ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Samostatné zobrazení článku číslo 1657

článek  Růst hub na začátku března...

autor článku  Aleš Vít, 14.3.2017

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR - foto: Ladislav Špeta

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR
foto: Ladislav Špeta

 terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko - foto: Stanislav Jirásek

terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko
foto: Stanislav Jirásek

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras - foto: Petr Mikuš

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras
foto: Petr Mikuš

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol - foto: Markéta Vlčková

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol
foto: Markéta Vlčková

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko - foto: Martin Valent

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko
foto: Martin Valent

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek - foto: Petr Souček

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek
foto: Petr Souček

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha - foto: Miroslav Tauš

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha
foto: Miroslav Tauš

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko - foto: Milan Němčický

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko
foto: Milan Němčický

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha - foto: Miroslav Tauš

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha
foto: Miroslav Tauš

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko - foto: Martin Petrák

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko
foto: Martin Petrák

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha - foto: Miroslav Tauš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka - foto: Zdeněk Hájek

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka
foto: Zdeněk Hájek

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko - foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko
foto: Martin Petrák

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko - foto: Jiří Pošmura

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko
foto: Jiří Pošmura

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa - foto: Jiří Laštůvka

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa
foto: Jiří Laštůvka

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko - foto: Petr Mikuš

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko
foto: Petr Mikuš

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK - foto: Ladislav Špeta

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK
foto: Ladislav Špeta

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras - foto: Petr Mikuš

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras
foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko - foto: Věra Hyráková

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko
foto: Věra Hyráková

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha - foto: Miroslav Tauš

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras - foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras
foto: Petr Mikuš

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko - foto: Martin Petrák

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko
foto: Martin Petrák

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha - foto: Miroslav Tauš

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha
foto: Miroslav Tauš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří - foto: Aleš Vít

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří
foto: Aleš Vít

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu - foto: Aleš Vít

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu
foto: Aleš Vít

Zdá se, že letošní vydatná zima je za námi. Příroda se řádně probouzí a s ní i vaše myko foto aktivity. Zatím, co v minulém příspěvku, alespoň co do počtu obeslaných snímků, byl ještě znát přetrvávající zimní spánek účastníků, nyní je to již o poznání lepší.

Koncem února se oteplilo, sněhu kvapem ubývalo a na přelomu měsíce jsme se dočkali slunečného, i když větrného počasí. Od začátku března je střídavé počasí, a co je důležité, sem tam i sprchne. To je dobrý základ pro růst jarních hub.

Oproti loňsku je prozatím v lese znát o něco pozdější nástup předjaří. Tomu odpovídá i skladba rostoucích hub, mezi nimiž převažují rozmanité dřevní druhy. Ty tvoří zajímavou přehlídku mykoflóry, které v pozdějších měsících, kdy se více rozrostou terestrické houby, nevěnujeme obvykle již tolik pozornosti.

Už zanedlouho by se měly objevit první jedlé a chutné houby nové houbařské sezóny, kačenky a destice, které houbaři každoročně s netrpělivostí očekávají. V mnohém bude nyní záležet na dalším vývoji počasí.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete sledovat na našem novém kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Některé přednášky jsou také vysílány na platformě Jitsi. Sledujte sekci Aktuality na našem webu, před online přednáškou se zde objeví odkaz na připojení ke streamu.

Příspěvky a předplatné 2021

Posílejte na nový bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Studenti a senioři: 75,- Kč
  • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Lachnum virgineum
chlupáček bělostný

Hyphoderma setigerum
kornatec štětinkatý

Hyphoderma setigerum
kornatec štětinkatý

Hyphoderma setigerum
kornatec štětinkatý

Gyromitra gigas
ucháč obrovský

Vážení milovníci hub a houbaření!

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 3/2020

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .