ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Seznam článků autora Radim Dvořák

Strana 1 / 11, články 1 - 10 / 104

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   > 

článek  Z vycházky do brdských lesů s ČMS a CHKO Brdy 2023

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Radim Dvořák, 26.9.2023

Sraz účastníků vycházky, čekáme na opozdilce - foto Marie Brůčková

Sraz účastníků vycházky, čekáme na opozdilce
foto Marie Brůčková

Diskuze nad nalezenými druhy - foto Marie Brůčková

Diskuze nad nalezenými druhy
foto Marie Brůčková

hřib kříšť (Caloboletus calopus) - foto Zdeněk Hájek

hřib kříšť (Caloboletus calopus)
foto Zdeněk Hájek

pavučinec pelargoniový (Cortinarius flexipes) - foto Zdeněk Hájek

pavučinec pelargoniový (Cortinarius flexipes)
foto Zdeněk Hájek

smolokorka pryskyřičnatá (Ischnoderma benzoinum) - foto Zdeněk Hájek

smolokorka pryskyřičnatá (Ischnoderma benzoinum)
foto Zdeněk Hájek

holubinka vrhavka (Russula emetica) - foto Zdeněk Hájek

holubinka vrhavka (Russula emetica)
foto Zdeněk Hájek

V sobotu 23.9.2023 proběhla vycházka do CHKO Brdy v okolí Zaječova, zorganizovaná ve spolupráci správy CHKO Brdy a ČMS. Trasu naplánoval mykolog a znalec brdských lesů Oldřich Jindřich, který vycházku také vedl, spolu s Radimem Dvořákem z ústředí ČMS. Za CHKO Brdy byla přítomna paní Marie Brůčková. Na srazu u památníku PTP v Dolní Kvani, hned na okraji lesa, se nás sešlo kolem třiceti. Potěšilo nás, že zájem o houby je společný všem věkovým skupinám.

Houby sice rostly, ale málo a daleko od sebe. Množství plodnic ani druhová pestrost nebyly velké. Ale hodně očí víc vidí, takže jsme přece jen mohli demonstrovat zhruba 50 nalezených druhů.

Mezi nejčastější nálezy patřily např. za hřiby se maskující čechratice černohuňatá (Tapinella atrotomentosa), klouzek modřínový (Suillus grevillei), hřib žlučník (Tylopilus felleus), šednoucí holubinka tečkovaná (Russula vinosa) a holubinka odbarvená (Russula decolorans), silně palčivá holubinka vrhavka (Russula emetica), po maggi či kari vonící ryzec hnědý (Lactarius helvus), ryzec smrkový (Lactarius deterrimus) s oranžovým mlékem, václavka smrková (Armillaria solidipes), muchomůrka šedivka (Amanita excelsa), muchomůrka červená (Amanita muscaria) a její pro vyšší polohy typická sestra muchomůrka královská (Amanita regalis), šedofialově ponurá muchomůrka porfyrová (Amanita porphyria) a pavučinec bělofialový (Cortinarius alboviolaceus). Vzhledem k hojnému růstu muchomůrky růžovky (Amanita rubescens) jsme si mnohokrát zopakovali její základní rozpoznávací znaky.

Z vizuálně či jinak zajímavých nalezených druhů lze vzpomenout např. hvězdovku brvitou (Geastrum fimbriatum), ve vlhkém rašeliníku rostoucí pavučinec pelargoniový (Cortinarius flexipes), hořký a barevný hřib kříšť (Caloboletus calopus), zajímavě zbarvenou lakovku ametystovou (Laccaria amethystina), česnekem vonící špičku česnekovou (Mycetinis scorodonius) či na smrku rostoucí smolokorku pryskyřičnatou (Ischnoderma benzoinum).

Vzhledem ke slabému růstu hub jsme vycházku ukončili u vodojemu poblíž Mourového potoka. Koho ještě neopustilo nadšení, ten pokračoval v průzkumu okolních lesů i cestou zpět do Dolní Kvaně.

V příštím roce se chystáme vycházku do Brd uspořádat opět, pravděpodobně do okolí Obecnice.

Radim Dvořák, ČMS

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Výzkum makromycetů v CHKO Brdy - 4. část – prameniště a podmáčené okolí Litavky U Stupíku (doprovodný text k článku v MSb 3/2022)

sekce  Houby / Poznávejme houby

autor článku  Radim Dvořák, 24.9.2023

Lokalita U Stupíku

Odkaz na mapy.cz

Odkazy na nálezy uvedené v článku

Pro pohodlí čtenářů uvádíme seznam odkazů na nálezy uvedené v článku. Nálezy bez fotografické dokumentace jsou kurzívou, v článku k nim není uvedeno číslo nálezu.

Amanita friabilis - muchomůrka olšová

Craterellus lutescens - liška žlutavá

Lactarius lilacinus - ryzec lilákový

Lactarius sphagneti - ryzec rašeliníkový

Další nálezy zmíněné ve výčtu

Cortinarius sanguineus - pavučinec krvavý

Delicatula integrella - žebernatka maličká

Hymenoscyphus vernus - voskovička jarní

Inocybe sindonia - vláknice sindonská

Tephrocybe palustris - penízovka rašeliníková

Trichophaea hybrida - bělokosmatka pospolitá

Odkazy uvedené v článku pod čarou

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Členská schůze České mykologické společnosti 2023

sekce  O společnosti / Zprávy

autor článku  Radim Dvořák, 26.5.2023

Zápis a usnesení z členské schůze České mykologické společnosti konané podle článku VI. stanov ČMS dne 16. května 2023 v posluchárně budovy Střední školy obchodní, Praha 2, Belgická 29.

Dokument ke stažení v PDF

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Výsledky fotosoutěže ČMS 2022

sekce  Fotosoutěž

autor článku  Radim Dvořák, 17.5.2023

Výsledky fotosoutěže ČMS 2022, spolu s galerií fotografií ze všech 4 kategorií, najdete na adrese https://fotosoutez.myko.cz/results2022.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Členské příspěvky a předplatné Mykologického sborníku na rok 2023

sekce  O společnosti / Zprávy

autor článku  Radim Dvořák, 5.1.2023

Vážení členové ČMS a odběratelé Mykologického sborníku,

připomínáme, že členský příspěvek ČMS na rok 2023 je 250,- Kč, případně 100,- Kč pro členy do 18 let, studenty a seniory nad 60 let. Včasná úhrada členských příspěvků do 31.3. kalendářního roku je jednou z povinností člena ČMS, jak ukládá článek 4.4 odst. c) našich stanov. Činnost ČMS je v nezanedbatelném rozsahu financována právě z členských příspěvků. Jejich úhradou v řádném termínu přispíváte ke stabilní ekonomické situaci ČMS.

Předplatné časopisu Mykologický sborník na rok 2023 je pro členy ČMS 150,- Kč, pro ostatní odběratele 200,- Kč. Prosíme o úhradu nejpozději do konce března 2023. Dodání poštou v ČR je v ceně předplatného.

ČMS má již pouze bankovní účet u FIO banky

Platbu zašlete na účet ČMS u FIO banky, číslo účtu 2401853695 / 2010 (IBAN: CZ6820100000002401853695, BIC: FIOBCZPPXXX). Jako variabilní i specifický symbol uveďte svůj členský kód (číslo), v poznámce pak svoje jméno, případně jméno osoby, za kterou úhradu provádíte.

Preferujeme platbu bezhotovostním převodem.

Pokud možno nepoužívejte platbu složenkou na adresu ČMS, zvyšujete tím zbytečně administrativní zátěž s identifikací plateb.

Sdělte nám své aktuální kontaktní informace

Vyzýváme všechny členy, kteří tak dosud v minulých letech neučinili nebo u nich nastala změna, aby sdělili své aktuální kontaktní údaje, zejména emailpoštovní adresu, případně telefon. Sdělením emailu významně usnadníte, urychlíte a zlevníte komunikaci ústředí ČMS s Vámi. Nezapomeňte také, že člen ČMS má dle článku 4.4 odst. d) stanov ČMS povinnost bez zbytečných odkladů sdělit spolku změnu svých kontaktních údajů.

Za předsednictvo ČMS
Radim Dvořák

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Dvě nově vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Brdy

sekce  Houby / Poznávejme houby

autor článku  Radim Dvořák, 21.12.2022

Voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea - 9.10.2022 louka na Kloboučku - foto: Radim Dvořák

Voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea
9.10.2022 louka na Kloboučku
foto: Radim Dvořák

V CHKO Brdy byla ke konci roku 2022 vyhlášena dvě nová maloplošná zvláště chráněná území - PP VystrkovPR Klobouček.

Tým ČMS se podílí na výzkumu mykobioty tohoto po dlouhé době veřejnosti zpřístupněného území. Těší nás, že předmětem ochrany v PR Klobouček se staly na základě našeho doporučení také houby. Více o této lokalitě najdete v Mykologickém sborníku 1/2022 a v doprovodném článku zde na myko.cz.

Více najdete v aktualitách na webu CHKO Brdy:

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Houby zámeckých parků - přednáška a exkurze na zámku Valeč 1.10.2022

sekce  Myko akce

autor článku  Radim Dvořák, 29.9.2022

Odlřich Jindřich Vás zve na přednášku a vycházku do zámeckého parku ve Valči.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Vycházka na houby 24.9.2022 do CHKO Brdy v okolí vodní nádrže Láz

sekce  Myko akce

autor článku  Radim Dvořák, 9.9.2022

pozvánka

pozvánka

Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Brdy a Česká mykologická společnost vás zvou na vycházku za brdskými houbami. Vycházku povedou Radim DvořákLibor Hejl.

Sraz je v sobotu 24.9.2022 v 10:00 v Lázu na parkovišti u fotbalového hřiště, GPS: 49.64961N, 13.90575E. Předpokládaná trasa je 5-8 km v okolí vodní nádrže Láz.

Registrace

Na vycházku je třeba se předem registrovat z důvodu omezení maximálního počtu účastníků na 30 osob. Konání akce je také závislé na příznivém počasí a růstu hub. Registrovaným zájemcům potvrdíme konání emailem, případně budeme informovat o náhradním termínu.

Kontakt pro registraci:

Jana Fischerová tel. 731682307

Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka ke stažení v PDF

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Výzkum makromycetů v CHKO Brdy - 2. část – louka na Kloboučku (doprovodný text k článku v MSb 1/2022)

sekce  Houby / Poznávejme houby

autor článku  Radim Dvořák, 24.8.2022

Louka na Kloboučku

Odkaz na mapy.cz

Odkazy na nálezy uvedené v článku

Pro pohodlí čtenářů uvádíme seznam odkazů na nálezy uvedené v článku. Nálezy bez fotografické dokumentace jsou kurzívou, v článku k nim není uvedeno číslo nálezu.

Agrocybe erebia – polnička lysá

Atheniella flavoalba – helmovka žlutobílá

Bolbitius titubans – slzečník žloutkový

Clavulinopsis sp. – kyjovečka

Cuphophyllus pratensis - voskovka luční

Entoloma incarnatofuscescens - závojenka modrohnědá

Entoloma porphyrophaeum – závojenka šedohnědá

Hygrocybe coccinea – voskovka šarlatová

Hygrocybe insipida - voskovka mírná

Lycoperdon utriforme – pýchavka dlabaná

Mycena aetites – helmovka šedolupenná

Tricholoma psammopus – čirůvka modřínová

Odkazy uvedené v článku pod čarou:

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Přednáška o houbách pro školu Da Vinci v Dolních Břežanech

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Radim Dvořák, 17.6.2022

Ve čtvrtek 16.6. jsme po domluvě s paní učitelkou Šárkou Slavičínskou uspořádali ve škole Da Vinci v Dolních Břežanech přednášku o houbách pro žáky prvního stupně.

Přednáška byla doplněna výstavkou necelých 30 aktuálně rostoucích druhů hub. To byla tak trochu lest, protože v Praze a okolí v době konání akce nerostlo téměř nic. Houby byly uchovány z víkendového výletu do jižních Čech a také z úterní přednášky.

Žáci byli sice zmoženi předbouřkovým dusnem a obědem, ale probírané téma většinu z nich udrželo "naživu". Ukázalo se, že zhruba polovina jich na houby chodí.

V přednášce jsme si vysvětlili, kam houby patří v systému živých organismů, jaké jsou jejich hlavní systematické skupiny a jaký je jejich význam v přírodě a pro člověka. Probrali jsme rozmnožování hub a jejich životní strategie s názornými fotografickými ukázkami. Podrobněji jsme se zastavili u mykorhizní symbiózy s dřevinami.

Neopominuli jsme ani houbami připravené dobroty, jako plísňové sýry, salámy nebo produkty kvasných technologií. Samozřejmě přišla řeč i na konzumaci hub, houbaření a nebezpečí otrav jedovatými houbami. Řekli jsme si také, co houbám prospívá a co jim naopak škodí. Na závěr přednášky jsme probrali ochranu hub a příklady chráněných druhů. Děti zaujalo, že jim hřib královský roste kousek od školy.

Na konec jsme dětem i učitelům ukázali webové stránky ČMS a pozvali je na naše akce pro veřejnost. Pak už následovala diskuze nad vystavenými exponáty.

Budeme se těšit na další spolupráci, na podzim plánujeme exkurzi za houbami do okolních lesů.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

Strana 1 / 11, články 1 - 10 / 104

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   > 

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Podzimní myko exkurze

V sobotu 25.11. v Praze do Klánovic

V sobotu 2.12. Jetřichovské pomrazkobraní

Fotosoutěž ČMS 2023

Letos opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 2/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Dendrothele acerina
kornatec babykový

Psathyrella obtusata
křehutka otupělá

Dacrymyces capitatus
kropilka stopkatá

Crepidotus variabilis
trepkovitka měnlivá

Volvariella gloiocephala
kukmák okázalý

Mycena silvae-nigrae
helmovka smrková

Mycena silvae-nigrae
helmovka smrková

Psathyrella pennata
křehutka opýřená

Vuilleminia coryli
větvovka lísková

Hygrocybe ceracea
voskovka vosková

Arrhenia baeospora
kalichovka drobnovýtrusá

Cystoderma amianthinum
zrnivka osinková

Hebeloma velutipes
slzivka plsťonohá

Cortinarius sommerfeltii
pavučinec skořicově hnědý

Phanerochaete livescens

Stereum rugosum
pevník korkovitý

Vuilleminia coryli
větvovka lísková

Steccherinum bourdotii
ostnateček Bourdotův

Boletus edulis
hřib smrkový

Lepiota boudieri
bedla Boudierova

Armillaria mellea
václavka obecná

Mycena filopes
helmovka níťonohá

Mycena polygramma
helmovka rýhonohá

Crepidotus caspari
trepkovitka hlínolupenná

Volvariella gloiocephala
kukmák okázalý

Crepidotus cesatii
trepkovitka Cesatiho

Galerina marginata
čepičatka jehličnanová

Collybia cookei
penízovka Cookeova

Conocybe subpallida
sametovka bledá

Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí

Hygrocybe ceracea
voskovka vosková

Cuphophyllus virgineus
voskovka panenská

Cuphophyllus virgineus
voskovka panenská

Atheniella flavoalba
helmovka žlutobílá

Galerina marginata
čepičatka jehličnanová

Stropharia aeruginosa
límcovka měděnková

Entoloma sericeum
závojenka hedvábná

Chroogomphus rutilus
slizák lepkavý

Helvella elastica
chřapáč pružný

Clavulina rugosa
kuřátečko svraskalé

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete sledovat na našem novém kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Některé přednášky jsou také vysílány na platformě Jitsi. Sledujte sekci Aktuality na našem webu, před online přednáškou se zde objeví odkaz na připojení ke streamu.

Příspěvky a předplatné 2023

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .