ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Růst hub v průběhu roku

Přehled článků

Seznam všech článků této sekce

Strana 10 / 33, články 91 - 100 / 329

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   > 

článek  Růst hub na začátku března...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 14.3.2017

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

choroš zimní – Polyporus brumalis, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR - foto: Ladislav Špeta

ucho Jidášovo – Auricula auricularia-judae, jedlé, Holíč SR
foto: Ladislav Špeta

 terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko - foto: Stanislav Jirásek

terčovník zední – Xanthoria parietina, Trutnovsko
foto: Stanislav Jirásek

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras - foto: Petr Mikuš

černorosol bukový – Exidia nigricans, Český kras
foto: Petr Mikuš

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol - foto: Markéta Vlčková

černorosol uťatý – Exidia truncata, Praha-Motol
foto: Markéta Vlčková

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

rosolovka průsvitná – Tremella encephala, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko - foto: Martin Valent

pařezník obecný – Panellus stipticus, Rakovnicko
foto: Martin Valent

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek - foto: Petr Souček

outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus, detail rourek
foto: Petr Souček

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha - foto: Miroslav Tauš

jehnědka lísková – Ciboria coryli, Praha
foto: Miroslav Tauš

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

jehnědka olšová – Ciboria caucus, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

rážovka šarlatová – Nectria coccinea, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko - foto: Milan Němčický

penízovka smrková – Strobilurus esculentus, Uherskohradišťsko
foto: Milan Němčický

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

číšenka rýhovaná – Cyathus striatus, loňská plodnice, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

číšovka šišková – Piceomphale bulgarioides, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha - foto: Miroslav Tauš

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Praha
foto: Miroslav Tauš

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

působení zelenitky měděnkové – Chlorociboria aeruginascens, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

ohňovec dotýkavý – Phellinus contiguus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice - foto: Markéta Vlčková

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Praha-Klánovice
foto: Markéta Vlčková

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pachlupáček nazelenalý - Neodasyscypha cerina, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

korovitka vakovitá – Diatrype bullata, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

mušlovka plstnatá – Schyzophyllum amplum, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko - foto: Martin Petrák

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon, Kladensko
foto: Martin Petrák

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

smolokorka buková – Ischnoderma resinosum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha - foto: Miroslav Tauš

vnořenka obecná – Propolis farinosa, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka - foto: Zdeněk Hájek

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Střelnice Košutka
foto: Zdeněk Hájek

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

pevník kaštanový - Porostereum spadiceum , Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník korkovitý – Stereum rugosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

pevník plstnatý – Stereum subtomentosum, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

pevník rozpraskaný - Xylobolus frustulatus, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

malohubka růžová - Dibaeis baeomyces, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko - foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Kladensko
foto: Martin Petrák

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko - foto: Jiří Pošmura

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Mariánskolázeňsko
foto: Jiří Pošmura

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko - foto: Jiřina Hrabáková

kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta, Blanensko
foto: Jiřina Hrabáková

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

kožovka tabáková - Pseudochaete tabacina, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor moravský - Hypoxylon cercidicola, Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR - foto: Ladislav Špeta

dřevomor oranžový - Hypoxylon ticinense , Holíč, SR
foto: Ladislav Špeta

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa - foto: Jiří Laštůvka

ledové vlasy patří ke krásám i záhadám lesa
foto: Jiří Laštůvka

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko - foto: Petr Mikuš

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, loňské plodnice, Berounsko
foto: Petr Mikuš

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko - foto: Pavel Moran

outkovka měkká - Datronia mollis, Vlašimsko
foto: Pavel Moran

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK - foto: Ladislav Špeta

skulinatník jasanový – Hysterographium fraxini, Holíč, SK
foto: Ladislav Špeta

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras - foto: Petr Mikuš

žilnatka oranžová - Phlebia radiata, Český kras
foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko - foto: Věra Hyráková

ušíčko černé - Pseudoplectania nigrella, Velešínsko
foto: Věra Hyráková

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

číšovec nahloučený - Merismodes anomala, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha - foto: Miroslav Tauš

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha
foto: Miroslav Tauš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras - foto: Petr Mikuš

ohnivec rakouský žlutý – Sarcoscypha austriaca, Český kras
foto: Petr Mikuš

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko - foto: Martin Petrák

klanolístka obecná – Schyzofilum comune, loňská plodnice, Kladensko
foto: Martin Petrák

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha - foto: Miroslav Tauš

kržatka zimní – Tubaria hiemalis, Praha
foto: Miroslav Tauš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří - foto: Aleš Vít

kačenka česká – Verpa bohemica, jedlá, České středohoří
foto: Aleš Vít

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

aktuální sklizeň ucha Jidášova, foto: Markéta Vlčková

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu - foto: Aleš Vít

ucho k přípravě Jidášova pikantního salátu
foto: Aleš Vít

Zdá se, že letošní vydatná zima je za námi. Příroda se řádně probouzí a s ní i vaše myko foto aktivity. Zatím, co v minulém příspěvku, alespoň co do počtu obeslaných snímků, byl ještě znát přetrvávající zimní spánek účastníků, nyní je to již o poznání lepší.

Koncem února se oteplilo, sněhu kvapem ubývalo a na přelomu měsíce jsme se dočkali slunečného, i když větrného počasí. Od začátku března je střídavé počasí, a co je důležité, sem tam i sprchne. To je dobrý základ pro růst jarních hub.

Oproti loňsku je prozatím v lese znát o něco pozdější nástup předjaří. Tomu odpovídá i skladba rostoucích hub, mezi nimiž převažují rozmanité dřevní druhy. Ty tvoří zajímavou přehlídku mykoflóry, které v pozdějších měsících, kdy se více rozrostou terestrické houby, nevěnujeme obvykle již tolik pozornosti.

Už zanedlouho by se měly objevit první jedlé a chutné houby nové houbařské sezóny, kačenky a destice, které houbaři každoročně s netrpělivostí očekávají. V mnohém bude nyní záležet na dalším vývoji počasí.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Z předjarního víkendu...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 6.3.2017

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca

sněženka podsněžník - Galanthus nivalis

sněženka podsněžník - Galanthus nivalis

palečka zimní - Tulostoma brumale

palečka zimní - Tulostoma brumale

jaterník podléška alias jaterník trojlaločný - Hepatica nobilis

jaterník podléška alias jaterník trojlaločný - Hepatica nobilis

urnička pohárová - Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR

urnička pohárová - Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR

Vycházka do Českého krasu o uplynulém víkendu již zaznamenává probouzejíí se přírodu.

Tamní flóra se prezentuje sněženkami a podléškami.

Z raných druhů hub zde rostou ohnivce rakouské.

Na stepních partiích jsou ve společnosti rozchodníku a mochny k vidění palečky zimní.

Na vybraných místech ojediněle vyrůstají skvosty naší mykoflóry, urničky pohárové.

Vysycháním se tu ale znatelně projevuje větrné počasí z uplynulého týdne.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku února...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 12.2.2017

pestřec obecný – Scleroderma citrinum - foto: Martin Petrák, Kladensko

pestřec obecný – Scleroderma citrinum
foto: Martin Petrák, Kladensko

helmovka pařezová – Mycena tintinnabulum - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

helmovka pařezová – Mycena tintinnabulum
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

nitschkie číškovitá - Nitschkia cupularis - foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

nitschkie číškovitá - Nitschkia cupularis
foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh - foto: Martin Petrák, Kladensko

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh
foto: Martin Petrák, Kladensko

dřevomor červený – Hypoxylon fragiforme - foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

dřevomor červený – Hypoxylon fragiforme
foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

rážovka rumělková – Nectria cinnabarina - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

rážovka rumělková – Nectria cinnabarina
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

pevník chlupatý – Stereum hirsutum - foto: Martin Petrák, Kladensko

pevník chlupatý – Stereum hirsutum
foto: Martin Petrák, Kladensko

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá - foto: Martin Valent, Lužné u Rakovníka

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá
foto: Martin Valent, Lužné u Rakovníka

outkovka pestrá – Trametes vercicolor - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

outkovka pestrá – Trametes vercicolor
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

kornice otrubičnatá – Encoelia furfuracea - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

kornice otrubičnatá – Encoelia furfuracea
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

síťkovec dubový – Daedalea quercina - foto: Martin Petrák, Kladensko

síťkovec dubový – Daedalea quercina
foto: Martin Petrák, Kladensko

rosolovka průsvitná – Tremella encephala - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

rosolovka průsvitná – Tremella encephala
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

rosolovka mozkovitá – Tremella mesenterica - foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

rosolovka mozkovitá – Tremella mesenterica
foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

urnička pohárová – Urnula craterium - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR - foto: Petr Mikuš, Praha

urnička pohárová – Urnula craterium
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR
foto: Petr Mikuš, Praha

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae, jedlé - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae, jedlé
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

ohnivec rakouský – Sarcoscypha austriaca
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola - foto: Jna Pravcvá, Krasíkov

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola
foto: Jna Pravcvá, Krasíkov

troudnatec kopytovitý - Fomes fomentarius - foto: Petr Souček, Říčany u Prahy

troudnatec kopytovitý - Fomes fomentarius
foto: Petr Souček, Říčany u Prahy

ohňovec obecný – Phellinus igniarius - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

ohňovec obecný – Phellinus igniarius
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá - foto: Martin Petrák, Kladensko

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá
foto: Martin Petrák, Kladensko

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon - foto: Martin Petrák, Kladensko

dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon
foto: Martin Petrák, Kladensko

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha - foto: Martin Petrák, Kladensko

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha
foto: Martin Petrák, Kladensko

vatovec obrovský – Langermannia gigantea , torzo loňské plodnice - foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

vatovec obrovský – Langermannia gigantea , torzo loňské plodnice
foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Souček, Praha Nedvězí

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá - foto: Petr Souček, Senohraby

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, jedlá
foto: Petr Souček, Senohraby

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh - foto: - foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh
foto:
foto: Petr Souček, Praha Kolovraty

hlívy - zmrzlíky - foto: Petr Souček

hlívy - zmrzlíky
foto: Petr Souček

uzená hlíva ústřičná – skvost pro labužníky - foto: AV

uzená hlíva ústřičná – skvost pro labužníky
foto: AV

Leden i začátek února dávají letos konečně zapomenout na několik předcházejících, v pravdě neslaných a nemastných zim. Promrzlá příroda nabírá uprostřed zimy pod sněhovou duchnou sílu, a stejně jako my všichni už se těší na příchod letošního předjaří.

Pozemní houby, až na výjimky, se na nějaký čas vytratily a ty vytrvalejší, dřevní druhy, se před zraky kolemjdoucích rovněž dovedně ukrývají pod sněhovými čepicemi. A to jak na kmenech nemocných stromů, tak i kolem starých pařezů.

Houbaři i myko fotografové nyní rovněž z valné části odpočívají. Věnují se vzpomínkám na loňské nálezy a pořádání snímků z minulé sezóny.

Vzhledem k ročnímu období není vašich snímků pro tentokrát až tolik. Nicméně i z těch, které k nám do redakce došly, je veskrze patrná zimní pohoda, za které vznikaly. Snímky některých druhů hub dokonce napovídají, že jaro už není tak docela v nedohlednu.

Těšíme se spolu s návštěvníky našich stránek na snímky letošní únorové mykoflóry.

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku ledna...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 10.1.2017

a je tu zima - foto: Jiří Vondrouš

a je tu zima
foto: Jiří Vondrouš

žilnatka oranžová – Phlebia radiata, Praha Uhříněves - foto: Petr Souček

žilnatka oranžová – Phlebia radiata, Praha Uhříněves
foto: Petr Souček

hlívička kožíšková - Hohenbuehelia mastrucata , Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

hlívička kožíšková - Hohenbuehelia mastrucata , Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

pevník nachový - Chondrostereum purpureum, Houska u Mšena - foto: Petr Mikuš

pevník nachový - Chondrostereum purpureum, Houska u Mšena
foto: Petr Mikuš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Kladensko - foto: Martin Petrák

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Kladensko
foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Houska u Mšena - foto: Petr Mikuš

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Houska u Mšena
foto: Petr Mikuš

outkovka chlupatá - Trametes hirsuta, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

outkovka chlupatá - Trametes hirsuta, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

sazovka – Daldinia sp., Praha Uhříněves - foto: Petr Souček

sazovka – Daldinia sp., Praha Uhříněves
foto: Petr Souček

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Praha Klánovice - foto: Jana Mezihoráková

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Praha Klánovice
foto: Jana Mezihoráková

krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa, Kladensko - foto: Martin Petrák

krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa, Kladensko
foto: Martin Petrák

plstnatec tlustoostný - Spongipellis pachyodon, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Průhonický park - foto: Petr Souček

plstnatec tlustoostný - Spongipellis pachyodon, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Průhonický park
foto: Petr Souček

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

dřevomorka lesní - Serpula himantioides, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

dřevomorka lesní - Serpula himantioides, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ostnateček okrový - Steccherinum ochraceum, Průhonický park - foto: Petr Souček

ostnateček okrový - Steccherinum ochraceum, Průhonický park
foto: Petr Souček

kalichovka oranžová - Rickenella fibula , Kladensko - foto: Martin Petrák

kalichovka oranžová - Rickenella fibula , Kladensko
foto: Martin Petrák

voskovička černavá - Holwaya mucida, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

voskovička černavá - Holwaya mucida, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, Kladensko - foto: Martin Petrák

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, Kladensko
foto: Martin Petrák

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pevník chlupatý - Stereum hirsutum, Průhonický park - foto: Petr Souček

pevník chlupatý - Stereum hirsutum, Průhonický park
foto: Petr Souček

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Kladensko - foto: Martin Petrák

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Kladensko
foto: Martin Petrák

outkovka pestrá - Trametes versicolor, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

outkovka pestrá - Trametes versicolor, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

kyj rourkovitý - Macrotyphula fistulosa, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

kyj rourkovitý - Macrotyphula fistulosa, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

kyj zkroucený - Macrotyphula contorta, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

kyj zkroucený - Macrotyphula contorta, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

kornice jasanová - Sclerencoelia fraxinicola, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

penízovka máslová pravá - Rhodocollybia butyracea f. butyracea, Kladensko - foto: Martin Petrák

penízovka máslová pravá - Rhodocollybia butyracea f. butyracea, Kladensko
foto: Martin Petrák

lopatička kyjovitá - Spathularia flavida, Tušimicko - foto: Marie Vacková

lopatička kyjovitá - Spathularia flavida, Tušimicko
foto: Marie Vacková

klanolístka obecná – Schizophyllum commune, Říčany u Prahy - foto: Petr Souček

klanolístka obecná – Schizophyllum commune, Říčany u Prahy
foto: Petr Souček

outkovka řadová - Antrodia serialis, Průhonický park - foto: Petr Souček

outkovka řadová - Antrodia serialis, Průhonický park
foto: Petr Souček

ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola, Průhonický park - foto: Petr Souček

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola, Průhonický park
foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Kladensko - foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Kladensko
foto: Martin Petrák

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Praha Pitkovice - foto: Petr Souček

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Praha Pitkovice
foto: Petr Souček

pohárovka obecná - Crucibulum laeve, Praha Benice - foto: Petr Souček

pohárovka obecná - Crucibulum laeve, Praha Benice
foto: Petr Souček

prokřehlý houbový košík - foto: Martin Valent

prokřehlý houbový košík
foto: Martin Valent

špička žíněná - Gymnopus androsaceus, Kladensko - foto: Martin Petrák

špička žíněná - Gymnopus androsaceus, Kladensko
foto: Martin Petrák

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Houska u Mšena - foto: Petr Mikuš

urnička pohárová – Urnula craterium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Houska u Mšena
foto: Petr Mikuš

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Čížkovice - foto: Jiří Vondrouš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, tržní druh, Čížkovice
foto: Jiří Vondrouš

houbaření za mrazu - foto: Petr Souček

houbaření za mrazu
foto: Petr Souček

hlíva pro houbařovu kuchyni - foto: AV

hlíva pro houbařovu kuchyni
foto: AV

houbový ovar - foto: AV

houbový ovar
foto: AV

Uplynulý měsíc byl tradičně ve znamení každoročního shonu, spojeného s předvánočním časem a vrcholícím koncem roku. Nyní již máme za sebou i několik, zatím nesmělých okamžiků roku 2017. Prozatím ještě neumíme odhadnout, nakolik k nám bude nastávající houbařská sezóna štědrá.

Ani v předvánočním období někteří z vás neodložili návštěvy přírody a vaše objektivy byly ve střehu. Děkujeme za všechny vaše snímky, mnohdy již plné zimní krásy, které jistě potěší všechny návštěvníky zdejších stránek. Tradičně vybíráme z vašich snímků a uvádíme ty zdařilé.

První dvě prosincové dekády 2016 byly ve znamení střídajícího se počasí, doprovázeného občasnými, mírnějšími přímrazky či mrazy. To představovalo sice očekávaný, ale vcelku pozvolný úbytek výskytu pozdně podzimních, terestrických druhů hub. Ty odolnější z nich přetrvávaly na svých stanovištích, ojíněné námrazou a s klobouky často pokrytými lesknoucí se vrstvičkou ledu. Současně s tím již započaly růst tradiční zimní houby, hlíva ústřičná a tzv. vánoční houba, penízovka sametonohá. Ještě během vánočních svátků tu byla jistá naděje, že sníh a mráz se prozatím nedostaví v plné síle a zima bude i pro příští týdny mírná.

Všemu byl učiněn rázný konec hned v prvním novoročním týdnu, kdy nastalo prudké ochlazení a citelný mráz. V posledních dnech se navíc spustila i sněhová nadílka. Zažíváme opravdovou zimu se vším, co k ní patří. Po nějakou dobu se budeme těšit z přírody jinak, než v několika minulých a mírných, zimních sezónách. Rozhostilo se lesní ticho, příroda odpočívá pod sněhovou přikrývkou a nabírá sílu pro příští houbařskou sezónu. Dopřejme jí to.

Houby nás ale ani tak neopustí. Několik základních a vesměs jedlých a chutných, zimních druhů hub, zůstane nadále potěšením nejen pro skalní houbaře, ale i pro fotoaparáty všech zanícených myko fotografů.

Těšíme se spolu s vámi na pokračující vzájemnou spolupráci.

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku prosince...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 20.12.2016

ohňovec vrbový - Phellinus igniarius, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

ohňovec vrbový - Phellinus igniarius, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

čihovitka masová - Ascocoryne sarcoides, Praha Lipany - foto: Petr Souček

čihovitka masová - Ascocoryne sarcoides, Praha Lipany
foto: Petr Souček

klanolístka obecná - Schizophyllum commune, Ralsko - foto: Iva Vondroušová

klanolístka obecná - Schizophyllum commune, Ralsko
foto: Iva Vondroušová

terčka dubová - Rutstroemia firma, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

terčka dubová - Rutstroemia firma, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

zemnička zářivá - Neottiella vivida, Bzenecko - foto: Ladislav Špeta

zemnička zářivá - Neottiella vivida, Bzenecko
foto: Ladislav Špeta

kyj rourkovitý var. zkroucený - Macrotyphula fistulosa var. contorta, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

kyj rourkovitý var. zkroucený - Macrotyphula fistulosa var. contorta, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura var.pura, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura var.pura, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon, Košinář - foto: Zdeněk Hájek

dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon, Košinář
foto: Zdeněk Hájek

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Praha Uhříněves - foto: Petr Souček

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Praha Uhříněves
foto: Petr Souček

ostnateček okrový - Steccherinum ochraceum, Praaha Hostivař - foto: Petr Souček

ostnateček okrový - Steccherinum ochraceum, Praaha Hostivař
foto: Petr Souček

hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Maďarsko - foto: Petr Mikuš

hvězdovka uherská – Geastrum hungaricum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Maďarsko
foto: Petr Mikuš

hvězdovka pastvinná – Geastrum schmidelii, Maďarsko - foto: Petr Mikuš

hvězdovka pastvinná – Geastrum schmidelii, Maďarsko
foto: Petr Mikuš

rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

kornice otrubičnatá - Encoelia furfuracea, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

ostenatka Bresadolova - Mucronella bresadolae, Světice u Říčan - foto: Petr Souček

ostenatka Bresadolova - Mucronella bresadolae, Světice u Říčan
foto: Petr Souček

pařezník pozdní - Panellus serotinus, Dolní Poustevna - foto: Zdeněk Podhorák

pařezník pozdní - Panellus serotinus, Dolní Poustevna
foto: Zdeněk Podhorák

pařezník jemný - Panellus mitis, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

pařezník jemný - Panellus mitis, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

voskovička citronová - Bisporella citrina, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

voskovička citronová - Bisporella citrina, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

outkovka pestrá - Trametes versicolor, Ralsko - foto: Iva Vondroušová

outkovka pestrá - Trametes versicolor, Ralsko
foto: Iva Vondroušová

ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae, Kuří u Říčan - foto: Petr Souček

ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae, Kuří u Říčan
foto: Petr Souček

houžovec bobří – Lentinellus castoreus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Uhříněves - foto: Petr Souček

houžovec bobří – Lentinellus castoreus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Uhříněves
foto: Petr Souček

mecháček lopatkovitý - Arrhenia spathulata, Táborsko - foto: Věra Hyráková

mecháček lopatkovitý - Arrhenia spathulata, Táborsko
foto: Věra Hyráková

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

ucháč čepcovitý - Gyromitra infula, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

pařezník čéškovitý - Panellus patellaris, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

pařezník čéškovitý - Panellus patellaris, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

koš s hlívou ústřičnou - foto: Petr Souček

koš s hlívou ústřičnou
foto: Petr Souček

kyj jazýčkovitý – Clavariadelphus ligula, Lipno - foto: Jan Vejsada

kyj jazýčkovitý – Clavariadelphus ligula, Lipno
foto: Jan Vejsada

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

cystidovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Velké Popovice - foto: Petr Souček

cystidovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Velké Popovice
foto: Petr Souček

helmovka narůžovělá - Mycena rosea, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

helmovka narůžovělá - Mycena rosea, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

zabydlený pařez - foto: Petr Mikuš

zabydlený pařez
foto: Petr Mikuš

štítovka šarlatová - Pluteus aurantiorugosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Chuchle - foto: Tomáš Wagner

štítovka šarlatová - Pluteus aurantiorugosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Chuchle
foto: Tomáš Wagner

štítovka jelení – Pluteus cervinus, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

štítovka jelení – Pluteus cervinus, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

špička břečťanová - Marasmius epiphylloides, Praha Uhříněves - foto: Petr Souček

špička břečťanová - Marasmius epiphylloides, Praha Uhříněves
foto: Petr Souček

lištička pomerančová - Hygrophoropsis aurantiaca, Praha Michle - foto: Miroslav Tauš

lištička pomerančová - Hygrophoropsis aurantiaca, Praha Michle
foto: Miroslav Tauš

když pohár přeteče - foto: Václav Matějka

když pohár přeteče
foto: Václav Matějka

límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa, Poustky - foto: Daniel Marek

límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa, Poustky
foto: Daniel Marek

strmělka přehrnutá - Lepista flaccida, Bzenecko - foto: Ladislav Špeta

strmělka přehrnutá - Lepista flaccida, Bzenecko
foto: Ladislav Špeta

strmělka anýzka - Clitocybe odora, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

strmělka anýzka - Clitocybe odora, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

čirůvka mýdlová – Tricholoma saponaceum, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka mýdlová – Tricholoma saponaceum, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

čirůvka havelka – Tricholoma portentosum, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka havelka – Tricholoma portentosum, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

čirůvka zemní – Tricholoma terreum, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

čirůvka zemní – Tricholoma terreum, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Mladoboleslavsko - foto: František Šváb

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Mladoboleslavsko
foto: František Šváb

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Hlinecko - foto: Jiří Laštůvka

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Hlinecko
foto: Jiří Laštůvka

fialky do kuchyně - foto: Milan Němčický

fialky do kuchyně
foto: Milan Němčický

zrnivka osinková - Cystoderma amianthinum, Kladensko - foto: Martin Petrák

zrnivka osinková - Cystoderma amianthinum, Kladensko
foto: Martin Petrák

penízovka máslová pravá - Rhodocollybia butyracea, Bzenecko - foto: Ladislav Špeta

penízovka máslová pravá - Rhodocollybia butyracea, Bzenecko
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Kladensko - foto: Martin Petrák

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Kladensko
foto: Martin Petrák

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Kladensko - foto: Martin Petrák

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Kladensko
foto: Martin Petrák

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

hnojník obecný – Coprinus comatus, Navarovsko - foto: Petr Hampl

hnojník obecný – Coprinus comatus, Navarovsko
foto: Petr Hampl

ryzec zlatomléčný – Lactarius chrysorrheus, Praha Ďáblice - foto: Petr Souček

ryzec zlatomléčný – Lactarius chrysorrheus, Praha Ďáblice
foto: Petr Souček

ryzec pravý borový - Lactarius deliciosus, Praha Klánovice - foto: Miroslav Tauš

ryzec pravý borový - Lactarius deliciosus, Praha Klánovice
foto: Miroslav Tauš

koš s ryzci a fialkami - foto: Václav Matějka

koš s ryzci a fialkami
foto: Václav Matějka

liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis, Kladensko - foto: Martin Petrák

liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis, Kladensko
foto: Martin Petrák

lysohlávka plevnatá - Psilocybe crobula, Praha Senohraby - foto: Petr Souček

lysohlávka plevnatá - Psilocybe crobula, Praha Senohraby
foto: Petr Souček

lysohlávka tajemná česká – Psilocybe serbica var. Bohemica, Posázaví - foto: AV

lysohlávka tajemná česká – Psilocybe serbica var. Bohemica, Posázaví
foto: AV

václavka smrková – Armillaria ostoyae, Jabkenice - foto: Markéta Vlčková

václavka smrková – Armillaria ostoyae, Jabkenice
foto: Markéta Vlčková

koše s václavkami - foto: Petr Souček

koše s václavkami
foto: Petr Souček

voskovka papouščí - Hygrocybe psittacina, Mladoboleslavsko - foto: František Šváb

voskovka papouščí - Hygrocybe psittacina, Mladoboleslavsko
foto: František Šváb

šťavnatka tečkovaná - Hygrophorus pustulatus, Kladensko - foto: Martin Petrák

šťavnatka tečkovaná - Hygrophorus pustulatus, Kladensko
foto: Martin Petrák

šťavnatka pomrazka - Hygrophorus hypothejus, Bzenecko - foto: Ladislav Špeta

šťavnatka pomrazka - Hygrophorus hypothejus, Bzenecko
foto: Ladislav Špeta

šťavnatka pomrazka - Hygrophorus hypothejus, Kladensko - foto: Martin Petrák

šťavnatka pomrazka - Hygrophorus hypothejus, Kladensko
foto: Martin Petrák

šťavnatka pomrazka zlatá - Hygrophorus hypothejus var. aureus, Bzenecko - foto: Ladislav Špeta

šťavnatka pomrazka zlatá - Hygrophorus hypothejus var. aureus, Bzenecko
foto: Ladislav Špeta

košík s pomrazkami - foto: Jiří Vondrouš

košík s pomrazkami
foto: Jiří Vondrouš

strmělka mlženka - Clitocybe nebularis, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

strmělka mlženka - Clitocybe nebularis, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

koš s mlženkami - foto: Petr Dobrý

koš s mlženkami
foto: Petr Dobrý

klouzek douglaskový - Suillus lakei, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Bzenecko - foto: ladislav Špeta

klouzek douglaskový - Suillus lakei, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Bzenecko
foto: ladislav Špeta

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Klánovice - foto: Markéta Vlčková

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Klánovice
foto: Markéta Vlčková

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hřib sametový - Xerocomellus pruinatus, jedlý, tržní druh, Poustky - foto: Daniel Marek

hřib sametový - Xerocomellus pruinatus, jedlý, tržní druh, Poustky
foto: Daniel Marek

koš se sametovými hřiby - foto: Jiří Laštůvka

koš se sametovými hřiby
foto: Jiří Laštůvka

čepičatka jehličnanová - Galerina marginata, jedovatá, Kladensko - foto: Martin Petrák

čepičatka jehličnanová - Galerina marginata, jedovatá, Kladensko
foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá - Flammulina velutipes, Praha Michle - foto: Miroslav Tauš

penízovka sametonohá - Flammulina velutipes, Praha Michle
foto: Miroslav Tauš

koš ještě podzimních hub - foto: Jiří Laštůvka

koš ještě podzimních hub
foto: Jiří Laštůvka

koš již zimních hub - foto: Petr Souček

koš již zimních hub
foto: Petr Souček

hřiby sametové v kuchyni - foto: AV

hřiby sametové v kuchyni
foto: AV

Svatomartinské houbové šátečky - foto: AV

Svatomartinské houbové šátečky
foto: AV

Letošní listopad byl stran počasí o poznání jiný, než ten loňský. Teplejší počasí střídaly chladnější i mrazivé dny, a to se projevilo i v druhovém úbytku rostoucích hub. V lese je jich i nyní, ve druhé dekádě prosince, stále ještě dost, ale jsou již přemrzlé a ke kuchyňskému využití jsou, až na výjimky, nepoužitelné. Hodí se nanejvýš tak k působivým snímkům, co příkladu nastojato přetrvávajících a zkamenělých objektů pozdně podzimní mykoflóry.

I přes tohle všechno jste na svých toulkách přírodou během listopadu i na začátku prosince stihli vyfotit a poslali do naší redakce až neočekávané množství pěkných snímků hub z prostředí volné přírody i výsledků vaší houbařské úspěšnosti.

Jde o pozdní, terestrické i dřevní houby, a také již začínající zimní druhy, z nichž některé nás, za předpokladu příznivého počasí, budou v růstu doprovázet až do předjaří příští houbařské sezóny.

Tedy ani blížící se zimní období neznamená úplný konec růstu hub. Pozorné oko zkušenějších myko fotografů si i právě v jiskrné atmosféře mrazivé a zasněžené přírody dokáže přijít na své. I ve vašem případě tak jistě vznikne mnoho dalších povedených záběrů. Znalí houbaři kulináři se mimo to i nadále budou moci, k obdivu přátel, těšit ze zajímavých úlovků hub pro svou kuchyni.

Ať již počasí v příštích dnech bude jakékoli,nedejte se odradit a nezapomínejte, že v lese je krásně v jakoukoli roční dobu.

Redakce našich stránek vám všem děkuje za dosavadní přízeň a přeje vám i vašim blízkým pohodu blížícího se konce roku, stálé zdraví a především mnoho elánu i myko foto invence do příští houbařské sezóny.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku listopadu...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 13.11.2016

smolokorka buková - Ischnoderma benzoinum, Koryta - foto: Zdeněk Hájek

smolokorka buková - Ischnoderma benzoinum, Koryta
foto: Zdeněk Hájek

krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa, Bradlo - foto: Petr Hampl

krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa, Bradlo
foto: Petr Hampl

bělochoroš pýchavkovitý - Postia ptychogaster, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

bělochoroš pýchavkovitý - Postia ptychogaster, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Říčany - foto: Petr Souček

dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa, Říčany
foto: Petr Souček

pařezník jemný – Panellus mitis, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

pařezník jemný – Panellus mitis, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, jedlý, Velká Homola, SR - foto: Pavel Tesner

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, jedlý, Velká Homola, SR
foto: Pavel Tesner

dřevomorka lesní - Serpula himantioides, Čechtice - foto: Petr Souček

dřevomorka lesní - Serpula himantioides, Čechtice
foto: Petr Souček

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Říčany - foto: Petr Souček

měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa, Říčany
foto: Petr Souček

hlíva hízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Českokrumlovsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Věra Hyráková

hlíva hízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Českokrumlovsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Věra Hyráková

korálovec jedlový - Hericium flagellum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie, NT, Koryta - foto: Zdeněk Hájek

korálovec jedlový - Hericium flagellum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie, NT, Koryta
foto: Zdeněk Hájek

číšenka rýhovaná Cyathus striatus– Český kras - foto: Petr Mikuš

číšenka rýhovaná Cyathus striatus– Český kras
foto: Petr Mikuš

číšenka hrnečková - Cyathus olla, Praha, Kolovraty - foto: Petr Souček

číšenka hrnečková - Cyathus olla, Praha, Kolovraty
foto: Petr Souček

pohárovka obecná - Crucibulum laeve, Zaječovsko - foto: Pavel Kasík

pohárovka obecná - Crucibulum laeve, Zaječovsko
foto: Pavel Kasík

hrachovec hvězdovitý - Sphaerobolus stellatus, Říčany - foto: Petr Souček

hrachovec hvězdovitý - Sphaerobolus stellatus, Říčany
foto: Petr Souček

hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, SR, Malé Karpaty - foto: Zdeněk Sedláček

hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, SR, Malé Karpaty
foto: Zdeněk Sedláček

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Praha, Kolovraty - foto: Petr Souček

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus, jedlá, tržní druh, Praha, Kolovraty
foto: Petr Souček

hlívečník štětinatý - Resupinatus trichotis, Hořovicko - foto: Oldřich Jindřich

hlívečník štětinatý - Resupinatus trichotis, Hořovicko
foto: Oldřich Jindřich

kyj rourkovitý – Macrotyphula fistulosa, Bradlo - foto: Petr Hampl

kyj rourkovitý – Macrotyphula fistulosa, Bradlo
foto: Petr Hampl

paluška štíhlá – Typhula phacorrhiza, Praha, Uhříněves - foto: Petr Souček

paluška štíhlá – Typhula phacorrhiza, Praha, Uhříněves
foto: Petr Souček

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae, jedlé, Praha 5 - foto: Markéta Vlčková

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae, jedlé, Praha 5
foto: Markéta Vlčková

hvězdovka dlouhokrká – Geastrum pectinatum, Hostomicko - foto: Zdena Kokštajnová

hvězdovka dlouhokrká – Geastrum pectinatum, Hostomicko
foto: Zdena Kokštajnová

křehutka vodomilná - Psathyrella piluliformis, Dvůr Králové nad Labem - foto: Kateřina Balzerová

křehutka vodomilná - Psathyrella piluliformis, Dvůr Králové nad Labem
foto: Kateřina Balzerová

křehutka sametová – Psathyrella lacrymabunda - foto: Jaroslav Hančar

křehutka sametová – Psathyrella lacrymabunda
foto: Jaroslav Hančar

křehutka sametová – Psathyrella lacrymabunda - foto: Josef Rýdl

křehutka sametová – Psathyrella lacrymabunda
foto: Josef Rýdl

helmovka pařezová - Mycena tintinnabulum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

helmovka pařezová - Mycena tintinnabulum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

šupinovka kostrbatá – Pholiota squarrosa, Javorník, Šumava - foto: Jaroslav Vlček

šupinovka kostrbatá – Pholiota squarrosa, Javorník, Šumava
foto: Jaroslav Vlček

šupinovka šedohlínová - Pholiota lenta, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

šupinovka šedohlínová - Pholiota lenta, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

šupinovka slizká – Pholiota adiposa, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

šupinovka slizká – Pholiota adiposa, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

šupinovka nádherná - Gymnopilus junonius, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

šupinovka nádherná - Gymnopilus junonius, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

mísenka oranžová – Aleuria aurantia, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

mísenka oranžová – Aleuria aurantia, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

václavka smrková – Armillaria ostoyae, jedlá, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

václavka smrková – Armillaria ostoyae, jedlá, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

helmovka narůžovělá – Mycena rosea, jedovatá, Bzenec - foto: Ladislav Špeta

helmovka narůžovělá – Mycena rosea, jedovatá, Bzenec
foto: Ladislav Špeta

helmovka slizká – Mycena epipterygia, Kladensko - foto: Martin Petrák

helmovka slizká – Mycena epipterygia, Kladensko
foto: Martin Petrák

helmovka šafránová – Mycena crocata, Mimoň - foto: Ladislav Špeta

helmovka šafránová – Mycena crocata, Mimoň
foto: Ladislav Špeta

penízovka splývavá – Gymnopus confluens, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

penízovka splývavá – Gymnopus confluens, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

penízovka skvrnitá – Rhodocollybia maculata, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

penízovka skvrnitá – Rhodocollybia maculata, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

penízovka kuželovitá – Rhodocollybia butyracea f. asema, jedlá, Javorník Šumava - foto: Markéta Vlčková

penízovka kuželovitá – Rhodocollybia butyracea f. asema, jedlá, Javorník Šumava
foto: Markéta Vlčková

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, jedovatá, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, jedovatá, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

třepenitka cihlová – Hypholoma lateritium, velká Homola, SR - foto: Markéta Vlčková

třepenitka cihlová – Hypholoma lateritium, velká Homola, SR
foto: Markéta Vlčková

cystydovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

cystydovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

opeňka_měnlivá - Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

opeňka_měnlivá - Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

čepičatka jehličnanová – Galerina marginata, jedovatá, Praha, Kolovraty - foto: Petr Souček

čepičatka jehličnanová – Galerina marginata, jedovatá, Praha, Kolovraty
foto: Petr Souček

ucháč čepcovitý – Gyromitra infula, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

ucháč čepcovitý – Gyromitra infula, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

lakovka ametystová - Laccaria amethystina, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

lakovka ametystová - Laccaria amethystina, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

kalichovka oranžová – Rickenella fibula, Kladensko - foto: Martin Petrák

kalichovka oranžová – Rickenella fibula, Kladensko
foto: Martin Petrák

houbáš hnědý - Spinellus fusiger, vyrůstající na plodnici helmovky sp., Praha, Kolovraty - foto: Petr Souček

houbáš hnědý - Spinellus fusiger, vyrůstající na plodnici helmovky sp., Praha, Kolovraty
foto: Petr Souček

štítovka stinná – Pluteus umbrosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

štítovka stinná – Pluteus umbrosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

štítovka jelení, Velká Homola, SR - foto: Markéta Vlčková

štítovka jelení, Velká Homola, SR
foto: Markéta Vlčková

štítovka šarlatová – Pluteus aurantiorugosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Chuchle - foto: Tomáš Wagner

štítovka šarlatová – Pluteus aurantiorugosus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Praha Chuchle
foto: Tomáš Wagner

hnojník obecný Coprinus comatus, jedlý, Říčany - foto: Petr Souček

hnojník obecný Coprinus comatus, jedlý, Říčany
foto: Petr Souček

hnojník strakatý - Coprinopsis picaceus, Hlubocko - foto: Oldřich Jindřich

hnojník strakatý - Coprinopsis picaceus, Hlubocko
foto: Oldřich Jindřich

hnojník strakatý – Coprinopsis picacea, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

hnojník strakatý – Coprinopsis picacea, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

hnojník třpytivý – Coprinellus micaceus, Opavsko - foto: Iva Vondroušová

hnojník třpytivý – Coprinellus micaceus, Opavsko
foto: Iva Vondroušová

voskovka papouščí - Hygrocybe psittacina, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

voskovka papouščí - Hygrocybe psittacina, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica, Slavkovský les - foto: Jiří Pošmura

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica, Slavkovský les
foto: Jiří Pošmura

voskovka luční – Hygrocybe pratensis, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

voskovka luční – Hygrocybe pratensis, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

voskovka citronová – Hygrocybe chlorophana, Maloskalsko - foto: Jiří Vondrouš

voskovka citronová – Hygrocybe chlorophana, Maloskalsko
foto: Jiří Vondrouš

voskovka panenská - Hygrocybe virginea, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

voskovka panenská - Hygrocybe virginea, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

pavučinec vítězný – Cortinarius triumphans, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pavučinec vítězný – Cortinarius triumphans, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

límcovka modrá – Stropharia cyanea, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

límcovka modrá – Stropharia cyanea, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

líha klubčitá - Lyophyllum fumosum, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

líha klubčitá - Lyophyllum fumosum, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

už mám přituhuje… - foto: Iva Vondroušová

už mám přituhuje…
foto: Iva Vondroušová

strmělka veliká – Infundibulicybe geotropa, jedlá, Dvůr Králové nad Labem - foto: Kateřina Balzerová

strmělka veliká – Infundibulicybe geotropa, jedlá, Dvůr Králové nad Labem
foto: Kateřina Balzerová

strmělka mlženka – Clitocybe nebularis, jedlá, tržní druh, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

strmělka mlženka – Clitocybe nebularis, jedlá, tržní druh, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

strmělka číškovitá – Pseudoclitocybe cyathiformis, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

strmělka číškovitá – Pseudoclitocybe cyathiformis, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

holubinka révová – Russula xerampelina, jedlá, Bzenec - foto: Ladislav Špeta

holubinka révová – Russula xerampelina, jedlá, Bzenec
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Poustky - foto: Karolína Turnovcová

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Poustky
foto: Karolína Turnovcová

kukmák bělovlnný - Volvariella bombycina, Praha 5  - foto: Pavel Tesner

kukmák bělovlnný - Volvariella bombycina, Praha 5 
foto: Pavel Tesner

lošák jelení - Sarcodon imbricatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Zaječovsko - foto: Pavel Kasík

lošák jelení - Sarcodon imbricatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Zaječovsko
foto: Pavel Kasík

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans, jedovatá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans, jedovatá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

bedla tmavohnědá – Macrolepiota permixta, jedlá, Maloskalsko - foto: Jiří Vondrouš

bedla tmavohnědá – Macrolepiota permixta, jedlá, Maloskalsko
foto: Jiří Vondrouš

bedla Konrádova – Macrolepiota konradii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Uherskohradišťsko - foto: Milan Němčický

bedla Konrádova – Macrolepiota konradii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Uherskohradišťsko
foto: Milan Němčický

bedla červenající – Chlorophyllum rachodes, jedlá tržní druh, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

bedla červenající – Chlorophyllum rachodes, jedlá tržní druh, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

bedla zahradní (b. česká) - Chlorophyllum brunneum, jedovatá, Praha - foto: P. Přibylová

bedla zahradní (b. česká) - Chlorophyllum brunneum, jedovatá, Praha
foto: P. Přibylová

bedla hřebenitá - Lepiota cristata, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

bedla hřebenitá - Lepiota cristata, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ryzec osikový - Lactarius controversus, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

ryzec osikový - Lactarius controversus, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ryzec pýřitý - Lactarius pubescens, Zaječov - foto: Pavel Kasík

ryzec pýřitý - Lactarius pubescens, Zaječov
foto: Pavel Kasík

ryzec zelený – lactarius blennius, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

ryzec zelený – lactarius blennius, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

ryzec modřínový – Lactarius porninsis, Láz Brdy - foto: Petr Souček

ryzec modřínový – Lactarius porninsis, Láz Brdy
foto: Petr Souček

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

ryzec pravý borový – Lactarius deliciosus, jedlý, tržní druh, Praha, Kolovraty - foto: Petr Souček

ryzec pravý borový – Lactarius deliciosus, jedlý, tržní druh, Praha, Kolovraty
foto: Petr Souček

kulinářsky znamenité ryzce - foto: Petr Souček

kulinářsky znamenité ryzce
foto: Petr Souček

lištička pomerančová - Hygrophoropsis aurantiaca, Čechtice - foto: Petr Souček

lištička pomerančová - Hygrophoropsis aurantiaca, Čechtice
foto: Petr Souček

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis, jedlá, Láz Brdy - foto: Petr Souček

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis, jedlá, Láz Brdy
foto: Petr Souček

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Zaječovsko - foto: Pavel Kasík

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Zaječovsko
foto: Pavel Kasík

slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus, jedlý, tržní druh Praha, Šárka - foto: Petr Souček

slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus, jedlý, tržní druh Praha, Šárka
foto: Petr Souček

slizák růžový - Gomphidius roseus, v pozadí s klouzkem kravským, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

slizák růžový - Gomphidius roseus, v pozadí s klouzkem kravským, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

klouzek douglaskový – Suillus lakei, Salaš - foto: Milan Němčický

klouzek douglaskový – Suillus lakei, Salaš
foto: Milan Němčický

klouzek obecný - Suillus luteus, jedlý, tržní druh, Plchov - foto: Petr Hampl

klouzek obecný - Suillus luteus, jedlý, tržní druh, Plchov
foto: Petr Hampl

klouzek obecný – Suillus luteus, zřídkavější bílá forma, Bzenec - foto: Ladislav Špeta

klouzek obecný – Suillus luteus, zřídkavější bílá forma, Bzenec
foto: Ladislav Špeta

hřib peprný - Chalciporus piperatus, Kasíkov - foto: Jana Pravcová

hřib peprný - Chalciporus piperatus, Kasíkov
foto: Jana Pravcová

kozák březový - Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

kozák březový - Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

kozák kapucínek – Leccinum melaneum, jedlý, Rokycansko - foto: Petr Mikuš

kozák kapucínek – Leccinum melaneum, jedlý, Rokycansko
foto: Petr Mikuš

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum, jedlý, Rokycansko - foto: Petr Mikuš

křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum, jedlý, Rokycansko
foto: Petr Mikuš

hřib sametový - Xerocomellus pruinatus, jedlý, tržní druh, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

hřib sametový - Xerocomellus pruinatus, jedlý, tržní druh, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Poustky - foto: Ondřej Vejvalka

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Poustky
foto: Ondřej Vejvalka

hřib modračka – Boletus pulverulentus, jedlý, Záborčí - foto: Jiří Vondrouš

hřib modračka – Boletus pulverulentus, jedlý, Záborčí
foto: Jiří Vondrouš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Rakovnicko - foto: Martin Valent

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Rakovnicko
foto: Martin Valent

hřib borový – Boletus pinophilus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřib borový – Boletus pinophilus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

podzimní houbařova radost - foto: František Šváb

podzimní houbařova radost
foto: František Šváb

na pokecu u rybníčka - foto: Jan Votava

na pokecu u rybníčka
foto: Jan Votava

čirůvka mýdlová - Tricholoma saponaceum, Hořovicko - foto: Oldřich Jindřich

čirůvka mýdlová - Tricholoma saponaceum, Hořovicko
foto: Oldřich Jindřich

čirůvka zemní – Tricholoma terreum, jedovatá, Praha - foto: AV

čirůvka zemní – Tricholoma terreum, jedovatá, Praha
foto: AV

čirůvka sírožlutá – Tricholoma sulphureum, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka sírožlutá – Tricholoma sulphureum, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

čirůvka zelánka – Tricholoma equestre, jedovatá, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

čirůvka zelánka – Tricholoma equestre, jedovatá, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae, jedlá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae, jedlá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

čirůvka topolová – Tricholoma populinum, jedlá, Praha, sv. Juliána - foto: AV

čirůvka topolová – Tricholoma populinum, jedlá, Praha, sv. Juliána
foto: AV

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Opavsko - foto: Iva Vondroušová

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Opavsko
foto: Iva Vondroušová

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Buchlovicko - foto: Milan Němčický

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Buchlovicko
foto: Milan Němčický

fialky - chutné podzimní čirůvky - foto: Markéta Vlčková

fialky - chutné podzimní čirůvky
foto: Markéta Vlčková

čirůvky fialové jako svěží houbový salát - foto: AV

čirůvky fialové jako svěží houbový salát
foto: AV

Dost možná, že to neplatí beze zbytku, ale s ohledem na žalostnou bilanci z průběhu září, patřil letošní říjen v růstu hub k celkem požehnaným měsícům.

Houby se rozrostly koncem září a rostou do současnosti. S postupem podzimu, kdy se mění druhová skladba hub, se již vytratily některé typicky letní houby; z nich převážná část hřibovitých, holubinek a muchomůrek. Vystřídaly je a nyní už převažují spíše odolnější houby pozdního podzimu, jako bedly, čirůvky, helmovky, klouzky, pečárky, slizáky, strmělky a šťavnatky. Mnohé z nich vydrží růst až do zámrazu.

Vaše říjnové zprávy, i příspěvky z počátku listopadu, doprovází tradičně řada pěkných snímků rozmanitých zástupců mykoflóry. Bylo jich, pro vaši představu, na 550! Na mnohé z nich se tak s ohledem na přece jen limitovaný rozsah příspěvku, bohužel, nedostalo.

Alespoň o zlomek z došlých snímků se s vámi s potěšením dělíme.

Den před sv. Martinem houby mnohde skryl první sníh, což znamená pro většinu z běžných houbařů konec letošní sezóny.

Zkušenosti ale nevylučují, že se to ještě může na nějaký čas změnit.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku října...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 11.10.2016

pórnatka placentová - Rhodonia placenta, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Černá Studnice - foto: Jiří Vondrouš

pórnatka placentová - Rhodonia placenta, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Černá Studnice
foto: Jiří Vondrouš

smolokorka buková - Ischnoderma resinosum, Lanškrounsko - foto: Jana Pravcová

smolokorka buková - Ischnoderma resinosum, Lanškrounsko
foto: Jana Pravcová

vlčí mléko červené - Lycogala epidendrum (hlenka), Chebsko - foto: Jiří Pošmura

vlčí mléko červené - Lycogala epidendrum (hlenka), Chebsko
foto: Jiří Pošmura

paleta barev (hlenky) - foto: Petr Souček

paleta barev (hlenky)
foto: Petr Souček

zátiší s lesklokorkou ploskou - foto: Zdeněk Hromádko

zátiší s lesklokorkou ploskou
foto: Zdeněk Hromádko

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý, Vlašim - foto: Petr Souček

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý, Vlašim
foto: Petr Souček

pohárovka obecná – Crucibulum laeve, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pohárovka obecná – Crucibulum laeve, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

outkovka pestrá – Trametes versicolor, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

outkovka pestrá – Trametes versicolor, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

trámovka jedlová - Gloeophyllum abietinum, Javorník na Šumavě - foto: Jaroslav Vlček

trámovka jedlová - Gloeophyllum abietinum, Javorník na Šumavě
foto: Jaroslav Vlček

bělochoroš pýchavkovitý - Postia ptychogaster, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

bělochoroš pýchavkovitý - Postia ptychogaster, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

čapulka jedlová – Heyderia abietis, Šumava - foto: Petr Souček

čapulka jedlová – Heyderia abietis, Šumava
foto: Petr Souček

houžovec hlemýžďovitý - Lentinellus cochleatus, Kaplicko - foto: Věra Hyráková

houžovec hlemýžďovitý - Lentinellus cochleatus, Kaplicko
foto: Věra Hyráková

hlinák červenající - Hapalopilus rutilans, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hlinák červenající - Hapalopilus rutilans, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

mísenka oranžová - Aleuria aurantia, Bosna a Hercegovina - foto: Iva Vondroušová

mísenka oranžová - Aleuria aurantia, Bosna a Hercegovina
foto: Iva Vondroušová

housenice cizopasná - Elaphocordyceps ophioglossoides, Luby - foto: Miroslav Tauš

housenice cizopasná - Elaphocordyceps ophioglossoides, Luby
foto: Miroslav Tauš

zvoneček uhelný – Geopyxis carbonaria, Orava - foto: Ladislav Špeta

zvoneček uhelný – Geopyxis carbonaria, Orava
foto: Ladislav Špeta

plesňák čekankový - Thelephora penicillata, Buchlovicko - foto: Milan Němčický

plesňák čekankový - Thelephora penicillata, Buchlovicko
foto: Milan Němčický

plesňák zápašný - Telephora anthocephala, Čechtice - foto: Petr Souček

plesňák zápašný - Telephora anthocephala, Čechtice
foto: Petr Souček

bochníček potoční - Pachyella babingtonii, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

bochníček potoční - Pachyella babingtonii, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

psivka Ravenelova - Mutinus ravenelii, Plzeňsko - foto: Zdeňek Hájek

psivka Ravenelova - Mutinus ravenelii, Plzeňsko
foto: Zdeňek Hájek

kornice nejlysejší - Encoelia glaberrima, Radošovce - foto: Ladislav Špeta

kornice nejlysejší - Encoelia glaberrima, Radošovce
foto: Ladislav Špeta

pstřeň dubový - Fistulina hepatica, jedlý, Praha - foto: Markéta Vlčková

pstřeň dubový - Fistulina hepatica, jedlý, Praha
foto: Markéta Vlčková

trsnatec lupenitý - Grifola frondosa, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

trsnatec lupenitý - Grifola frondosa, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kotrč kadeřavý – Sparassis crispa jedlý, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

kotrč kadeřavý – Sparassis crispa jedlý, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

hvězdovka vlasohlavá - Geastrum melanocephalum, Český kras - foto: Petr Mikuš

hvězdovka vlasohlavá - Geastrum melanocephalum, Český kras
foto: Petr Mikuš

hlíva dubová - Pleurotus dryinus, jedlá, Černá Studnice - foto: Jiří Vondrouš

hlíva dubová - Pleurotus dryinus, jedlá, Černá Studnice
foto: Jiří Vondrouš

hlíva ušatá - Pleurocybella porrigens, Orava - foto: Ladislav Špeta

hlíva ušatá - Pleurocybella porrigens, Orava
foto: Ladislav Špeta

hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

pýchavka jak má být, Jibdřichohradecko - foto: Luděk Pána

pýchavka jak má být, Jibdřichohradecko
foto: Luděk Pána

pýchavka dlabaná - Lycoperdon utriforme, jedlá, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

pýchavka dlabaná - Lycoperdon utriforme, jedlá, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pýchavka obecná - Lycoperdon perlatum, jedlá, Kladensko - foto: Martin Petrák

pýchavka obecná - Lycoperdon perlatum, jedlá, Kladensko
foto: Martin Petrák

pýchavka hruškovitá - Lycoperdon pyriforme, jedlá, Podruhlí - foto: AV

pýchavka hruškovitá - Lycoperdon pyriforme, jedlá, Podruhlí
foto: AV

krásnopórka kozí noha - Albatrellus pes-caprae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

krásnopórka kozí noha - Albatrellus pes-caprae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

krásnoporka hřebenitá - Albatrellus cristatus, Orava - foto: Ladislav Špeta

krásnoporka hřebenitá - Albatrellus cristatus, Orava
foto: Ladislav Špeta

korálovec bukový - Hericium coralloides, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

korálovec bukový - Hericium coralloides, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

korálovec jedlový - Hericium flagellum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Šumava - foto: Petr Souček

korálovec jedlový - Hericium flagellum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Šumava
foto: Petr Souček

šafránka ozdobná - Tricholomopsis decora, Kaplicko - foto: Věra Hyráková

šafránka ozdobná - Tricholomopsis decora, Kaplicko
foto: Věra Hyráková

kukmák bělolovlnný - Volvariella bombycina, Kolovraty - foto: Petr Souček

kukmák bělolovlnný - Volvariella bombycina, Kolovraty
foto: Petr Souček

šupinovka ohnivá - Pholiota flammans, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

šupinovka ohnivá - Pholiota flammans, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

šupinovka nádherná - Gymnopilus junonius, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

šupinovka nádherná - Gymnopilus junonius, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

šupinovka slizká - Pholiota adiposa, Lanškrounsko - foto: Jana Pravcová

šupinovka slizká - Pholiota adiposa, Lanškrounsko
foto: Jana Pravcová

šupinovka gumovitá - Pholiota gummosa, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

šupinovka gumovitá - Pholiota gummosa, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

špička drsná - Crinipellis scabella, Kolovraty - foto: Petr Souček

špička drsná - Crinipellis scabella, Kolovraty
foto: Petr Souček

chřapáč kadeřavý - Helvella crispa, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

chřapáč kadeřavý - Helvella crispa, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

helmovka rýhonohá - Mycena polygramma, Trutnovsko - foto: Jiří Kovač

helmovka rýhonohá - Mycena polygramma, Trutnovsko
foto: Jiří Kovač

helmovka leponohá - Mycena inclinata, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

helmovka leponohá - Mycena inclinata, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kalichovka oranžová - Rickenella fibula, Luby - foto: Miroslav Tauš

kalichovka oranžová - Rickenella fibula, Luby
foto: Miroslav Tauš

kalichovka Swarzova - Rickenella swartzii, Luby - foto: Miroslav Tauš

kalichovka Swarzova - Rickenella swartzii, Luby
foto: Miroslav Tauš

křehutka vodomilná - Psathyrella piluliformis, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

křehutka vodomilná - Psathyrella piluliformis, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

límcovka šupinatá - Leratiomyces sguamosus, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

límcovka šupinatá - Leratiomyces sguamosus, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hnojník nasetý - Coprinellus disseminatus, Mariánskolázeňsko - foto: Jiří Pošmura

hnojník nasetý - Coprinellus disseminatus, Mariánskolázeňsko
foto: Jiří Pošmura

hnojník obecný – Coprinus comatus, jedlý, Orava - foto: Ladislav Špeta

hnojník obecný – Coprinus comatus, jedlý, Orava
foto: Ladislav Špeta

zrnivka osinková - Cystoderma amianthinum, Šumava - foto: Petr Souček

zrnivka osinková - Cystoderma amianthinum, Šumava
foto: Petr Souček

líha srostlá - Lyophyllum connatum, jedovatá, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

líha srostlá - Lyophyllum connatum, jedovatá, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

pavučinec krvavý - Cortinarius sanguineus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pavučinec krvavý - Cortinarius sanguineus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

pavučinec náramkovitý – Cortinarius armillatus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pavučinec náramkovitý – Cortinarius armillatus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

čechratka podvinutá – Paxillus involutus, jedovatá, Šumava - foto: Petr Souček

čechratka podvinutá – Paxillus involutus, jedovatá, Šumava
foto: Petr Souček

čirůvka sírožlutá - Tricholoma sulphureum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

čirůvka sírožlutá - Tricholoma sulphureum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

čirůvka kravská - Tricholoma vaccinum, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

čirůvka kravská - Tricholoma vaccinum, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

čirůvka mýdlová – Tricholoma saponaceum, Šumava - foto: Petr Souček

čirůvka mýdlová – Tricholoma saponaceum, Šumava
foto: Petr Souček

čirůvka zelánka – Tricholoma equestre, Senica - foto: Ladislav Špeta

čirůvka zelánka – Tricholoma equestre, Senica
foto: Ladislav Špeta

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva, jedlá, tržní druh, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

mechovka obecná – Clitopilus prunulus, jedlá, Plchov - foto: AV

mechovka obecná – Clitopilus prunulus, jedlá, Plchov
foto: AV

bedla vysoká – Macrolepiota procera, jedlá, tržní druh, Rakovnicko - foto: Martin Valent

bedla vysoká – Macrolepiota procera, jedlá, tržní druh, Rakovnicko
foto: Martin Valent

bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites, Luby - foto: Miroslav Tauš

bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites, Luby
foto: Miroslav Tauš

strmělka kyjonohá - Ampulloclitocybe clavipes, Kladensko - foto: Martin Petrák

strmělka kyjonohá - Ampulloclitocybe clavipes, Kladensko
foto: Martin Petrák

muchomůrka červená – Amanira muscaria, jedovatá, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

muchomůrka červená – Amanira muscaria, jedovatá, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Černá Studnice - foto: Jiří Vondrouš

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Černá Studnice
foto: Jiří Vondrouš

muchomůrka porfyrová – Amanita porphyria, jedovatá, Šumava - foto: Petr Souček

muchomůrka porfyrová – Amanita porphyria, jedovatá, Šumava
foto: Petr Souček

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, jedlá, Kladensko - foto: Martin Petrák

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, jedlá, Kladensko
foto: Martin Petrák

holubinka hlínožlutá - Russula ochroleuca, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

holubinka hlínožlutá - Russula ochroleuca, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

holubinka jízlivá - Russula sardonia, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

holubinka jízlivá - Russula sardonia, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

holubinka fialovohoná - Russula violeipes, Říčansko - foto: Petr Souček

holubinka fialovohoná - Russula violeipes, Říčansko
foto: Petr Souček

holubinka vrhavka - Russula emetica, jedovatá, Chebsko - foto: Jiří Pošmura

holubinka vrhavka - Russula emetica, jedovatá, Chebsko
foto: Jiří Pošmura

ryzec osmahlý - Lactarius quieticolor, jedlý, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

ryzec osmahlý - Lactarius quieticolor, jedlý, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

ryzec liškový – Lactarius tabidus, Mariánskolázeňsko - foto: Miroslav Tauš

ryzec liškový – Lactarius tabidus, Mariánskolázeňsko
foto: Miroslav Tauš

ryzec plstnatý – Lactarius vellereus, Držkov - foto: AV

ryzec plstnatý – Lactarius vellereus, Držkov
foto: AV

ryzec datlí – Lactarius picinus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

ryzec datlí – Lactarius picinus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

ryzec statný - Lactarius repraesentaneus, Orava - foto: Ladislav Špeta

ryzec statný - Lactarius repraesentaneus, Orava
foto: Ladislav Špeta

ryzec hnědý – Lactarius helvus, jedovatý, Kladensko - foto: Martin Petrák

ryzec hnědý – Lactarius helvus, jedovatý, Kladensko
foto: Martin Petrák

podloubník siný – Gyrodon lividus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Buchlovicko - foto: Milan Němčický

podloubník siný – Gyrodon lividus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Buchlovicko
foto: Milan Němčický

lupenopórka červenožlutá - Phylloporus pelletieri, Domašín - foto: Petr Souček

lupenopórka červenožlutá - Phylloporus pelletieri, Domašín
foto: Petr Souček

slizák skvrnitý - Gomphidius maculatus, jedlý, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

slizák skvrnitý - Gomphidius maculatus, jedlý, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

slizák lepkavý - Chroogomphus rutilus, jedlý, Luby - foto: Miroslav Tauš

slizák lepkavý - Chroogomphus rutilus, jedlý, Luby
foto: Miroslav Tauš

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus, Poděbradsko - foto: Tomáš Pavelka

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus, Poděbradsko
foto: Tomáš Pavelka

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hřib kříšť - Caloboletus calopus, Navarovsko - foto: Petr Hampl

hřib kříšť - Caloboletus calopus, Navarovsko
foto: Petr Hampl

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Kladensko - foto: Martin Petrák

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Kladensko
foto: Martin Petrák

hřib medotrpký - Caloboletus radicans, Polabí - foto: Petr Mikuš

hřib medotrpký - Caloboletus radicans, Polabí
foto: Petr Mikuš

hřibník kaštanový - Gyroporus castaneus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřibník kaštanový - Gyroporus castaneus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hřib kovář - Caloletus (Neoboletus) luridiformis, jedlý, tržní druh, Kladensko - foto: Martin Petrák

hřib kovář - Caloletus (Neoboletus) luridiformis, jedlý, tržní druh, Kladensko
foto: Martin Petrák

hřib dutonohý – Suillus cavipes, jedlý, tržní druh, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřib dutonohý – Suillus cavipes, jedlý, tržní druh, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hřib strakoš – Suillus variegatus, jedlý, tržní druh, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

hřib strakoš – Suillus variegatus, jedlý, tržní druh, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

kozák topolový - Leccinum duriusculum, jedlý, Bohdalovice - foto: Jana Nedvědová

kozák topolový - Leccinum duriusculum, jedlý, Bohdalovice
foto: Jana Nedvědová

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum, jedlý, Rakovnicko - foto: Martin Valent

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum, jedlý, Rakovnicko
foto: Martin Valent

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh Chebsko - foto: Miroslav Tauš

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kozáky na zahradě - foto: Vladimír Pavlíček, Velké Hamry

kozáky na zahradě
foto: Vladimír Pavlíček, Velké Hamry

křemenáč borový - Leccinum vulpinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie DD, Uherskohradišťsko - foto: Milan Němčický

křemenáč borový - Leccinum vulpinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie DD, Uherskohradišťsko
foto: Milan Němčický

křemenáč dubový (krvavý) - Leccinum aurantiacum, jedlý, Luby - foto: Miroslav Tauš

křemenáč dubový (krvavý) - Leccinum aurantiacum, jedlý, Luby
foto: Miroslav Tauš

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, jedlý, Orava - foto: Ladislav Špeta

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, jedlý, Orava
foto: Ladislav Špeta

křemenáč osikový - Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

křemenáč osikový - Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Bradla - foto: Petr Hampl

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Bradla
foto: Petr Hampl

drobnější ale kulinářsky zajímavé pýchavky hruškovité - foto: AV

drobnější ale kulinářsky zajímavé pýchavky hruškovité
foto: AV

chlebná kaše s pýchavkami - staročeský lidový recept - fotorecept: AV

chlebná kaše s pýchavkami - staročeský lidový recept
fotorecept: AV

To vše,

čím příroda obdarovala houbaře během obouprázdninových měsíců, o to je bezostyšně obrala v září. V měsíci, kdy startuje hlavní houbařská sezóna, kdy se v jiných letech již mění ráz letního počasí na podzimní, kdy se na loukách za rozbřesku i po večerech bělají závoje mlhy, aby do blahodárného vlhka vykvetl les paletou pestrobarevných hub a houbiček, se nic takového neudálo. Léto si ponechalo nadvládu až do poslední chvíle. Teploty nad třicítkou, a k tomu ani kapka deště až do půli září, udělaly logicky svůj díl práce. Houby na odstartování významnější podzimní růstové vlny zatím spíše čekají.

Zaznamenat alespoň dílčí úspěch, o to se aktuálně snaží všichni pořadatelé podzimních houbařských výstav napříč republikou. Každoročně bývá výstav mnoho desítek. Letité zkušenosti vedou pořadatele i v době převažujícího, malého růstu hub, k vytipování správných oblastí, kde je možné uspět. Taková místa se i nyní najdou, ale není jich mnoho. Pokud už, tak hlavně v roklích a kolem potoků, v zapojených porostech lesů středních a vyšších poloh, případně na vlhkých, či jindy podmáčených lokalitách.

Vše doposud výše popsané ale neznamená, že houby v září nerostly vůbec. Z vašich výprav do přírody jsme do redakce opět dostali utěšenou řadu vydařených snímků hub. Zpestření je, že tentokrát přišly vaše snímky i ze zahraničí, a to z Bosny a Hercegoviny a ze sousedního Slovenska. Publikovaných snímků nebude tentokrát až tolik, jako minulý měsíc. Ten byl ostatně v tomto ohledu výjimečný. Z celkových, asi pětiset došlých srpnových snímků, jich byla vybrána a publikována téměř půldruhá stovka.

Na samém začátku října se ochladilo a během první dekády měsíce vydatněji prší. V posledních dnech přicházejí zatím opatrně optimistické zprávy, že na travnatých místech i na okrajích lesa se již mnohde objevují mladé houby. Mezi nimi např. pečárky, hnojníky, bedly i chutné pýchavky. Z hřibovitých druhů pak hřiby hnědé a ve vícero druzích křemenáče a také kozáky. Z těch roste letos hojněji než jiná léta kozák topolový, jehož, zejména ještě mladé, podsadité a tvrdé plodnice, zavádějí houbaře k dojmu, že jde o „nějaký“ druh křemenáče s hnědavým kloboukem.

Ráz podzimního počasí má dle aktuální předpovědi i nadále vytrvat, a to je pro další růst hub ta nejlepší zpráva. Pokud ani v dalších dnech nezapomene zapršet, dočkáme se významnějších podzimních houbařských úspěchů.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Houbařská podívaná...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 13.9.2016

vatovec obrovský - Langermannia gigantea, jedlý

vatovec obrovský - Langermannia gigantea, jedlý

Dobrý den,

podařilo se mi najít pýchavku obrovskou. Nalezena byla u Jindřichova Hradce. Místem nálezu je travnatá pastvina se starší trávou a částmi, které jsou zarostlé kopřivami. U pýchavky byl změřen obvod, který činil 288 cm. S houbou nebylo nijak manipulováno a byla ponechána na místě pro vysemenění výtrusů. Nebyla tedy zjištěna její váha. Má nepravidelný tvar, který byl zřejmě způsoben mechanickým poškozením skotem na pastvině, když byla plodnice ještě mladá, a pak už došlo k jejímu nepravidelnému růstu. Může jít i o srůst několika jedinců, ale spíše bych se klonil k tomu poškození v mládí.

S pozdravem Luděk Pána

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Hlásí se houbařský podzim...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 10.9.2016

václavka hlíznatá - Armillaria gallica, jedlá, Bradla - Foto: Petr Hampl

václavka hlíznatá - Armillaria gallica, jedlá, Bradla
Foto: Petr Hampl

Václavky již zpravidla oznamují příchod houbařského podzimu. Jejich první letošní ukázku nám do redakce poslal Petr Hampl. Nález z počátku tohoto týdne je z Jizerských hor.

Těšíme se na Vaše snímky

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku září...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 10.9.2016

dřevomorka zlatá - Pseudomerulius aureus, Velešínsko - foto: Věra Hyráková

dřevomorka zlatá - Pseudomerulius aureus, Velešínsko
foto: Věra Hyráková

cystidovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Hostomicko - foto: Pavel Kasík

cystidovka rybovonná - Macrocystidia cucumis, Hostomicko
foto: Pavel Kasík

květnatec Archerův - Clathrus archeri, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

květnatec Archerův - Clathrus archeri, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

lesklík křehký - Leocarpus fragilis, Malonty - foto: Věra Hyráková

lesklík křehký - Leocarpus fragilis, Malonty
foto: Věra Hyráková

vápenatka bělošedá - Physarum leucophaeum, Trutnovsko - foto: Kateřina Balzerová

vápenatka bělošedá - Physarum leucophaeum, Trutnovsko
foto: Kateřina Balzerová

houžovec hlemýžďovitý - Lentinellus cochleatus, Javorník - foto: Markéta Vlčková

houžovec hlemýžďovitý - Lentinellus cochleatus, Javorník
foto: Markéta Vlčková

plesňák zemní - Thelephora terrestris, Hostomicko - foto: Pavel Kasík

plesňák zemní - Thelephora terrestris, Hostomicko
foto: Pavel Kasík

sírovec zlutooranžový - Laetiporus sulphureus, Praha Kolovraty - foto: Petr Souček

sírovec zlutooranžový - Laetiporus sulphureus, Praha Kolovraty
foto: Petr Souček

plíška brusinková - Exobasidium vaccinii, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

plíška brusinková - Exobasidium vaccinii, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

patyčka rosolovitá - Leotia lubrica, Plchov - foto: AV

patyčka rosolovitá - Leotia lubrica, Plchov
foto: AV

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, javorník - foto: Markéta Vlčková

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, javorník
foto: Markéta Vlčková

hvězdovka červenající - Geastrum rufescens, České středohoří - foto: Petr Mikuš

hvězdovka červenající - Geastrum rufescens, České středohoří
foto: Petr Mikuš

hvězdovka límečková - Geastrum striatum, České středohoří - foto: Petr Mikuš

hvězdovka límečková - Geastrum striatum, České středohoří
foto: Petr Mikuš

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum, Beskydy - foto: Jan Geryk

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum, Beskydy
foto: Jan Geryk

hvězdovka dlouhokrká - Geastrum pectinatum, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

hvězdovka dlouhokrká - Geastrum pectinatum, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, Berounsko - foto: Petr Souček

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, Berounsko
foto: Petr Souček

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, Maloskalsko - foto: Jiří Vondrouš

hvězdovka trojitá – Geastrum triplex, Maloskalsko
foto: Jiří Vondrouš

kuřátka Invalova - Ramaria eumorpha, Trutnovsko - foto: Kateřina Balzerová

kuřátka Invalova - Ramaria eumorpha, Trutnovsko
foto: Kateřina Balzerová

kuřátka lososová – Ramaria subbotrytis, Hořovicko - foto: Pavel Kasík

kuřátka lososová – Ramaria subbotrytis, Hořovicko
foto: Pavel Kasík

kuřátka žlutohnědá - Ramaria flavobrunnescens, Hořovicko - foto: Oldřich Jindřich

kuřátka žlutohnědá - Ramaria flavobrunnescens, Hořovicko
foto: Oldřich Jindřich

krásnoporka žemlička - Albatrellus confluens, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

krásnoporka žemlička - Albatrellus confluens, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

krásnoporka mlynářka - Albatrellus ovinus, Javorník - foto: Jaroslav Vlček

krásnoporka mlynářka - Albatrellus ovinus, Javorník
foto: Jaroslav Vlček

lošák jelení - Sarcodon imbricatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chřiby - foto: Ladislav Špeta

lošák jelení - Sarcodon imbricatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Chřiby
foto: Ladislav Špeta

lošákovec rezavý - Hydnellum ferrugineum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

lošákovec rezavý - Hydnellum ferrugineum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

lošáček číškovitý - Phellodon tomentosus, Mladá Vožice - foto: Petr Souček

lošáček číškovitý - Phellodon tomentosus, Mladá Vožice
foto: Petr Souček

lošákovec rezavý - Hydnellum ferrugineum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

lošákovec rezavý - Hydnellum ferrugineum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

lošáček černý - Phellodon niger, Mladá Vožice - foto: Petr Souček

lošáček černý - Phellodon niger, Mladá Vožice
foto: Petr Souček

bělozub nafialovělý - Bankera violascens, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Velešínsko - foto: Věra Hyráková

bělozub nafialovělý - Bankera violascens, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Velešínsko
foto: Věra Hyráková

pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

vatovec obrovský – Langermannia gigantea, Úpicko - foto: Jiří Křížek

vatovec obrovský – Langermannia gigantea, Úpicko
foto: Jiří Křížek

pýchavka horská - Lycoperdon nigrescens, Plzeňsko - foto: Zdeněk Hájek

pýchavka horská - Lycoperdon nigrescens, Plzeňsko
foto: Zdeněk Hájek

pestřec obecný – Scleroderma citrinum, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

pestřec obecný – Scleroderma citrinum, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

měcháč písečný – Pisolithus arhizus, Písecko - foto: Petr Souček

měcháč písečný – Pisolithus arhizus, Písecko
foto: Petr Souček

kotrč Němcův – Sparassis nemecii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Krušné hory - foto: Čeněk Jelínek

kotrč Němcův – Sparassis nemecii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Krušné hory
foto: Čeněk Jelínek

kotrč kadeřavý Sparassis crispa, jedlý, tržní druh, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

kotrč kadeřavý Sparassis crispa, jedlý, tržní druh, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

korálovec bukový - Hericium clathroides, Hoštejn - foto: Jana Pravcová

korálovec bukový - Hericium clathroides, Hoštejn
foto: Jana Pravcová

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

rovetka cizopasná – Asterophora parasitica, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

rovetka cizopasná – Asterophora parasitica, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

rovetka pýchavkovitá - Asterophora lycoperdoides, Podruhlí - foto: AV

rovetka pýchavkovitá - Asterophora lycoperdoides, Podruhlí
foto: AV

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Javorník - foto: Markéta Vlčková

slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida, Javorník
foto: Markéta Vlčková

lakovka ametystová - Laccaria amethystina, Navarovsko - foto: Petr Hampl

lakovka ametystová - Laccaria amethystina, Navarovsko
foto: Petr Hampl

pavučinec červenošupinný - Cortinarius bolaris, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

pavučinec červenošupinný - Cortinarius bolaris, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus, Zaječov - foto: Pavel Kasík

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus, Zaječov
foto: Pavel Kasík

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina, Hořovicko - foto: Oldřich Jindřich

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina, Hořovicko
foto: Oldřich Jindřich

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides, jedlý, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides, jedlý, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

čirůvka odlišná - Tricholoma sejunctum, jedovatá, Chřiby - foto: Ladislav Špeta

čirůvka odlišná - Tricholoma sejunctum, jedovatá, Chřiby
foto: Ladislav Špeta

čirůvka masová - Rugosomyces carneus, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

čirůvka masová - Rugosomyces carneus, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

bedla vysoká – Macrolepiota procera, tržní druh, Písecko - foto: Pavel Kasík

bedla vysoká – Macrolepiota procera, tržní druh, Písecko
foto: Pavel Kasík

bedla Konradova - Macrolepiota konradii, Plzeňsko - foto: Zdeněk Hájek

bedla Konradova - Macrolepiota konradii, Plzeňsko
foto: Zdeněk Hájek

bedla Bucknallova - Cystolepiota bucknallii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Berounsko - foto: Petr Souček

bedla Bucknallova - Cystolepiota bucknallii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Berounsko
foto: Petr Souček

bedla ostrošupinná – Echinoderma asperum, jedovatá, Berounsko - foto: Petr Souček

bedla ostrošupinná – Echinoderma asperum, jedovatá, Berounsko
foto: Petr Souček

běločechratka obrovská - Leucopaxillus giganteus, Podbradlo - foto: AV

běločechratka obrovská - Leucopaxillus giganteus, Podbradlo
foto: AV

běločechratka trojbarvá - Leucopaxillus tricolor, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Český kras - foto: Petr Mikuš

běločechratka trojbarvá - Leucopaxillus tricolor, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Český kras
foto: Petr Mikuš

holubinka jahodová – Russula paludosa, Křivosudov - foto: Markéta Vlčková

holubinka jahodová – Russula paludosa, Křivosudov
foto: Markéta Vlčková

holubinka tečkovaná – Russula vinosa, Táborsko - foto: Martin Petrák

holubinka tečkovaná – Russula vinosa, Táborsko
foto: Martin Petrák

holubinka odbarvená – Russula decolorans, Javorník - foto: Markéta Vlčková

holubinka odbarvená – Russula decolorans, Javorník
foto: Markéta Vlčková

holubinka brunátná - Russula badia, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

holubinka brunátná - Russula badia, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

holubinka vrhavka – Russule emetica, Javorník - foto: Markéta Vlčková

holubinka vrhavka – Russule emetica, Javorník
foto: Markéta Vlčková

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Beskydy - foto: Pavel Tesner

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Beskydy
foto: Pavel Tesner

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Čechtice - foto: Petr Souček

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Čechtice
foto: Petr Souček

ryzec černohlávek - Lactarius lignyotus, Javorník - foto: Markéta Vlčková

ryzec černohlávek - Lactarius lignyotus, Javorník
foto: Markéta Vlčková

ryzec datlí – Lactarius picinus, Zaječov - foto: Pavel Kasík

ryzec datlí – Lactarius picinus, Zaječov
foto: Pavel Kasík

ryzec syrovinka – Lactarius volemus, Salaš - foto: Milan Němčický

ryzec syrovinka – Lactarius volemus, Salaš
foto: Milan Němčický

ryzec plstnatý – Lactarius vellereus, Podruhlí - foto: AV

ryzec plstnatý – Lactarius vellereus, Podruhlí
foto: AV

ryzec ďubkovaný – Lacterius scrobiculatus, Zaječov - foto: Pavel Kasík

ryzec ďubkovaný – Lacterius scrobiculatus, Zaječov
foto: Pavel Kasík

ryzec hnědý – Lactarius helvus, jedovatý, Hořovicko - foto: Pavel Kasík

ryzec hnědý – Lactarius helvus, jedovatý, Hořovicko
foto: Pavel Kasík

ryzec šeredný – Lactarius turpis, jedovatý, Komárovsko - foto: Pavel Kasík

ryzec šeredný – Lactarius turpis, jedovatý, Komárovsko
foto: Pavel Kasík

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva, Hostomicko - foto: Pavel Kasík

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva, Hostomicko
foto: Pavel Kasík

muchomůrka šafránová - Amanita crocea, Dobříš - foto: Tomáš Wagner

muchomůrka šafránová - Amanita crocea, Dobříš
foto: Tomáš Wagner

muchomůrka šupinatá - Amanita ceciliae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Chřiby - foto: Ladislav Špeta

muchomůrka šupinatá - Amanita ceciliae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Chřiby
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Praha Točná - foto: Tomáš Wagner

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Praha Točná
foto: Tomáš Wagner

muchomůrka šedivka – Amanita spisa, Beskydy - foto: Pavel Tesner

muchomůrka šedivka – Amanita spisa, Beskydy
foto: Pavel Tesner

muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis, Čelákovice - foto: Miroslav Rudolf

muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis, Čelákovice
foto: Miroslav Rudolf

muchomůrka ježohlavá - Amanita echinocephala, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Nymbursko - foto: Petr Souček

muchomůrka ježohlavá - Amanita echinocephala, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Nymbursko
foto: Petr Souček

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

muchomůrka červená – Amanita muscaria, jedovatá, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

muchomůrka červená zlatová - Amanita muscaria f. aureola, Brněnsko - foto: Jiřina Hrabáková

muchomůrka červená zlatová - Amanita muscaria f. aureola, Brněnsko
foto: Jiřina Hrabáková

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Táborsko - foto: Martin Petrák

muchomůrka citronová – Amanita citrina, jedovatá, Táborsko
foto: Martin Petrák

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina, jedovatá, Sázava - foto: Daniel Kvasnička

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina, jedovatá, Sázava
foto: Daniel Kvasnička

muchomůrka jízlivá – Amanita virosa, Javorník - foto: Markéta Vlčková

muchomůrka jízlivá – Amanita virosa, Javorník
foto: Markéta Vlčková

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Salaš - foto: Milan Němčický

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Salaš
foto: Milan Němčický

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Nymbursko - foto: Petr Souček

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Nymbursko
foto: Petr Souček

závojenka olovová – Entoloma lividum, jedovatá, Chřiby - foto: Ladislav Špeta

závojenka olovová – Entoloma lividum, jedovatá, Chřiby
foto: Ladislav Špeta

liška bledá – Cantharellus subpruinatus, jedlá, tržní druh, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

liška bledá – Cantharellus subpruinatus, jedlá, tržní druh, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

liška černající - Cantharellus melanoxeros, Salaš - foto: Milan Němčický

liška černající - Cantharellus melanoxeros, Salaš
foto: Milan Němčický

liška Friesova – Cantharellus friesii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Pelhřimovsko - foto: Pavel Moran

liška Friesova – Cantharellus friesii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Pelhřimovsko
foto: Pavel Moran

liška nálevkovitá – Craterellus tubaefrmis, Brdy - foto: Petr Souček

liška nálevkovitá – Craterellus tubaefrmis, Brdy
foto: Petr Souček

lišák zprohýbaný – Hydnum repandum, jedlý, tržní druh, Písecko - foto: Petr Souček

lišák zprohýbaný – Hydnum repandum, jedlý, tržní druh, Písecko
foto: Petr Souček

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

slizák růžový - Gomphidius roseus, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

slizák růžový - Gomphidius roseus, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus, Písecko - foto: Petr Souček

slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus, Písecko
foto: Petr Souček

slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus, krasíkov - foto: Jana Pravcová

slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus, krasíkov
foto: Jana Pravcová

klouzek sličný – Suillus grevillei, jedlý, tržní druh, Beskydy, - foto: Pavel Tesner

klouzek sličný – Suillus grevillei, jedlý, tržní druh, Beskydy,
foto: Pavel Tesner

klouzek slizký – Suillus aeruginascens, jedlý, tržní druh, Svitavy - foto: Martin Petrák

klouzek slizký – Suillus aeruginascens, jedlý, tržní druh, Svitavy
foto: Martin Petrák

klouzek kravský – Suillus bovinus, jedlý, tržní druh, Javorník - foto: Daniel Marek

klouzek kravský – Suillus bovinus, jedlý, tržní druh, Javorník
foto: Daniel Marek

klouzek kravský – Suillus bovinus, jedlý, tržní druh, Brdy - foto: Petr Souček

klouzek kravský – Suillus bovinus, jedlý, tržní druh, Brdy
foto: Petr Souček

kozák březový -Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh - foto: AV

kozák březový -Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh
foto: AV

kozák dubový – Leccinum crocipodium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Nymbursko - foto: Petr Souček

kozák dubový – Leccinum crocipodium, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Nymbursko
foto: Petr Souček

kozák topolový – Leccinum duriusculum, Kostelec n. Č. lesy - foto: Petr Souček

kozák topolový – Leccinum duriusculum, Kostelec n. Č. lesy
foto: Petr Souček

křemenáč osikový – Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Svitavy - foto: Martin Petrák

křemenáč osikový – Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Svitavy
foto: Martin Petrák

křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

křemenáč krvavý – Leccinum aurantiacum, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

křemenáč dubový - Leccinum quercinum, Chebsko - foto: Miroslav Tauš

křemenáč dubový - Leccinum quercinum, Chebsko
foto: Miroslav Tauš

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Javorník - foto: Daniel Marek

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Javorník
foto: Daniel Marek

hřib nachovýtrusý – Porphyrellus porphyrosporus, Beskydy - foto: Petr Mikuš

hřib nachovýtrusý – Porphyrellus porphyrosporus, Beskydy
foto: Petr Mikuš

hřib nachovýtrusý – Porphyrellus porphyrosporus, Čechtice - foto: Petr Souček

hřib nachovýtrusý – Porphyrellus porphyrosporus, Čechtice
foto: Petr Souček

hřib kříšť - Caloboletus calopus, Zaječov - foto: Pavel Kasík

hřib kříšť - Caloboletus calopus, Zaječov
foto: Pavel Kasík

hřib žlučník – Tylopilus felleus, Javorník - foto: Markéta Vlčková

hřib žlučník – Tylopilus felleus, Javorník
foto: Markéta Vlčková

hřib dřevožijný - Buchwaldoboletus lignicola, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

hřib dřevožijný - Buchwaldoboletus lignicola, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, Salaš - foto: Milan Němčický

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, Salaš
foto: Milan Němčický

hřib červený – Xerocomellus rubellus, Novohradsko - foto: Jiří Pošmura

hřib červený – Xerocomellus rubellus, Novohradsko
foto: Jiří Pošmura

hřib rubínový – Rubinoboletus rubinus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Nymbursko - foto: Petr Souček

hřib rubínový – Rubinoboletus rubinus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Nymbursko
foto: Petr Souček

šiškovec černý – Strobilomyces strobilaceus, Sázava - foto: Daniel Kvasnička

šiškovec černý – Strobilomyces strobilaceus, Sázava
foto: Daniel Kvasnička

hřib strakoš - Suillus variegatus, jedlý, tržní druh, Javorník - foto: Markéta Vlčková

hřib strakoš - Suillus variegatus, jedlý, tržní druh, Javorník
foto: Markéta Vlčková

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Křivosudov - foto: Karolína Turnovcová

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Křivosudov
foto: Karolína Turnovcová

hřib siný – Gyroporus cyanescens, Ratíškovicko - foto: Ladislav Špeta

hřib siný – Gyroporus cyanescens, Ratíškovicko
foto: Ladislav Špeta

hřib kaštanový – Gyroporus castaneus, Vlašimsko - foto: Petr Souček

hřib kaštanový – Gyroporus castaneus, Vlašimsko
foto: Petr Souček

hřib kovář - Boletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Kladensko - foto: Martin Petrák

hřib kovář - Boletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Kladensko
foto: Martin Petrák

hřib Quéletův – Boletus queletii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Salaš - foto: Milan Němčický

hřib Quéletův – Boletus queletii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Salaš
foto: Milan Němčický

hřib plavý – Hemileccinum impolitum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Nymbursko - foto: Petr Souček

hřib plavý – Hemileccinum impolitum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Nymbursko
foto: Petr Souček

hřib skvrnitý - Hemileccinum depilatum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Hořovicko - foto: Pavel Kasík

hřib skvrnitý - Hemileccinum depilatum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Hořovicko
foto: Pavel Kasík

hřib dutonohý – Boletinus cavipes, jedlý, tržní druh, Loužnice - foto: AV

hřib dutonohý – Boletinus cavipes, jedlý, tržní druh, Loužnice
foto: AV

hřib medotrpký – Boletus radicans, Nymbursko - foto: Petr Souček

hřib medotrpký – Boletus radicans, Nymbursko
foto: Petr Souček

hřib přívěskatý – Boletus appendiculatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Praha Točná - foto: Tomáš Wagner

hřib přívěskatý – Boletus appendiculatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT, Praha Točná
foto: Tomáš Wagner

hřib horský - Boletus subappendiculatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Salaš - foto: Milan Němčický

hřib horský - Boletus subappendiculatus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Salaš
foto: Milan Němčický

hřib rudonachový – Boletus rhodopurpureus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Nymbursko - foto: Tomáš Pavelka

hřib rudonachový – Boletus rhodopurpureus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Nymbursko
foto: Tomáš Pavelka

hřib Le Galové – Boletus legaliae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Nymbursko - foto: Petr Souček

hřib Le Galové – Boletus legaliae, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Nymbursko
foto: Petr Souček

hřib Fechtnerův – Boletus fechtneri, zákonem chráněný druh!, Polabí - foto: Petr Mikuš

hřib Fechtnerův – Boletus fechtneri, zákonem chráněný druh!, Polabí
foto: Petr Mikuš

hřib královský – Boletus regius, zákonem chráněný druh!, Nymbursko - foto: Tomáš Pavelka

hřib královský – Boletus regius, zákonem chráněný druh!, Nymbursko
foto: Tomáš Pavelka

hřib růžovník - Boletus fuscoroseus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Čelákovice - foto: Josef Kadeřávek

hřib růžovník - Boletus fuscoroseus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Čelákovice
foto: Josef Kadeřávek

hřib moravský – Boletus moravicus, zákonem chráněný druh!, Nymbursko - foto: Petr Souček

hřib moravský – Boletus moravicus, zákonem chráněný druh!, Nymbursko
foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Bárov - foto: Táňa Scherzlová

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Bárov
foto: Táňa Scherzlová

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Beskydy - foto: Pavel Tesner

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Beskydy
foto: Pavel Tesner

hřib bronzový – Boletus aereus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Chřiby - foto: ladislav Špeta

hřib bronzový – Boletus aereus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Chřiby
foto: ladislav Špeta

hřib borový – Boletus pinophilus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Mladá Vožice - foto: Petzr Souček

hřib borový – Boletus pinophilus, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Mladá Vožice
foto: Petzr Souček

čechtický košík - foto: Petr Souček

čechtický košík
foto: Petr Souček

bohdalovický košík - foto: HVH

bohdalovický košík
foto: HVH

novohradský košík - foto: Jiří Pošmura

novohradský košík
foto: Jiří Pošmura

jizerskohorský košík - foto: Jiří Pošmura

jizerskohorský košík
foto: Jiří Pošmura

podruchelský košík - foto: AV

podruchelský košík
foto: AV

labužnické patyčky s celerem v kořeněném nálevu - foto recept: AV

labužnické patyčky s celerem v kořeněném nálevu
foto recept: AV

Po skvělých, houbařských prázdninách, je tu nový školní rok a s ním odstartovala i hlavní houbařská sezóna. Letošní silná letní vlna růstu hub pokračovala naplno také v srpnu.

Druhově nebývá letní růst hub obvykle až tak pestrý. Některé houby ovšem rostly i během srpna v hojném množství.

Z jedlých hub se k hojným smrkovým hřibům, růžovkám a syrovinkám z července, přidaly v druhém prázdninovém měsíci i další hřibovité druhy, křemenáče kozáky, hřiby hnědé a klouzky. V růstu úspěšně pokračovaly na vybraných místech také vzácnější teplomilné, ohrožené i zákonem chráněné hřiby. Následovaly slizáky, ryzce, holubinky, bedly, pýchavky, kotrče a četné další houby.

Z jedovatých druhů rozprostřely své nástrahy závojenka olovová, muchomůrky zelená, tygrovaná a ve vyšších polohách také muchomůrka jízlivá.

Celkově příznivý růst hub s sebou přinesl ve druhé polovině uplynulého měsíce jejich častější červivění. Lze to mj. přičítat vysílení podhoubí, následkem jeho předcházející, a po mnoho předcházejících týdnů neustávající produkce. Po nástupu veder koncem měsíce růst hub na mnoha místech zjevně ustal. Nynější pauza zajistí nezbytnou regeneraci mycelia a je důležitou součástí pro obnovení jejich dalšího významnějšího růstu.

V potěšitelně hojném počtu zaslaných snímků jste v srpnu zaznamenali i mnohé nejedlé, ale také zajímavé houby. Bylo příjemné, tak jako doposud, probírat se tou pestrou paletou záběrů. O to obtížnější pak bylo publikovat z nich jen některé, ač by si to zasloužily i mnohé další vaše snímky.

Do našeho společného projektu se zapojuje stále více z vás, a to je skvělé. Zatím co loni, na samém začátku, jsme s potěšením vybírali sotva z několika málo desítek došlých snímků, se dnes jejich počet utěšeně pohybuje již ve stovkách. V posledních měsících z nich vybíráme a publikujeme vždy o něco vyšší počet.

Před námi je září, období změny letního počasí na podzimní, jako významného zlomového momentu k nastartování růstu podzimního aspektu odolnějších hub. Podzim je také čas mnoha houbařských výstav po celé naší republice. Vyhlídky hojnějšího růstu hub ale nyní poněkud komplikuje předpověď horkého a suchého počasí pro nejbližší dny. Věřme, že se to pro houbaře rychle změní k lepšímu.

Těšíme se na vaše další snímky hub, sdělené zkušenosti i příběhy z houbaření.

Vaše

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

Strana 10 / 33, články 91 - 100 / 329

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   > 

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Jarní myko exkurze

Ve středu 12.6. večer do lesoparku Ládví

Přednášky jaro 2024

Jarní cyklus přednášek byl zahájen v úterý 5.3.2024 a bude končit přednáškou Houby Prahy v úterý 11.6.2024

Přednášky se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Fotosoutěž ČMS 2024

I v roce 2024 opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 9.4. a 25.6.2024

Na HS Prahy:
ve středu 24.4. a 15.5.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Erysiphe alphitoides
padlí dubové

Schizopora radula
pórnovitka obecná

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Gloeophyllum odoratum
trámovka vonná

Cladonia furcata
dutohlávka rozsochatá

Russula odorata
holubinka vonná

Suillellus luridus
hřib koloděj

Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá

Hygrophorus eburneus
šťavnatka slonovinová

Laccaria amethystina
lakovka ametystová

Epichloe typhina
obalka stéblová

Otidea alutacea
ouško kožové

Cortinarius vernus
pavučinec červenokaštanový

Hemimycena cucullata
helmovka sádrová

Amanita fulva
muchomůrka ryšavá

Otidea alutacea
ouško kožové

Amanita ceciliae
muchomůrka stroupkatá

Phallus impudicus
hadovka smrdutá

Pluteus leoninus
štítovka žlutá

Volvariella taylorii
kukmák Taylorův

Russula odorata
holubinka vonná

Lactarius acerrimus
ryzec krátkonohý

Hemileccinum impolitum
hřib plavý

Laccaria laccata
lakovka obecná

Xerocomellus porosporus
hřib uťatovýtrusý

Suillellus luridus
hřib koloděj

Xerocomellus chrysenteron
hřib žlutomasý

Boletus reticulatus
hřib dubový

Amanita rubescens
muchomůrka růžovka

Byssomerulius corium
dřevokaz kožový

Elaphomyces asperulus
jelenka draslavá

Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný

Suillus grevillei
klouzek sličný

Mitrula paludosa
čapulka bahenní

Cudoniella tenuispora
vodnička terčovitá

Gymnopus aquosus
penízovka vodnatá

Vibrissea truncorum
míhavka vodní

Cladonia phyllophora
dutohlávka lupenonosná

Puccinia aegopodii
rez bršlicová

Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .