ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Mykologické přednášky pro veřejnost

Přehled článků

Seznam všech článků této sekce

Strana 1 / 16, články 1 - 10 / 154

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   > 

článek  Pozvánka na závěrečnou přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 6.6.2024

hřibovitá houba číslo jedna

hřibovitá houba číslo jedna

hřibovitá houba číslo dva

hřibovitá houba číslo dva

hřibovitá houba číslo tři

hřibovitá houba číslo tři

Vážení přátelé,

letošní jarní cyklus přednášek zakončíme tématem "Houby Prahy 2023". Tématu se chopili ti nejpovolaněší, a sice Ing. Jaroslav Landa, který tento výzkum vede a Lubomír Opat, který má rovněž vynikající přehled o tom, co nám v naší stověžaté matičce roste. Organizační informace naleznete zde.

Anotace k přednášce: Lubomír Opat a Jaroslav Landa vám představí druhy, které byly nalezeny na sledovaných lokalitách v roce 2023 a také několik dalších zajímavých hub, nalezených na území hlavního města Prahy (HMP) mimo sledované lokality. Ke sledovaným lokalitám patří Klánovický les, Točná, Chuchle, Milíčov, Petřín a Výchoz Na Vrchách. Na území HMP se však nachází i řada dalších zajímavých lokalit, které občas navštěvujeme, neboť i zde je možné nalézt méně běžné nebo vysloveně vzácné druhy hub.

Vzhledem k tomu, že houby v Praze právě rostou a většina z vás, co na přednášky docházíte z Prahy pochází, nenechte si tuto přednášku ujít! A ano, fotky zase dáme formou kvízu, ať jste o něco více motivováni přijít.

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na třináctou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 29.5.2024

to není moderní umění, ale seriózní věda - foto: Jiří Kubásek

to není moderní umění, ale seriózní věda
foto: Jiří Kubásek

ze záhadného světa hub a řas - foto: Jiří Kubásek

ze záhadného světa hub a řas
foto: Jiří Kubásek

Vážení příznivci hub,

zveme vás na přednášku RNDr. Jiřího Kubáska. Ph.D., která se bude konat dne 4. 6. 2024 na obvyklém místě a v obvyklém čase (viz program jarního cyklu přednášek). Tématem přednášky je "Alkobióza". Také nevíte co to je? Také vám ty ilustrační fotografie připadají spíše jako moderní umění, nebo jako výsledek esoterické seance (s "požitím")? Tak věřte že nesjou! Pokud chcete vědět více, nenechte si přednášku ujít.

Anotace k přednášce: Lišejník je sofistikované soužití houby s řasou, sinicí a často i dalšími mikroorganismy. Ale jak vznikl? A existuje něco na "půli cesty"? Domníváme se, že ano a snažíme se takové systémy studovat. Kolega Vondrák, který je duchovním otcem myšlenky, je nazval AlCoBiosy, což vychází ze slov Algae (řasy), Corticiace (kornatcovité houby) a Symbiosa. Protože mi toto téma přijde pro popularizační přednášku dost obtížné, budu spíše klouzat po povrchu, ukazovat barevné (a snad hezké :)) obrázky a pokusím se posluchači vysvětlit, jak dokážeme zjistit, zda je řasa v houbě živá, jak moc fotosyntetizuje a zda něco předává houbě, jak je to zvykem u většiny opravdových lišejníků. Prostě takové lehké povídání na téma "Jak se dělá věda".

Těšíme se na vás!

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na dvanáctou přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 26.5.2024

foto: Jan Wipler

foto: Jan Wipler

foto: Jan Wipler

foto: Jan Wipler

foto: Jan Wipler

foto: Jan Wipler

Milí přátelé,

zveme vás na přednášku RNDr. Jana Wiplera, Ph.D. na téma "Kornatcovité houby Broumovska", která se bude konat dne 28. 5. 2024, tam co vždycky.

Anotace k přednášce: Kornatce v širším pojetí patří po rošádě molekulárních genetiků již do jiných řádů (např. Boletales, Hymenochaetales, Russulales). Ve vlastním řádu kornatcotvaré (Corticiales) zůstaly ze známých rodů jen Corticium, Dendrothele, Cytidia Vuilleminia. To by ale byla chudá přednáška, a proto bude taxonomicky řazena tak, jak je v mykologii zažitá a nová taxonomie bude během přednášky zmíněna u každého druhu individuálně. Zohledněny budou důležité makroskopické i mikroskopické znaky pro identifikaci s ohledem na ekologii druhu s voskovitou, rosolovitou či vatovitou konzistencí. Plodnic vyskytujících se na Broumovsku. Základní druhy této skupiny hub (dřevomorka, pevník, dřevokaz) by nikoho neměly zaskočit, obzvláště ne na hojných exkurzích po CHKO Broumovsko.

Chcete vědět, jaké houby jsou na fotografiích? Tak se přijďte na přednášku podívat!

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na jedenáctou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 9.5.2024

dubohabřina v Polabí - foto: Markéta Vlčková

dubohabřina v Polabí
foto: Markéta Vlčková

hlinák červenající - foto: Markéta Vlčková

hlinák červenající
foto: Markéta Vlčková

kozák habrový - foto: Markéta Vlčková

kozák habrový
foto: Markéta Vlčková

hřib Le Galové - foto: Markéta Vlčková

hřib Le Galové
foto: Markéta Vlčková

Milí přátelé,

zveme vás na přednášku Pavla Hrušky "Listnaté stromy a houby 1", která se bude konat dne 14. 5. 2024 na obvyklém místě a v obvyklém čase.

Anotace k přednášce: Tématem budou houby vázané na duby a habry, tedy zpravidla teplomilnější lokality. Pavel Hruška v jedné části přednášky představí jednotlivé druhy dřevin z těchto rodů, které se vyskytují na území ČR a v druhé části bude hovořit o houbách rostoucích v těchto ekosystémech. Dubohabřiny obecně patří k zajímavým biotopům z hlediska výskytu mykorhizních druhů a často v nich nalézáme např. vzácné "barevné hřiby". Věříme, že se Vám přednáška bude líbit a že zároveň přispěje k povědomí o nutnosti ochrany těchto cenných ekosystémů.

Těšíme se na vás,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na desátou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 5.5.2024

kvíz 1  - foto: Jiří Burel

kvíz 1 
foto: Jiří Burel

kvíz 2  - foto: Jiří Burel

kvíz 2 
foto: Jiří Burel

kvíz 3  - foto: Jiří Burel

kvíz 3 
foto: Jiří Burel

Milí přátelé,

zveme vás na přednášku Ing. Jiřího Burela "Určování kloboukatých hub do rodů - lupenaté světlovýtrusé - 3 část", která se bude konat dne 7. 5. 2024 na obvyklém místě a v obvyklém čase.

Anotace k přednášce: V přednášce autor představí jakých znaků si máme všímat, abychom dokázali rozdělit lupenaté druhy hub do skupin nebo rodů. V další prezentaci z cyklu přednášek se pak podrobněji zaměří na rody centrálním třeněm a sbíhavými lupeny, tj. na strmělky, šťavnatky, voskovky, kalichovky a další.

Na fotografiích v levo jsou tři houby, které budou v úterý prezentovány. Můžete si je zkusit sami určit a v úterý se dozvíte, jak se vám to podařilo.

Těšíme se na vás,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na devátou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 25.4.2024

sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus) - foto: Soňa Hroudová

sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
foto: Soňa Hroudová

hnědá hniloba - foto: Ondřej Knápek a Šimon Hrouda

hnědá hniloba
foto: Ondřej Knápek a Šimon Hrouda

Milí všichni,

zveme vás na přednášku Mgr. Petra Hroudy, která se bude konat dne 30. 4. 2024 na obvyklém místě a v obvyklém čase. Tentokrát to bude opět nudně bez šáňa a pohoštění, ovšem i tak věříme, že vás přednáška zaujme.

Anotace k přednášce: Co je to nurse log aneb jak stromy i po smrti živí své mladé? Proč dřevní houby mohou tvořit plodnice, i když půda je vyschlá na troud? Jaké jsou typy hniloby, tlení, rozkladu či jak tomu kdo říká, zkrátka co houby dělají z původně pevného dřeva? Jak to dopadá, když se různé houby ve dřevě potkají? Jak dokáží překlenout prostor od jednoho dřeva k druhému? A nakonec: proč a jak některé houby loví dřevní bezobratlé, zatímco jiné jim slouží za potravu?

Na všechny tyto otázky vám přednášející odpoví!

Těšíme se na vás,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na osmou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 17.4.2024

Vážení příznivci ČMS a hub,

V úterý 23. 4. 2024 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů fotosoutěže ČMS 2023. Prezentovány budou nejen vítězné snímky, ale i další fotografie do soutěže přihlášené. Doufáme, že vás bude prezentace fotografií motivovat k účasti ve fotosoutěži v roce 2024. Nechceme spoilovat, a tedy vám vítězné snímky dopředu neukážeme. Věříme že dorazíte v hojném počtu, protože pro vás plánujeme ještě jedno až dvě malá překvapení.

Těšíme se na shledanou v úterý,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na sedmou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 14.4.2024

z přednášky Josefa Černého

z přednášky Josefa Černého

z přednášky Josefa Černého

z přednášky Josefa Černého

Vážení příznivci hub,

zveme vás na přednášku Josefa Černého na téma "Houby Litomyšlska", která se bude konat 16. 4. 2024 od 17:45 v budově Střední školy obchodní (Belgická 12, Praha 2; program jarního cyklu 2024 zde). Připomínáme, že došlo ke změně posluchárny! Z důvodu nekvalitní projekce v učebně 9 byly přednášky přesunuty do učebny 12, které je rovněž ve druhém patře, jen v opačném křídle.

Anotace k přednášce: Přednáška chce představit běžně rostoucí i vzácněji nalézané houby v oblasti Litomyšlska. Navazuje na brožuru Houby Litomyšlska a zaměřuje se na růst hub v roce 2023. V první části prezentace je seznámení s obsahem této publikace a vymezuje oblast Litomyšlska, tj. lokality a charakteru krajiny. Další kapitola je věnována činnosti Mykologického klubu Dolní Újezd. Druhá část přednášky je věnována běžně rostoucím houbám v oblasti Litomyšlska. Dále jsou popsány odchylky ve výskytu některých hub v jednotlivých obdobích roku 2023 proti minulým létům. Nakonec jsou představeny zajímavé nálezy hub v oblasti.

Těšíme se na Vás!

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Přednáška Aleše Víta – Růst hub v roce 2023 bude mít premiéru 13.4.2024 v 16:00 na YouTube kanálu ČMS

sekce  Přednášky

autor článku  Lubomír Opat, 12.4.2024

Všem, kteří mají zájem shlédnout přednášku Aleše Víta – Růst hub v roce 2023, oznamujeme, že dne 13.4.2024 v 16:00 bude její premiéra na YouTube kanálu ČMS. Tématem Alešovy přednášky je průřez růstem hub během celého roku 2023, od ledna až do prosince, z fotografií jemu zaslaných houbaři a mykology z celé naší republiky, které byly poté zveřejněny na našem webu.

Přednášky na YouTube mohou sledovat všichni naši členové, pro které je z důvodu dojezdové vzdálenosti nereálné přijít osobně, anebo v době konání přednášky mají jiný program, případně jsou nemocní. Nahrávky jsou volně dostupné i pro širší veřejnost. Příprava přednášek však z naší strany vyžaduje nějaké náklady, a proto bychom vás chtěli požádat, pokud se vám přednášky líbí, nám pomoci tyto náklady nést. Příspěvek ve výši dle vašeho uvážení můžete poslat na náš účet: 2401853695/2010, doplňte var. symbol 2024 a do zprávy pro příjemce napište „Přednášky“. Za zaslané příspěvky vám předem děkujeme.

Nezapomeňte si nastavit odběr YouTube kanálu České mykologické společnosti, abyste nepřišli o další videa, která tam budeme vkládat.

Za ČMS, Lubomír Opat

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na šestou jarní přednášku ČMS 2024

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 8.4.2024

hádejte - foto: Pavel Marek

hádejte
foto: Pavel Marek

muchomůrka tygrovaná (Amantia pantherina) - foto: Markéta Vlčková

muchomůrka tygrovaná (Amantia pantherina)
foto: Markéta Vlčková

holubinka vrhavka (Russula emetica) - foto: Markéta Vlčková

holubinka vrhavka (Russula emetica)
foto: Markéta Vlčková

závojenka olovová (Entoloma sinuatum) - foto: Markéta Vlčková

závojenka olovová (Entoloma sinuatum)
foto: Markéta Vlčková

Vážení příznivci hub,

zveme vás na přednášku Markéty Vlčkové na téma Kodexové houby II, která se bude konat 9. 4. 2024 od 17:45 v budově Střední školy obchodní (Belgická 12, Praha 2). Připomínáme, že došlo ke změně posluchárny! Z důvodu nekvalitní projekce v učebně 9 byly přednášky přesunuty do učebny 12, které je rovněž ve druhém patře, jen v opačném křídle.

Anotace k přednášce: Obsahem přednášky jsou organizační informace ohledně zkoušek ze znalosti hub, obsah vyhlášky, podle které se aktuální pravidla pro sběr hub pro prodej řídí a přehled jedovatých druhů hub a otrav jimi způsobených. Zkrátka všechny informace, které jsou potřebné pro složení zkoušky ze znalosti hub, jejíž úspěšné absolvování opravňuje k prodeji kodexových druhů hub. Cílovou skupinou jsou tedy logicky zájemci o složení této zkoušky, přednáška ovšem může posloužit i houbařům začátečníkům a mírně pokročilým, kteří si chtějí rozšířit obzory a nechtějí se otravovat. Tato přednáška BUDE dostupná na YouTube kanálu ČMS.

Těšíme se na Vás!

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

Strana 1 / 16, články 1 - 10 / 154

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   > 

 
přednáška - určování hub donesených na přednášku

určování hub donesených na přednášku

přednáška - demonstrace určených druhů hub

demonstrace určených druhů hub

doprovodná projekce

doprovodná projekce

ČMS pořádá každoročně jarní a podzimní přednáškový cyklus pro veřejnost o velkých houbách (tzv. makromycetech), a to každé úterý od 18 do 20 hodin v prostorách Střední školy obchodní, Praha 2, Belgická 29, II. patro, učebna č. 9.

Program přednáškového cyklu

Program každého přednáškového cyklu je vždy vyvážený, primárně zaměřený na širokou veřejnost mající zájem něco nového se o houbách dozvědět. Velký důraz je kladen na rozpoznání znaků jedlých a jedovatých druhů hub a na vysvětlení rozdílů mezi nimi – s cílem minimalizovat rizika záměn mezi nimi. Cíleně jsou rovněž podávány informace o zpracování chutných jedlých druhů a naopak o ochraně vzácných druhů hub. S ohledem na toto populárně vzdělávací i odborné zaměření si mohou své přednášky vybrat nejen začínající a mírně pokročilí houbaři, ale rovněž amatérští mykologové. Můžete tak navštívit v případě zájmu všechny přednášky, ale také pouze jednu či několik vybraných. Vstupné je dobrovolné.

Přednáškový cyklus v průběhu roku obsahuje vždy témata o vybraných skupinách nebo rodech hub (např. o hřibech), ale také témata zaměřená na houby různých oblastí nebo konkrétních lokalit (často chráněných či ochranu zasluhujících), včetně hub Prahy, na houby v kuchyni a na zajímavosti ze světa hub. Nedílnou součástí jarního cyklu přednášek jsou každoročně modifikované prezentace o tzv. kodexových houbách I a II, jedovatých a jarních houbách. Na počátku tohoto cyklu proběhne vždy i prezentace fotografií z loňské fotosoutěže.

Program přednáškového večera

Obdobným způsobem je vyvážený i každý přednáškový večer, v rámci kterého jsou posluchači v první části večera kolektivem moderátorů a demonstrátorů (Ing. Burel, Dr. Vít, Ing. Landa, P. Hruška a další) seznámeni s aktuálním růstem jedlých a jedovatých hub, včetně vysvětlením rozdílů mezi nimi a průběhem otrav, s výskytem chráněných a vzácných druhů hub, s informacemi o proběhlých či připravovaných mykologických akcích, s informacemi o kroužcích či z různých koutů ČR a je představen vybraný fotorecept na zpracování aktuálně rostoucího druhu či směsi druhů – vše pomocí dataprojekce s využitím množství digitálních fotografií vysoké úrovně. Demonstrovány a kolovány jsou určené čerstvé donesené druhy hub, takže si každý návštěvník může donesené a určené houby prohlédnout. Proti výstavám hub k nim navíc obdrží odborný výklad a houby si může doslova osahat. V druhé části večera pak zazní hlavní přednáška večera.

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Jarní myko exkurze

Ve středu 12.6. večer do lesoparku Ládví

Přednášky jaro 2024

Jarní cyklus přednášek byl zahájen v úterý 5.3.2024 a bude končit přednáškou Houby Prahy v úterý 11.6.2024

Přednášky se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Fotosoutěž ČMS 2024

I v roce 2024 opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 9.4. a 25.6.2024

Na HS Prahy:
ve středu 24.4. a 15.5.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Erysiphe alphitoides
padlí dubové

Schizopora radula
pórnovitka obecná

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Gloeophyllum odoratum
trámovka vonná

Cladonia furcata
dutohlávka rozsochatá

Russula odorata
holubinka vonná

Suillellus luridus
hřib koloděj

Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá

Hygrophorus eburneus
šťavnatka slonovinová

Laccaria amethystina
lakovka ametystová

Epichloe typhina
obalka stéblová

Otidea alutacea
ouško kožové

Cortinarius vernus
pavučinec červenokaštanový

Hemimycena cucullata
helmovka sádrová

Amanita fulva
muchomůrka ryšavá

Otidea alutacea
ouško kožové

Amanita ceciliae
muchomůrka stroupkatá

Phallus impudicus
hadovka smrdutá

Pluteus leoninus
štítovka žlutá

Volvariella taylorii
kukmák Taylorův

Russula odorata
holubinka vonná

Lactarius acerrimus
ryzec krátkonohý

Hemileccinum impolitum
hřib plavý

Laccaria laccata
lakovka obecná

Xerocomellus porosporus
hřib uťatovýtrusý

Suillellus luridus
hřib koloděj

Xerocomellus chrysenteron
hřib žlutomasý

Boletus reticulatus
hřib dubový

Amanita rubescens
muchomůrka růžovka

Byssomerulius corium
dřevokaz kožový

Elaphomyces asperulus
jelenka draslavá

Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný

Suillus grevillei
klouzek sličný

Mitrula paludosa
čapulka bahenní

Cudoniella tenuispora
vodnička terčovitá

Gymnopus aquosus
penízovka vodnatá

Vibrissea truncorum
míhavka vodní

Cladonia phyllophora
dutohlávka lupenonosná

Puccinia aegopodii
rez bršlicová

Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .