ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Seznam článků autora Markéta Vlčková

Strana 7 / 33, články 61 - 70 / 321

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   > 

článek  Z výstavy v Dolním Újezdě

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Markéta Vlčková, 9.11.2023

návštěvníci si prohlížejí exponáty - foto: Josef Černý

návštěvníci si prohlížejí exponáty
foto: Josef Černý

upomínkové předměty s houbařskou tématikou - foto: Klára Zerzánová

upomínkové předměty s houbařskou tématikou
foto: Klára Zerzánová

vystavované houby - foto: Klára Zerzánová

vystavované houby
foto: Klára Zerzánová

korálovec bukový - foto: Klára Zerzánová

korálovec bukový
foto: Klára Zerzánová

lesklokorka lesklá - foto: Klára Zerzánová

lesklokorka lesklá
foto: Klára Zerzánová

Ve dnech 30.9. – 1.10. uspořádal náš mykologický klub již tradiční houbařskou výstavu v budově chovatelů U Jirečků v Dolním Újezdě. Té předcházely jako vždy týdny a týdny plánování a příprav a zároveň drobná nervozita z toho, jestli se nám podaří nasbírat dostatečné množství hub jak do kuchyně, tak na samotnou výstavu. Tyto obavy se ale naštěstí i díky pomoci „přespolních“ houbařů nenaplnily a my jsme mohli prezentovat více než 230 rozmanitých exponátů pro téměř 400 návštěvníků. O výklad a odpovědi na otázky ze světa hub se opět postarali naši odborníci – především pánové Jiří Kohák, Josef Černý a Rudolf Brychta.

Na výstavu nám manželé Kohákovi z nedalekého Nedošína opět ochotně zapůjčili předměty s houbařskou tematikou ze své soukromé sbírky a k prodeji jsme mohli návštěvníkům nabídnout jak doplňky stravy z vlastnoručně nasbíraných hub, tak i 2 publikace napsané členy našeho klubu v letošním roce. První brožurku s názvem „Houby z naší lékárničky“ vytvořil pan Jiří Kohák a druhou s názvem „Houby Litomyšlska“ sepsal a vlastními ilustracemi doplnil pan Josef Černý. Oběma pánům patří za jejich díla velká pochvala a díky, protože jsou ochotní se tímto způsobem podělit o své vědomosti i s námi ostatními (pozn. to nadšeně říkám jménem nás houbařů-laiků). Sluší se podotknout, že obě knížky byly o víkendu také řádně pokřtěny a role kmotra se zhostil starosta naší obce Miloš Vrabec.

Další novinkou na naší výstavě byl dětský koutek s omalovánkami a houbařské kvízy pro děti i dospělé. Zájemci si mohli na místě ověřit, jestli např. rozeznají muchomůrku šedivku od muchomůrky tygrované, který hřib je jedovatý a jak vypadá liška obecná. Děti byly za svou práci odměněny lízátkem a dospělí poplácáním po rameni. Věříme, že se toto zpestření výstavy líbilo a rádi vymyslíme podobnou zábavu i na rok příští.

No a ze zkušenosti již víme, že pořádná houbařská výstava se neobejde bez otevřené kuchyně s možností posedět u voňavého gulášku nebo dršťkové polévky z kotrče. Naše menu je tradiční, stejně jako uznání, které za něj sklízí šéfkuchař a předseda našeho klubu v jedné osobě – pan Václav Tobiášek.

Po skončení výstavy – a letošní rok v tomto ohledu nebyl jiný – se obvykle dostaví pocit potlačované únavy, ale zároveň i radosti z dobře odvedené práce. Ačkoliv v článku výše již několik jmen padlo, celou akci zajišťuje mnoho dalších členů MK a kromě nich i nečlenů, kteří jsou prostě rádi, že mohou přispět. Proto bych chtěla touto cestou jim všem a dalším našim podporovatelům velice poděkovat.

Klára Zerzánová

Mykologický klub Dolní Újezd

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pravidla pro zasílání příspěvků do redakce webu

sekce  O společnosti / Zprávy

autor článku  Markéta Vlčková, 5.11.2023

Vážení přátelé a spolupracovníci,

velmi si ceníme toho, že nám zasíláte ke zveřejnění zprávy o akcích pořádaných vašimi kroužky a spolky. Na našich webových stránkách je rádi uveřejňujeme. Pro usnadnění redakční práce a zlepšení prezentace vaší práce bychom vás chtěli požádat o zasílání příspěvků dle následujícího návodu:

1. Text ke zveřejnění zasílejte ve formátu Microsoft Wordu (DOC nebo DOCX). Pokud Microsoft Word nemáte, lze použít i formát Open Office / Libre Office (ODT).

Neposílejte text ve formátu *.PDF ani jako obrázek (JPG, JPEG, PNG, TIF…). Tyto formáty se dále obtížně redakčně zpracovávají, případně budou zcela nevyužitelné.

2. Přílohy (např. pozvánky, propozice a plakáty), které mají být přiloženy k textu formou odkazu, zasílejte ve formátu PDF (finální soubor s textem a obrázky, určený k tisku). Pokud převod do PDF nezvládnete, lze výjimečně použít i obrázek ve formátu JPG nebo PNG.

Maximální velikost jednoho souboru se snažte udržet do 10 MB. Větší soubory mohou mít problémy s doručením emailem. Máte-li více příloh, které v součtu překročí 10 MB, zasílejte je jednotlivě nebo po několika, abyste tuto velikost nepřekročili. Případně lze využít služby jako je www.uschovna.cz.

3. Fotografie zasílejte ve formátu JPEG (přípony JPG, JPEG), s rozměrem delší strany 1024 pixelů u fotografií na šířku nebo 960 pixelů u fotografií na výšku. Při zmenšování fotografií z originální velikosti fotoaparátu nebo mobilu je doporučujeme mírně doostřit. Preferovány jsou fotografie focené na šířku.

4. K fotografiím zašlete popis, tj. co fotografie zachycuje a plné jméno autora fotografie.

5. Příspěvky mohou být redakčně upraveny, ke zveřejnění je nutná autorizace. Bez autorizace příspěvek zveřejněn nebude. 

Za vaši spolupráci vám děkujeme,

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Z výstavy ČMS v Praze

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Markéta Vlčková, 2.11.2023

z přípravy sálu - foto Markéta Vlčková

z přípravy sálu
foto Markéta Vlčková

z expozice - foto: Markéta Vlčková

z expozice
foto: Markéta Vlčková

z expozice - foto: Lubomír Opat

z expozice
foto: Lubomír Opat

z poznávačky - foto: Markéta Vlčková

z poznávačky
foto: Markéta Vlčková

sladká odměna není jen pro děti - foto: Markéta Vlčková

sladká odměna není jen pro děti
foto: Markéta Vlčková

z komentované prohlídky expozice - foto: Markéta Vlčková

z komentované prohlídky expozice
foto: Markéta Vlčková

z přednášky - foto: Lubomír Opat

z přednášky
foto: Lubomír Opat

tým organizátorů

tým organizátorů

Výstava hub ČMS v Praze se tento rok konala v termínu 29. 9. – 1. 10. 2023. Jak již asi všichni víme, růst hub nebyl úplně optimální a nás, tedy pořadatele, provázely značné obavy, jak se nám povede houby na výstavu nasbírat. Zoufalá situace však nabudila naši členskou základnu a díky snaze více než dvou desítek členů ČMS se povedlo nasbírat množství druhů srovnatelné s minulými roky. Houby pravda musely být dovezeny ze vzdálenějších lokalit. Objevily se dodávky ze Šumavy, Krušných hor, Krkonoš, Brd, jihočeských rybníků i z Polabí, nezanedbatelným podílem přispěla i exkurze do Klánovic.

Celkem tedy bylo možno spatřit více než 450 druhů hub nasbíraných rozličným způsobem v rozličných lokalitách. Podobně jako jindy na výstavě nechyběly i vzácné, méně známé houby. Mezi ně patřil např. hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus), hřib Le Galové (Rubroboletus legaliae), podloubník siný (Gyrodon lividus), dále korálovec jedlový (Hericium flagellum), muchomůrka ježohlavá (Amanita solitaria), ryzec Bresadolův (Lactarius zonarioides), voskovka vápnomilná (Hygrocybe calciphila), škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium) či různé druhy kuřátek (Ramaria).

Z pohledu široké veřejnosti byly nejatraktivnější pochopitelně hřibovité houby, dále muchomůrky, holubinky a též expozice dřevních hub. Z jedovatých druhů nechyběla muchomůrka zelená (Amanita phalloides), muchomůrka jízlivá (Amanita virosa), muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina) či vláknice kuželovitá (Inocybe rimosa), objevil se i lyofilizovaný ucháč obecný (Gyromitra esculenta).

Lyofilizované houby byly letošní žhavou novinkou, za jejíž realizaci děkujeme Davidovi Dobešovi a Jiřímu Dubcovi. Díky nim návštěvníci mohli vidět i jarní houby jako např. kačenku českou (Verpa bohemica), destici chřapáčovou (Discina ancilis) či různé druhy smržů (Morchella). Další novinkou byla malá expozice hub pěstovaných včetně pěstebních substrátů, kterou zajistila Alice Kratinová.

Program byl doplněn přednáškami o jedlých houbách a jejich jedovatých dvojnících, komentovanou prohlídkou expozice, poznávací soutěží pro děti a určováním hub pro veřejnost. Dětí se v letošním roce ujala Jolana Nejmanová, která je zároveň autorkou knížky "Fousodějova lesní škola" a nutno říci, že děti byly nadšené (Jak Jolanou, tak i její knihou)

Návštěvnost byla zejména v první den výstavy dobrá, velký zájem byl i o komentované prohlídky. ČMS děkuje všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy a též zastupitelstvu městské části Praha 13 za poskytnutí zázemí. Těšíme se na další ročník. Ten letošní nám ukázal, že akce se může vydařit i za velmi slabého růstu hub.

Za ČMS

Filip Zíka a Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na šestou podzimní přednášku ČMS 2023

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 1.11.2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na šestou přednášku letošního podzimního cyklu. Máme tu čest mezi námi uvítat Daniela Kvasničku, který je profesionálním fotografem a zároveň předsedou Spolku houbařů Poděbrady.

Tématem Danielovy přednášky je "Fotografie v mykologii aneb Vymezení fotografie pro mykologii v rámci fotografa", zabývat se bude rozličnými tématy o fotografování hub s ohledem na účel fotografie. Dozvíte se, jak by měly vypadat fotografie:

  • Informativní (pořizované pro sdělení přátelům nebo pouze sobě, jak by měla vypadat fotka zaslaná mykologům k určení, atd.)
  • Vlastní (GPS, histogram, exif, atd.)
  • Mykologické (makro, mikro znaky)
  • Prezentační (do atlasů, knih, časopisů, novin)
  • Ostatní (pro sociální sítě, reklamu, pokrmy, beletrii, vtipy)
  • Umělecké (spíše, alespoň pro mě, pseudouměleckých – fotografem fotografované umění přírody v jeho pojetí)

Padne i pár slov o focení hub mobilem (jak nastavit mobil pro trochu ostřejší fotku). A v neposlední řadě zazní i pár praktických rad (jak správně ostřit, jednoduché studio v lese, skládání fotky, atd.). Závěrem by chtěl Daniel upozornit na případné klady nebo chyby vámi zaslaných fotografií (viz naše výzva zde).

Na vaši účast se těší

Daniel Kvasnička

Poznámka redakce: organizační informace naleznete zde.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na pátou podzimní přednášku ČMS 2023

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 29.10.2023

Petr Souček při focení hub

Petr Souček při focení hub

nedohub růžový - foto: Petr Souček

nedohub růžový
foto: Petr Souček

míhavka odbarvená - foto: Petr Souček

míhavka odbarvená
foto: Petr Souček

jehnědka červenohnědá - foto: Petr Souček

jehnědka červenohnědá
foto: Petr Souček

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na pátou přednášku letošního podzimního cyklu.Prezentace na téma " Houby na nevšedních substrátech" se ujme Petr Souček. Petr Souček chodí do přírody celoročně a při svých vycházkách houby fotí. Tentokrát se ve své přednášce, která by mohla mít podtitul "houby rostou skoro všude", zaměří na houby rostoucí na nevšedních substrátech. Ukážeme si, kde se můžeme s houbami potkat. Asi každý ví, že existují mykorhizní druhy, které ke svému růstu potřebují partnerský strom. Ovšem my se podíváme spíše na druhy, které rostou na různých částech rostlin a stromů. Bude se jednat hlavně o druhy nejedlé, přesto krásné, které potěší oko nejednoho houbařského fanouška. Pokud vás zajímá, kde všude můžete narazit na houby, přijďte si přednášku poslechnout.

Organizační detaily naleznete zde.

Těšíme se na vás,

vaše redakce.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Z výstavy v Dědové

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Markéta Vlčková, 22.10.2023

z expozice

z expozice

z expozice

z expozice

z expozice

z expozice

aktivity pro děti

aktivity pro děti

 pyšní organizátoři akce - zleva: Jaroslav Kadlec, Jiří Laštůvka, Daniela Jiroušková a Josef Černý

pyšní organizátoři akce
zleva: Jaroslav Kadlec, Jiří Laštůvka, Daniela Jiroušková a Josef Černý

diskuze nad houbou - zleva: Josef Černý a Jiří Laštůvka

diskuze nad houbou
zleva: Josef Černý a Jiří Laštůvka

ilustrace Radka Chodury

ilustrace Radka Chodury

Vážení mykofilové,

Přinášíme krátkou zprávu z výstavy hub v Dědové, která se uskutečnila o víkendu 23. - 24. září. Vystavovali jsme bezmála 250 druhů hub, od obyčejných po vzácnější jako je např. choroš oříš, kukmák bělovlnný, nebo hřib skvrnitý.

V průběhu výstavy nás přišly navštívit i místní mykologické osobnosti, mezi jinými nestor novoměstského houbaření pan Oldřich Pojezný, žďárský nadšenec do hub Miroslav Meduňa a několik dalších mykofilů. Z velké dálky přijel se svými rodiči mladý člen ČMS z Tišnova, který by leckterého dospělého houbaře strčil se svými znalostmi do kapsy. Přivítali jsme také mezi sebou návštěvníky z Bechyně, nebo až z e 157 km vzdálených Kralup nad Vltavou (zdravíme pana Řepou, který neváhal urazit takto dlouhou cestu). Svými neotřelými kreslenými vtipy nás všechny bavil umělec, milovník hub, brouků a všeho živého, a hlavně bohém Radek Chodura. Chvílemi se na jeho obrázky stály i fronty.

Pro malé návštěvníky byly nachystané houbohrátky s pastelkami, které vytvořila umělkyně Kateřina Fritscherová (alias Lamka Frey). Houbohrátky děti plnohodnotně zaměstnaly a umožnily jejich dospělému dozoru plně se soustředit na vystavované exponáty. Pro zvídavé návštěvníky (děti i dospělé) byly připraveny houbové kvízy a určovačka čerstvých hub se třemi stupni obtížnosti.

Sobotní výstavu okořenil Jaroslav Kadlec svou přednáškou na téma „jedovaté houby“ a v neděli se dvoudenní akce uzavřela přednáškou Daniely Jirouškové na téma „Důmyslný svět hub“. Soudě dle ohlasů, obě přednášky se přítomným divákům líbily. Výstava se vydařila po stránce mykologické, ale i po stránce organizační, a to díky skvělé organizaci a poskytnutému zázemí dobrovolných hasičů z Dědové v čele s Jaroslavem Nekvindou. Pan Jaroslav Nekvinda (dobrovolný hasič obce Dědová) - hlavní organizátor akce, ač nevelký odborník přes houby, je velkým milovníkem houbaření a díky jeho elánu a odhodlání uspořádat výstavu hub, se tato akce mohla již 2. rokem uskutečnit. Dokázal poskládat do kolektivu takové lidi, kteří šli za společným cílem a dovedli malou obec u Hlinska na 2 dny proměnit na houbařský středobod vesmíru. Poděkování samozřejmě patří i dalším lidem, kteří se na úspěšné akci podíleli.

Daniela Jiroušková, Zubří

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na čtvrtou podzimní přednášku ČMS 2023

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 19.10.2023

houbové řízky s bramborovými plackami - foto: Oldřich Jindřich

houbové řízky s bramborovými plackami
foto: Oldřich Jindřich

houbové řízky s bramborovými plackami a malým salátem - foto: Oldřich Jindřich

houbové řízky s bramborovými plackami a malým salátem
foto: Oldřich Jindřich

 využití houbového prachu jako koření a zdroje vlákniny - foto: Oldřich Jindřich

využití houbového prachu jako koření a zdroje vlákniny
foto: Oldřich Jindřich

Vážení příznivci hub,

Zveme vás na přednášku "O houbách v kuchyni" , která se bude konat dne 24.10.2023 na obvyklém místě (více k organizaci naleznete zde). Přednáška nebude dostupná on-line. Přednášejícím je zkušený mykolog a zároveň vynikající kuchař Oldřich Jindřich. A co nám Olda dopředu prozradil?

Anotace k přednášce: Houbaření je mým celoživotním koníčkem a protože jsem mykofil a mykožrout, snažil jsem se jedlé houby zpracovávat i jinak, než jen na klasická jídla z české houbové kuchyně. I když jsou výborná a často je doma vaříme. Na babiččiny omáčky, kyselačky, naložené ryzce a smaženice vzpomínám rád. Přednáška je o tom, jak dobře tato jídla uvařit, ale i inspirací pro netradiční zpracování hub v kuchyni. Houby se hodí, jako pochutina, téměř do všech jídel. Vařením jsem se živil celý život a i houby měly v mé profesi své zastoupení. V několika atlasech hub jsme s kolegou Vítem prezentovali několik stovek houbových receptů. Jestli mohu poradit, přijděte najedení, po mých přednáškách mají posluchači hlad (poznámka redakce: bohužel to nepomáhá, ty recepty jsou tak lákavé, že hlad, nebo minimálně chuť, dostanete stejně).

Těšíme se na vás,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  výzva k zaslání fotografií

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 19.10.2023

Vážení příznivci hub,

Jak jistě víte z programu podzimního cyklu přednášek, dne 7.11.2023 je v plánu přednáška Daniela Kvasničky na téma „Fotografování hub očima profesionála“. Daniel plánuje přednášku pojmout interaktivně a její součástí bude i zhodnocení vybraných snímků od našich členů. Pokud tedy máte zájem o profesionální názor na své fotografie (a snesete trochu kritiky), pošlete snímky (v přijatelném formátu a rozlišení), které chcete zhodnotit na adresu marketa.vlckova@myko.cz.

Na vaše fotky se těšíme!

Vaše redakce.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Co nás potkalo na vycházce do Klánovic

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Markéta Vlčková, 16.10.2023

start byl rozpačitý - foto: Markéta Vlčková

start byl rozpačitý
foto: Markéta Vlčková

zastávka na určení hub - foto: Markéta Vlčková

zastávka na určení hub
foto: Markéta Vlčková

hledáme seč můžeme - foto: Markéta Vlčková

hledáme seč můžeme
foto: Markéta Vlčková

tak jsme ten kilák zvládli - foto: Filip Zíka

tak jsme ten kilák zvládli
foto: Filip Zíka

šupinovka kostrbatá - foto: Markéta Vlčková

šupinovka kostrbatá
foto: Markéta Vlčková

štítovka žlutá - foto: Markéta Vlčková

štítovka žlutá
foto: Markéta Vlčková

kotrč kadeřavý - foto: Markéta Vlčková

kotrč kadeřavý
foto: Markéta Vlčková

šafránka červenožlutá - foto: Markéta Vlčková

šafránka červenožlutá
foto: Markéta Vlčková

Tradiční „předvýstavová“ mykologická vycházka do Klánovického lesa se letos konala ve čtvrtek 28. 9. 2023. Vzhledem k obecně špatnému růstu hub jsme se obávali, jestli vůbec něco najdeme a jestli veřejnost bude alespoň trochu mykologicky obohacena.

Na startu vycházky se postupně sešlo znatelně méně lidí než jindy, ale i přesto se nám podařilo vytvořit skupinu stávající se z téměř dvou desítek osob, která postupně zamířila do lesa. Tam nás k našemu potěšení přivítaly houby. Rostly dále od sebe, než je zde obvyklé, a museli jsme je trochu hledat, ale přesto se jich objevilo pro naše účely (tj. osvěta a sběr na výstavu) dosti.

Během vycházky jsme našli (a určili) téměř 80 druhů hub, samozřejmě několik dalších nalezenců zůstalo neurčených. Mezi poměrně zajímavé nálezy patřil hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus), jehož lokalitu v Klánovicích dobře známe a tedy jsme ho čekali. Dále jsme nalezli např. hlívu plicní (Phyllotopsis nidulans), štítovku žlutou (Pluteus leoninus) či ryzec ploštičný (Lactarius subumbonatus). Z pohledu praktického houbaře nejatraktivnějších hřibovitých hub se bohužel mnoho neobjevilo, v konzumních košících nejčastěji končily holubinky nebo muchomůrky růžovky (Amanita rubescens). No a jedinou pěknou plodnici kotrče kadeřavého (Sparasis crispa), která si přímo říkala o snědení, jsme zrekvírovali na výstavu. Z jedovatých hub se objevila např. muchomůrka citronová (Amanita citrina), muchomůrka porfyrová (Amanita porphyria) či na více místech rostoucí třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare).

Mykologické tempo je únavné, a tak se výprava v souladu s obvyklým průběhem postupně zmenšovala. Vycházku dokončili a do cíle dorazili pouze ti nejotrlejší z nás. Předpokládáme, že klánovická vycházka nebyla v tomto roce poslední. Další vycházku plánujeme uspořádat během listopadu v pražské Šárce. Samozřejmě pouze za předpokladu, že bude za čím vycházet. Sledujte tedy náš web www.myko.cz. Držme si palce ať nám rostou!

Za ČMS,

Filip Zíka

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Pozvánka na třetí podzimní přednášku ČMS 2023

sekce  Přednášky

autor článku  Markéta Vlčková, 12.10.2023

foto: Hana Ševčíková

foto: Hana Ševčíková

foto: Hana Ševčíková

foto: Hana Ševčíková

Vážení členové ČMS a příznivci hub,

zveme vás na přednášku Mgr. Hany Ševčíkové (afiliace: Moravské zemské muzeum, Brno) na téma "O houbách a přírodě Madeiry", která se bude konat dne 17.10.2023. Přednáška NEBUDE dostupná na Youtube kaníle ČMS.

Anotace k přednášce: V přednášce budou představeny přírodní krásy ostrova Madeira (viz fotografie), zejména pak houby různých tvarů a barev. Posluchači budou seznámeni se vzácnými houbami, z nichž některé rostou i v České republice. Nebudou chybět hřibovité houby, barevné vzácné voskovky nebo kyjanky připomínající více korály než houby. Budou prezentovány také nové druhy hub špička Cimrmanova a štítovka vavřínová popsané autorkou přednášky, další druhy objevené pro vědu jen nedávno i druhy endemické. Přednáška bude doplněna o fotografie přírody a kvetoucích rostlin.

Detaily o organizaci a místě konání naleznete v úvodním sdělení k podzimnímu cyklu přednášek 2023.

Houby tentokrát nosit netřeba, pokud ovšem nepotřebujete něco nutně určit.

Těšíme se na vás,

Markéta Vlčková

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

Strana 7 / 33, články 61 - 70 / 321

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   > 

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Jarní myko exkurze

Ve středu 12.6. večer do lesoparku Ládví

Přednášky jaro 2024

Jarní cyklus přednášek byl zahájen v úterý 5.3.2024 a bude končit přednáškou Houby Prahy v úterý 11.6.2024

Přednášky se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Fotosoutěž ČMS 2024

I v roce 2024 opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 9.4. a 25.6.2024

Na HS Prahy:
ve středu 24.4. a 15.5.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Erysiphe alphitoides
padlí dubové

Schizopora radula
pórnovitka obecná

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Gloeophyllum odoratum
trámovka vonná

Cladonia furcata
dutohlávka rozsochatá

Russula odorata
holubinka vonná

Suillellus luridus
hřib koloděj

Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá

Hygrophorus eburneus
šťavnatka slonovinová

Laccaria amethystina
lakovka ametystová

Epichloe typhina
obalka stéblová

Otidea alutacea
ouško kožové

Cortinarius vernus
pavučinec červenokaštanový

Hemimycena cucullata
helmovka sádrová

Amanita fulva
muchomůrka ryšavá

Otidea alutacea
ouško kožové

Amanita ceciliae
muchomůrka stroupkatá

Phallus impudicus
hadovka smrdutá

Pluteus leoninus
štítovka žlutá

Volvariella taylorii
kukmák Taylorův

Russula odorata
holubinka vonná

Lactarius acerrimus
ryzec krátkonohý

Hemileccinum impolitum
hřib plavý

Laccaria laccata
lakovka obecná

Xerocomellus porosporus
hřib uťatovýtrusý

Suillellus luridus
hřib koloděj

Xerocomellus chrysenteron
hřib žlutomasý

Boletus reticulatus
hřib dubový

Amanita rubescens
muchomůrka růžovka

Byssomerulius corium
dřevokaz kožový

Elaphomyces asperulus
jelenka draslavá

Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný

Suillus grevillei
klouzek sličný

Mitrula paludosa
čapulka bahenní

Cudoniella tenuispora
vodnička terčovitá

Gymnopus aquosus
penízovka vodnatá

Vibrissea truncorum
míhavka vodní

Cladonia phyllophora
dutohlávka lupenonosná

Puccinia aegopodii
rez bršlicová

Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .