ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Samostatné zobrazení článku číslo 844

článek  Naše pravé hřiby

autor článku  Martin Kříž, 26.1.2013

Boletus reticulatus - hřib dubový, rostoucí v dubohabřině - Foto: Martin Kříž

Boletus reticulatus - hřib dubový, rostoucí v dubohabřině
Foto: Martin Kříž

Boletus edulis - hřib smrkový, rostoucí v dubohabřině - Foto: Martin Kříž

Boletus edulis - hřib smrkový, rostoucí v dubohabřině
Foto: Martin Kříž

Boletus aereus - hřib bronzový, rostoucí v dubohabřině - Foto: Martin Kříž

Boletus aereus - hřib bronzový, rostoucí v dubohabřině
Foto: Martin Kříž

Boletus pinophilus - hřib borový, rostoucí v bučině - Foto: Martin Kříž

Boletus pinophilus - hřib borový, rostoucí v bučině
Foto: Martin Kříž

Pravé neboli bílé hřiby (sekce Boletus rodu Boletus) jsou nepochybně nejznámnějšími a nejoblíbenějšími jedlými houbami. Ačkoli se může zdát, že na tomto tématu není co řešit, ve skutečnosti i v rámci této skupiny hub občas dochází k záměnám. A to jak z důvodu mnohdy velké podobnosti jednotlivých druhů, tak z důvodu zavádějícího nebo překonaného vnitřního členění této skupiny v atlasech. Pojďme si proto stručně shrnout to nejdůležitější: Na našem území rostou čtyři druhy pravých hřibů - smrkový, dubový, borový a bronzový (podrobněji viz níže). V některých zdrojích můžeme narazit i na další druhy, jmenovitě na hřib březový, habrový a hnědofialový; ty však v současnosti nejsou odlišovány. Příčina může být dvojí - buď spadají do variability jednoho ze čtyř u nás rostoucích druhů, anebo jde o mylně vyložený původní popis druhu a nálezy s ním ztotožňované ve skutečnosti opět patří některému ze čtyř známých pravých hřibů. Pokud jde o hřib březový, ten je slučován s hřibem smrkovým, naopak hřib habrový je slučován s hřibem dubovým. Druhová jména po stromech jsou sice rozdílná, avšak to nehraje roli, protože tyto hřiby zdaleka nerostou jen pod stromy, s nimiž jsou svázány jménem (konkrétněji viz níže). Hřib hnědofialový by ve skutečnosti měl být mimoevropský druh, patřící dokonce do jiného rodu - Xanthoconium, a to na základě odlišné barvy výtrusného prachu oproti druhům rodu Boletus, dále podle barevné reakce pokožky klobouku se čpavkem, silného hnilobného pachu ve stáří a některých dalších znaků. Domnělé středoevropské nálezy tohoto druhu představují většinou do fialova vybarvený hřib borový.

Hřib smrkový - Boletus edulis je velmi hojný v jehličnatých i listnatých lesích, kde roste od června do listopadu, v některých letech ještě v prosinci. Dobře snáší chladnější podmínky (počasí, roční dobu i oblasti). Tvoří mykorhizu u nás hlavně se smrky a buky, ale také s duby, břízami, borovicemi a případně i s některými dalšími stromy.

Jeho nejdůležitějším určovacím znakem je charakter pokožky klobouku v mládí - je hladká, nesametová (ale často vrásčitě hrbolkatá), za vlhka až mírně oslizlá a lesklá, v dospělosti nerozpukávající. Pouze za suchého počasí se může jevit zdrsněle, nicméně to jen vlivem jakéhosi přischlého ojínění, nikoli sametovosti.

Hřib dubový - Boletus reticulatus je hojný v listnatých lesích i mimo les (např. na hrázích rybníků), kde roste od května do září, vzácně až do začátku října. Je teplomilný, v pokročilejší části podzimu nefruktifikuje a v horských polohách se najde jen výjimečně. Tvoří mykorhizu hlavně s duby, ale také s buky, habry a lipami, velmi vzácně se však může vyskytnout i v čistých jehličnatých lesích, a to pod smrky a jedlemi (sic!).

Od hřibu smrkového se rozpozná podle sametové pokožky klobouku v mládí, která v průběhu vývoje typicky rozpukává do drobounkých políček, za sucha i do větších výraznějších políček. Staré plodnice však mohou mít klobouk za deště oslizlý, v tomto případě je záměna za hřib smrkový zřejmě nejsnadnější.

Hřib borový - Boletus pinophilus je na rozdíl od prvních dvou dosti vzácný, je zařazený do Červeného seznamu hub ČR v kategorii zranitelný druh. Tvoří mykorhizu nejen s borovicemi, ale i se smrky a buky. Fruktifikuje od května do listopadu. Nepatří mezi teplomilné druhy, roste i ve vyšších polohách.

Jeho hlavním znakem je více či méně červenohnědá barva pokožky klobouku, která bývá vrásčitě hrbolkatá a v mládí bělavě ojíněná, což později zůstává patrné především v prohlubních nerovného povrchu. Zejména ve smrkových lesích může dojít k záměně za hřib smrkový, a naopak některé hřiby smrkové zase mohou šálivě připomínat hřib borový.

Hřib bronzový - Boletus aereus také patří mezi vzácné druhy a stejně jako hřib borový je zařazen do Červeného seznamu hub ČR v kategorii zranitelný druh. Je výrazně teplomilný a v některých nížinných lesích může být i lokálně hojnější. Fruktifikuje od června do října a na rozdíl od předešlých druhů upřednostňuje vztah s jediným stromem - dubem, v literatuře se pak uvádí možná vazba i na buk.

Vyznačuje se typicky tmavou, až černohnědou barvou pokožky klobouku. Potíže často působí rozlišení světleji zbarvených hřibů bronzových od tmavě zbarvených dubáků, jelikož hřiby dubové většinou doprovázejí hřiby bronzové na jejich lokalitách. Hřib bronzový ovšem mohou připomínat dokonce i hřiby smrkové, protože vyrostou-li v listnatém lese na nějakém slunnějším místě, dostatek světla způsobí zbarvení jejich pokožky klobouku velmi syté, někdy skoro černé.

Jak z výše uvedeného vyplývá, někdy ani v této oblíbené skupině hub není možné uplatnit nějaký jednoduchý určovací postup. Ohromně však pomáhá soustavné sledování těchto (i jiných) druhů v terénu a "nakoukání" jejich variability. Pro více informací k tomuto tématu lze doporučit:

  • knihu Hřibovité houby autorů J. Šutara, M. Mikšík a V. Janda
  • Přehled hub střední Evropy autorů J. Holec, A. Bielich a M. Beran s překrásnými a naprosto výstižnými ilustracemi těchto čtyř druhů na str. 571
  • článek J. Borovičky "Znáte pravé hřiby?" v Mykologickém sborníku 3/2007

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Podzimní cyklus přednášek

Přednášky se konají vždy v úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní - Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí.

Fotosoutěž ČMS 2022

Letos opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete sledovat na našem novém kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Některé přednášky jsou také vysílány na platformě Jitsi. Sledujte sekci Aktuality na našem webu, před online přednáškou se zde objeví odkaz na připojení ke streamu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 1/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Postia alni
bělochoroš drobný

Basidioradulum radula
kornatec okrouhlý

Vuilleminia comedens
větvovka obecná

Geastrum triplex
hvězdovka trojitá

Arrhenia epichysium
kalichovka leptoniová

Příspěvky a předplatné 2022

Posílejte na nový bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Studenti a senioři: 75,- Kč
  • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .