ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Samostatné zobrazení článku číslo 1657

článek  Růst hub na začátku března...

autor článku  Aleš Vít, 14.3.2017

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR - foto: Ladislav Špeta

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR
foto: Ladislav Špeta

 terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko - foto: Stanislav Jirásek

terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko
foto: Stanislav Jirásek

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras - foto: Petr Mikuš

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras
foto: Petr Mikuš

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol - foto: Markéta Vlčková

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol
foto: Markéta Vlčková

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko - foto: Martin Valent

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko
foto: Martin Valent

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek - foto: Petr Souček

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek
foto: Petr Souček

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha - foto: Miroslav Tauš

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha
foto: Miroslav Tauš

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko - foto: Milan Němčický

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko
foto: Milan Němčický

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha - foto: Miroslav Tauš

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha
foto: Miroslav Tauš

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko - foto: Martin Petrák

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko
foto: Martin Petrák

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha - foto: Miroslav Tauš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka - foto: Zdeněk Hájek

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka
foto: Zdeněk Hájek

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko - foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko
foto: Martin Petrák

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko - foto: Jiří Pošmura

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko
foto: Jiří Pošmura

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa - foto: Jiří Laštůvka

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa
foto: Jiří Laštůvka

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko - foto: Petr Mikuš

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko
foto: Petr Mikuš

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK - foto: Ladislav Špeta

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK
foto: Ladislav Špeta

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras - foto: Petr Mikuš

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras
foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko - foto: Věra Hyráková

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko
foto: Věra Hyráková

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha - foto: Miroslav Tauš

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras - foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras
foto: Petr Mikuš

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko - foto: Martin Petrák

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko
foto: Martin Petrák

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha - foto: Miroslav Tauš

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha
foto: Miroslav Tauš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří - foto: Aleš Vít

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří
foto: Aleš Vít

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu - foto: Aleš Vít

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu
foto: Aleš Vít

Zdá se, že letošní vydatná zima je za námi. Příroda se řádně probouzí a s ní i vaše myko foto aktivity. Zatím, co v minulém příspěvku, alespoň co do počtu obeslaných snímků, byl ještě znát přetrvávající zimní spánek účastníků, nyní je to již o poznání lepší.

Koncem února se oteplilo, sněhu kvapem ubývalo a na přelomu měsíce jsme se dočkali slunečného, i když větrného počasí. Od začátku března je střídavé počasí, a co je důležité, sem tam i sprchne. To je dobrý základ pro růst jarních hub.

Oproti loňsku je prozatím v lese znát o něco pozdější nástup předjaří. Tomu odpovídá i skladba rostoucích hub, mezi nimiž převažují rozmanité dřevní druhy. Ty tvoří zajímavou přehlídku mykoflóry, které v pozdějších měsících, kdy se více rozrostou terestrické houby, nevěnujeme obvykle již tolik pozornosti.

Už zanedlouho by se měly objevit první jedlé a chutné houby nové houbařské sezóny, kačenky a destice, které houbaři každoročně s netrpělivostí očekávají. V mnohém bude nyní záležet na dalším vývoji počasí.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Fotosoutěž ČMS 2024

I v roce 2024 opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 25.6.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Helvella atra
chřapáč tmavý

Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý

Lactarius camphoratus
ryzec kafrový

Russula sororia
holubinka sesterská

Russula luteotacta
holubinka citlivá

Russula risigallina
holubinka měnlivá

Russula heterophylla
holubinka bukovka

Russula carpini
holubinka habrová

Erysiphe alphitoides
padlí dubové

Schizopora radula
pórnovitka obecná

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Gloeophyllum odoratum
trámovka vonná

Cladonia furcata
dutohlávka rozsochatá

Russula odorata
holubinka vonná

Suillellus luridus
hřib koloděj

Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá

Hygrophorus eburneus
šťavnatka slonovinová

Laccaria amethystina
lakovka ametystová

Epichloe typhina
obalka stéblová

Otidea alutacea
ouško kožové

Cortinarius vernus
pavučinec červenokaštanový

Hemimycena cucullata
helmovka sádrová

Amanita fulva
muchomůrka ryšavá

Otidea alutacea
ouško kožové

Amanita ceciliae
muchomůrka stroupkatá

Phallus impudicus
hadovka smrdutá

Pluteus leoninus
štítovka žlutá

Volvariella taylorii
kukmák Taylorův

Russula odorata
holubinka vonná

Lactarius acerrimus
ryzec krátkonohý

Hemileccinum impolitum
hřib plavý

Laccaria laccata
lakovka obecná

Xerocomellus porosporus
hřib uťatovýtrusý

Suillellus luridus
hřib koloděj

Xerocomellus chrysenteron
hřib žlutomasý

Boletus reticulatus
hřib dubový

Amanita rubescens
muchomůrka růžovka

Byssomerulius corium
dřevokaz kožový

Elaphomyces asperulus
jelenka draslavá

Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .