ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Myko atlas - odborná literatura

Seznam odborné literatury

2 Ladislav Hagara (1993): Atlas hub. Neografia, Martin
3 Gerrit J. Keizer (2005): Encyklopedie Houby. Rebo Productions CZ, Dobřejovice, 2. vydání
5 Mirko Svrček, Josef Erhart, Marie Erhartová (1984): Holubinky. Academia, Praha
6 Radomír Socha, Jiří Baier, Václav Hálek (2007): Sbíráme holubinky. Aventinum, Praha
7 Miroslav Smotlacha, Jiří Malý (2005): Smotlachův atlas hub. Ottovo nakladatelství, Praha, 2. vydání
8 Josef Šutara, Michal Mikšík, Václav Janda (2009): Hřibovité houby. Academia, Praha
12 Thomas Laessoe, Anna Del Conte (2004): Houby. Fortuna Print, Praha, druhé vydání
13 Giovanni Robich (2007): Mycena d´Europa, Centro Studi Micologici, Trento
15 Gianfranco Medardi (2006): Ascomiceti d´ Italia, Centro Studi Micologici, Trento
16 Vladimír Antonín, Zuzana Bieberová (1995): Chráněné houby ČR, MŽP, Agentura orchrany přírody a krajiny České republiky, Praha
18 Annarosa Bernichia (2005): Polyporaceae, Edizioni Candusso, Italia
30 Zdeněk Kluzák, Miroslav Smotlacha, Josef a Marie Erhartovi (1985): Poznáváme houby, Svépomoc
31 Jacob Heilmann-Clausen, Annemieke Verbeken & Jan Vesterholt (2000): The genus Lactarius, The Danish Mycological Society, Second printing
38 Radomír Socha, Václav Hálek, Jiří Baier, Jiří Hák (2011): Holubinky. Academia, Praha
41 Roberto Galli (1996): Le Russule. Edinatura, Milano, Italia
43 Anton Hausknecht (2009): Conocybe and Pholiotina, Fungi Europaei 11, Edizioni Candusso, Italia
44 Radomír Socha, Jiří Baier, Václav Hálek (2012): Sbíráme čirůvky. Aventinum, Praha
48 Machiel E. Noordeloos (2011): Strophariaceae, Fungi Europaei 13, Edizioni Candusso, Italia
54 Mauro Sarnari (1998): Monografia Illustrata del Genere Russula in Europa - Vol. 1, AMB, Trento
55 Mauro Sarnari (2005): Monografia Illustrata del Genere Russula in Europa - Vol. 2, AMB, Trento
63 Jan Zavřel (2005): Holubinka nazelenalá - Russula virescens (Schaeff.) Fr., Mykologický sborník 2/2005
85 Jiří Burel (2003): Muchomůrka citrónová - Amanita citrina (Schaeff.) Persoon, Mykologický sborník 1/2003
86 Jiří Burel (2003): Muchomůrka porfyrová - Amanita porphyrea Alb. et Schwein.: Fr., Mykologický sborník 1/2003
100 Tereza Tejklová, Jan Kramoliš (2011) - Pavučinec kávově bílý (Cortinarius balteatoalbus) nalezen v České republice. Mykologické listy č. 118
104 Kout J., Vlasák J. (2013): Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska – 2. část, Erica, Plzeň, 20: 55–66
110 Tereza Tejklová, Jan Kramoliš (2012): Pavučinec červánkový Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice. Mykologické listy 121
111 Radomil Knížek (2003): Pavučinec žlutolupenný - Cortinarius xanthophyllus Cooke, Mykologický sborník 2/2003
118 Karl Soop (2001): Les cortinaires séricéocyboides des forets de résineux des pays nordiques
122 Corsino Gutiérrez, YJordi Vila (2001): Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalauny, II., Revista Catalana de Micologia, vol. 23: 1-24; 2001
129 Jiří Valter (2006): Kdy a kam na březnovky, Mykologický sborník 2/2006
131 Slavomír Valda (2011): Příspěvek k poznání našich podzemních hub II. část: Basidiomycota. Mykologické listy č. 117
135 Jiří Burel (2003): Vláknice začervenalá - Inocybe erubescens Blytt. (= I. patouillardii Bres.), Mykologický sborník 2/2003
137 Jiří Burel (2003): Vláknice zemní - Inocybe geophylla (Sow.: Fr.) Kumm., Mykologický sborník 3/2003
138 Jiří Burel (2003): Vláknice Godeyova - Inocybe godeyi Gill., Mykologický sborník 3/2003
142 Jiří Burel (2003): Vláknice plsťovitá - Inocybe lacera (Fr.: Fr.) Kumm., Mykologický sborník 3/2003
143 Jiří Burel (2003): Vláknice tuřínonohá - Inocybe napipes Lange, Mykologický sborník 2/2003
144 Jiří Burel (2003): Vláknice kuželovitá - Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kumm. /= I. fastigiata (Schff.: Fr.) Quél. s.l./, Mykologický sborník 3/2003
152 Vladimír Antonín, Simona Komínková (2010): Helmovka přeútlá (Mycena adscendens) - vzácná nebo přehlížená houba? Mykologické listy č. 114
181 Geoffrey Kibby (2012): The Genus Russula in Great Britain
191 Jan Holec (2011): Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis. Mykologické listy č. 118
193 Martin Kříž (2011): Nové nálezy palečky Hollósovy (Tulostoma pulchellum) v Čechách. Mykologické listy č. 115
198 Jan Zavřel (2005): Hnojník obecný - Coprinus comatus (O. F. Müll.: Fr.) Pers., Mykologický sborník 2/2005
199 Hampe F, Eberhardt U, Kleine J, Verbeken A (2013): Russula rhodomelanea and the question of Russula emeticella. Zeitschrift für Mykologie 79/2: 377-403
209 Oldřich Jindřich (2011): Ouško pestré - Otidea mirabilis v České republice. Mykologické listy č. 117
228 Josef Hrouda, Herbert Tichý (1991): Hřib koloděj (Boletus luridus Schaeff.) roste pod kaštanem a akátem, Mykologický sborník 2/1991
243 Jiří Kubička, Josef Erhart, Marie Erhartová (1980): Jedovaté houby, Praha, Avicenum
248 Tereza Tejklová, Jan Kramoliš (2015): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocoeruleus - pavučinec modrošafránový. Mykologické listy 123, 2013
249 Machiel E. Noordeloos (1992): Entoloma s.l., Fungi Europaei 5, Italia
250 Breitenbach J., Kränzlin F. (1995) - Pilze der Schweiz, Band 4 - Blätterpilze 2. Teil, Verlag Mykologia Luzern
251 Jürgen Häffner (1987): Die Gattung Helvella - Morphologie und Taxonomie, Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 7
252 David Boertmann (2010): The genus Hygrocybe 2nd revised edition, Narayana Press, Denmark
253 Radomír Socha, Jiří Hák, Jiří Kovač, Aleš Vít: Ryzce v lese, v kuchyni a s léčivými účinky, Eminent, Praha 2015
254 Machiel E. Noordeloos (2004): Entoloma s.l. Supplemento, Fungi Europaei 5a, Italia
255 M. E. Noordeloos (1980): Entoloma subgenus Nolanea in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissance of its remaining taxa in Europe, Rijksherbarium, Leiden
256 Bas, C., Kyper, Th. W., Noordeloos, M. E. & Vellinga, E. C. (1988). Flora Agaricina Neerlandica -- Critical monographs on the families of agarics and boleti occuring in the Netherlands. Volume 1. Entolomataceae. A. A. Balkema: Rotterdam, Netherlands
257 Soňa Jankovičová, Slavomír Adamčík (2012): Entoloma jahnii (Fungi, Agaricales) reported from Slovakia and notes on differences with E. byssisedum, Czech Mycology 64
259 Andrzej Szcepkowski (2010): Sarcodontia crocea in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions, Polish Botanical Journal 55(2): 489–498
260 Nové nálezy hub v Československu – Psathyrella silvestris (Gill.) Moser – Křehutka lesní (M. Svrček), Česká mykologie číslo 4, 1969
261 Tereza Tejklová, Jan Kramoliš (2015): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia - pavučinec závojnatý. Mykologické listy 130
262 Tereza Tejklová, Jan Kramoliš (2014): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetti - pavučinec sladkovonný. Mykologické listy 128
264 M. Candusso, G. Lanzoni (1990): Lepiota s.l., Fungi Europaei 4, Italia
265 Arne Aronsen, Thomas Laessoe (2016): The genus Mycena s.l., Narayana Press, Denmark
266 Jan Holec, Tomáš Kučera, Petr Hrouda, Jiří Burel (2016): Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. Mykologické listy 133
267 Eef Arnolds (2009): Om förekomsten av Hydnellum cumulatum och H. scrobiculatum i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 30
269 Gro Gulden (2010): Galerinas in cold climates. North American Fungi, Volume 5, Number 5, Pages 127-157
332 Philippe Clowez (2012): Les morilles. Une nouvelle approche mondiale du genre Morchella. Bulletin de la Société Mycologique de France 3-4/2012
333 Svatopluk Šebek (1973): Naše chřapáčovité a smržovité houby. Oblastní muzeum v Poděbradech, Poděbrady
334 Franck Richard, J.-M. Bellanger, P. Clowez, K. Hansen, K. O’Donnell,A. Urban, M. Sauve, R. Courtecuisse, P.-A. Moreau (2015): True morels (Morchella, Pezizales) of Europe and North America: Evolutionary relationships inferred from multilocus data and a unified taxonomy. Mycologia 2/2015
335 Michael Kuo, D. R. Dewsbury, K. O’Donnell, M. C. Carter, S. A. Rehner, J. D. Moore, J.-M. Moncalvo, S. A. Canfield, S. L. Stephenson, A. S. Methven, T. J. Volk (2012): Taxonomic revision of true morels (Morchella) in Canada and the United States. Mycologia 104: 1159–1177.
336 Michal Mikšík (2013): Poznáváme jarní houby. Grada, Praha
337 Philippe Clowez, J. M. Bellanger, L. Romero de la Osa, P. A. Moreau (2015): Morchella palazonii, sp. nov. (Ascomycota, Pezizales) : une nouvelle morille méditerranéenne. Clé des Morchella sect. Morchella en Europe. Documents mycologiques 2015
398 Jiří Moravec (1994): Melastiza (Boud.) comb, et stat. nov. - a subgenus of the genus Aleuria Fuck, emend, nov. (Discomycetes, Pezizales). Czech Mycology, volume 47, 1994
545 Jan Vesterholt (2005): The genus Hebeloma, Fungi of Nothern Europe - vol. 3. The Danish Mycological Society 2005
546 Morten Christensen, Jacob Heilmann-Clausen (2013): The genus Tricholoma. The Danish Mycological Society 2013
729 Breitenbach J., Kränzlin F. (1991) - Pilze der Schweiz, Band 3 - Röhrlinge und Blätterpilze 1. Teil, Verlag Mykologia Luzern
1406 Geoffrey Kibby (2017): The Genus Tricholoma in Great Britain. 2nd Edition.
 
 
Vstup pro členy ČMS
 

Příspěvky a předplatné 2020

Členský příspěvek:

  • Studenti a senioři: 75,- Kč
  • Ostatní: 150,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Podrobné informace najdete zde.

Vážení milovníci hub a houbaření!

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 3/2019

Přístup do členské části stránek

Jste členem ČMS a ještě nemáte přístup do členské (neveřejné) části stránek myko.cz? Najdete zde Náleziště - nástroj na evidenci vlastních nálezů a spolupráci s kamarády a mykology při určování nálezů. Uvítáme také spolupráci odborníků na projektu Myko atlas.

Požádejte o přístupové údaje .

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .