Populárně naučné příspěvky o zajímavých či vzácných druzích hub
 • Informace o jedlých a jedovatých houbách a zajímavosti o využití hub
 • Kvalitní barevné fotografie - časopis je celobarevný
 • Informace o přednáškách o houbách a houbařských setkáních
 • Zprávy o činnosti mykologických kroužků
 • Recepty a povídání o využití jedlých hub v kuchyni
 • Inzerci a společenskou kroniku

Ukázková čísla Mykologického sborníku ke stažení ve formátu PDF

Předplatné

Časopis Mykologický sborník vychází 4x ročně, a to pro členy ČMS za pouhých 150,- Kč včetně poštovného! Tato velmi výhodná cena je možná díky dobrovolné práci všech členů redakce na tvorbě časopisu. Filozofií Mykologického sborníku již v době jeho vzniku bylo, že si jej čtenáři píší sami – proto Vás vyzýváme: Pište! A to nejen odborné texty a zprávy o nálezech zajímavých druhů hub, máme zájem i o vaše zkušenosti s houbami jedlými a  jedovatými a také o vaše další zážitky a poznatky z houbaření. Odběrem časopisu podpoříte Českou mykologickou společnost a rozvoj amatérské mykologie v České republice.

Máte zájem o náš časopis?

Vyplňte objednávkový formulář zde na webu nebo si stáhněte objednávku v PDF, vytiskněte, vyplňte ručně a zašlete poštou na adresu pražského ústředí ČMS (uvedena výše).

Předplatné časopisu je možné uhradit složenkou typu C na adresu pražského ústředí ČMS, nebo převodem na účet ČMS (Česká spořitelna, Praha 1, Mostecká 26, číslo našeho účtu: 1933825359/0800).

Prodej starších ročníků

Prodej archivu Mykologického sborníku má na starosti knihovna ČMS.

Dostupnost Mykologického sborníku

Povinný výtisk Mykologického sborníku je odesílán kompetentním knihovnám v České republice, významnou sbírku ročníků disponují např. Národní knihovna v Praze, Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze, Knihovna Botanického ústavu AV ČR, Knihovna katedry botaniky Praha PřF UK, Ústřední knihovna PřF MU v Brně, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové a Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Mykologický sborník je odebírán některými významnými světovými knihovnami (např. Harvard University Botany Libraries) a v rámci výměny za zahraniční tituly asi třicítkou evropských a dalších mykologických institucí a společností. Časopis indexuje společnost CABI (Index Fungorum).

Posuzování (recenze) rukopisů v Mykologickém sborníku

Odborné články posoudí šéfredaktor společně s redakční radou (celý tým je tvořen externisty bez zaměstnaneckého vztahu k ČMS). V jejich kompetenci je posoudit vhodnost daného textu pro Mykologický sborník. Koncepčně vhodné příspěvky jsou poté připomínkovány obvykle dvěma oponenty (většinou dvoukolově), přičemž článek je vždy předán autorovi (autorům) k přepracování podle připomínek. Veškerá komunikace obvykle probíhá v elektronické podobě emailem; upřednostňujeme připomínkování textů v editoru MS WORD v režimu sledování změn. Po zapracování připomínek (v případě nejasností je arbitrem šéfredaktor) je článek přijat do tisku. Tento systém redakčního řízení je uplatňován od počátku roku 2009.

Mykologický sborník byl opět zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci v lednu 2014).

Ročník 2020

 

Ročník 2019

 

Ročník 2018

 

Ročník 2017

 

Ročník 2016

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014

 

Ročník 2013

 

Ročník 2012

 

Ročník 2011

 

Ročník 2010

 

Ročník 2009

 

Ročník 2008

 

Ročník 2007

 

Ročník 2006

 

Ročník 2005

 

Ročník 2004

 

Ročník 2003

Obsah celého ročníku

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Podzimní přednášky 2021

Přednášky ČMS se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Program a další informace najdete zde.

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete sledovat na našem novém kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Některé přednášky jsou také vysílány na platformě Jitsi. Sledujte sekci Aktuality na našem webu, před online přednáškou se zde objeví odkaz na připojení ke streamu.

Příspěvky a předplatné 2021

Posílejte na nový bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

 • Studenti a senioři: 75,- Kč
 • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

 • Členové ČMS: 150,- Kč
 • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Clavulina rugosa
kuřátečko svraskalé

Hygrocybe punicea
voskovka granátová

Hygrocybe colemanniana
voskovka Colemannova

Vážení milovníci hub a houbaření!

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 3/2020

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .