ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Seznam článků autora Aleš Vít

Strana 14 / 54, články 131 - 140 / 534

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   > 

článek  Růst hub na začátku prosince...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 18.12.2017

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae - foto: Petr Souček

ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae
foto: Petr Souček

spálenitka uhelná – Anthracobia melaloma - foto: Miroslav Tauš

spálenitka uhelná – Anthracobia melaloma
foto: Miroslav Tauš

klihatka černá – Bulgaria inquinans - foto: Marek Kotačka

klihatka černá – Bulgaria inquinans
foto: Marek Kotačka

mecháček lopatkovitý – Arrhenia spathulata - foto: Věra Hyráková

mecháček lopatkovitý – Arrhenia spathulata
foto: Věra Hyráková

mecháček síťnatý – Arrhenia retiruga - foto: Věra Hyráková

mecháček síťnatý – Arrhenia retiruga
foto: Věra Hyráková

kyj rourkovitý – Macrotyphula fistulosa - foto: Petr Souček

kyj rourkovitý – Macrotyphula fistulosa
foto: Petr Souček

kalichovka oranžová – Rickenella fibula - foto: Martin Petrák

kalichovka oranžová – Rickenella fibula
foto: Martin Petrák

pařezník jemný – Panellus mitis - foto: Věra Hyráková

pařezník jemný – Panellus mitis
foto: Věra Hyráková

helmovka narůžovělá – Mycena rosea - foto: Martin Petrák

helmovka narůžovělá – Mycena rosea
foto: Martin Petrák

helmovka ředkvičková – Mycena pura - foto: Martin Petrák

helmovka ředkvičková – Mycena pura
foto: Martin Petrák

závojenka hedvábná – Entoloma sericeum - foto: Petr Souček

závojenka hedvábná – Entoloma sericeum
foto: Petr Souček

korálovec bukový – Hericium clathroides - foto: Petr Souček

korálovec bukový – Hericium clathroides
foto: Petr Souček

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides - foto: Marek Kotačka

čihovitka masová – Ascocoryne sarcoides
foto: Marek Kotačka

mozkovka rosolovitá – Ascotremella faginea - foto: Miroslav Tauš

mozkovka rosolovitá – Ascotremella faginea
foto: Miroslav Tauš

kalichovka spáleništní – Myxomphalia maura - foto: Věra Hyráková

kalichovka spáleništní – Myxomphalia maura
foto: Věra Hyráková

pohárovka obecná – Crucibulum laeve - foto: Petr Souček

pohárovka obecná – Crucibulum laeve
foto: Petr Souček

holubinka hlínožlutá – Russula ochroleuca - foto: Petr Souček

holubinka hlínožlutá – Russula ochroleuca
foto: Petr Souček

muchomůrka červená – Amanita muscaria - foto: Miroslav Tauš

muchomůrka červená – Amanita muscaria
foto: Miroslav Tauš

pýchavka palicovitá – Calvatia excipuliformis - foto: František Šváb

pýchavka palicovitá – Calvatia excipuliformis
foto: František Šváb

návrat z lesního baru - foto: Petr Souček

návrat z lesního baru
foto: Petr Souček

špička obecná – Marasmius oreades - foto: František Šváb

špička obecná – Marasmius oreades
foto: František Šváb

penízečka drobnovýtrusá – Baeospora myosura - foto: Martin Petrák

penízečka drobnovýtrusá – Baeospora myosura
foto: Martin Petrák

pavučinec osikový – Cortinarius trivialis - foto: Petr Souček

pavučinec osikový – Cortinarius trivialis
foto: Petr Souček

po vichru v ralské bučině - foto: Jiří Vondrouš

po vichru v ralské bučině
foto: Jiří Vondrouš

chřapáč jamkatý – Helvela lacunosa - foto: Jiří Vondrouš

chřapáč jamkatý – Helvela lacunosa
foto: Jiří Vondrouš

zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum - foto: Martin Petrák

zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum
foto: Martin Petrák

lysohlávka tajemná česká – Psilocybe serbica var. bohemica - foto: Miroslav Tauš

lysohlávka tajemná česká – Psilocybe serbica var. bohemica
foto: Miroslav Tauš

čirůvka fialová – Lepista nuda - foto: Petr Souček

čirůvka fialová – Lepista nuda
foto: Petr Souček

čirůvka havelka – Tricholoma portentosum - foto: Petr Souček

čirůvka havelka – Tricholoma portentosum
foto: Petr Souček

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva - foto: Marek Kotačka

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva
foto: Marek Kotačka

šťavnatka modřínová – Hygrophorus lucorum - foto: Marek Kotačka

šťavnatka modřínová – Hygrophorus lucorum
foto: Marek Kotačka

šťavnatka pomrazka – Hygrophorus hypothejus - foto: Petr Souček

šťavnatka pomrazka – Hygrophorus hypothejus
foto: Petr Souček

šťavnatka zlatá – Hygrophorus hypothejus var. aureus - foto: Petr Souček

šťavnatka zlatá – Hygrophorus hypothejus var. aureus
foto: Petr Souček

voskovka papouščí – Hygrocybe psittacina - foto: Petr Souček

voskovka papouščí – Hygrocybe psittacina
foto: Petr Souček

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans - foto: Marek Kotačka

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans
foto: Marek Kotačka

hlíva fialová – Panus conchatus - foto: František Šváb

hlíva fialová – Panus conchatus
foto: František Šváb

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus - foto: Marek Kotačka

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus
foto: Marek Kotačka

liška obecná – Cantharellus cibarius - foto: Miroslav Tauš

liška obecná – Cantharellus cibarius
foto: Miroslav Tauš

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis - foto: Martin Petrák

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis
foto: Martin Petrák

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes - foto: Petr Souček

penízovka sametonohá – Flammulina velutipes
foto: Petr Souček

slizák švýcarský – Chroogomphus helveticus - foto: Miroslav Tauš

slizák švýcarský – Chroogomphus helveticus
foto: Miroslav Tauš

klouzek sličný – Suillus grevillei - foto: Petr Souček

klouzek sličný – Suillus grevillei
foto: Petr Souček

křemenáč osikový – Leccinum rufum - foto: Petr Souček

křemenáč osikový – Leccinum rufum
foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis - foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis
foto: Petr Souček

kolovratský košík - foto: Petr Souček

kolovratský košík
foto: Petr Souček

krasíkovská směs - foto: Jana Pravcová

krasíkovská směs
foto: Jana Pravcová

čelákovický košík - foto: Josef Kadeřávek

čelákovický košík
foto: Josef Kadeřávek

poklad z louky - foto: Marek Kotačka

poklad z louky
foto: Marek Kotačka

čirůvky dvoubarvé v kuchyni - foto: Aleš Vít

čirůvky dvoubarvé v kuchyni
foto: Aleš Vít

pikantní čirůvky podle Petra Dobrého - foto: Aleš Vít

pikantní čirůvky podle Petra Dobrého
foto: Aleš Vít

Předposlední měsíc roku už byl ve znamení očekávaného útlumu růstu hub. Až do konce druhé dekády houby sice rostly, ale v souladu s okřídleným legislativním obratem, jen někde tomu bylo v množství větším než malém.

V místech pro houbaře přece jen šťastnějších se ovšem stále ještě dá s úspěchem houbařit. A tak v košících nejčastěji končí poslední hřibovité druhy, strmělky mlženky, čirůvky fialové, ale především čirůvky dvoubarvé, které jsou letos četnější než v uplynulých letech. Hojně letos rostou šťavnatky pomrazky a modřínové. Pro vyznavače sdružených představ nechybí v listovém opadu lysohlávky. Není nouze ani o další rozmanitou a pestrobarevnou houbovou droboť. I penízovka sametonohá a hlíva ústřičná už vyslaly zástupce první růstové vlny, aby tak daly houbařům na vědomí, že na ukládání houbařského vybavení je zatím času dost.

Ani v této pozdní roční době jste neodložili své fotoaparáty, a to je dobře. Podle vašich snímků i doprovodných informací je stále co fotit.

V podhůří a ve vyšších polohách je aktuální situace pro mykofotografy o něco smutnější. Terestrické druhy zmizely pod prvním sněhem, a nezbývá než se poohlížet po dřevních houbách. Ovšem i tyto druhy hub tvoří zajímavé a fotogenicky zajímavé objekty.

Začátek prosince je důvodem k bilancování již končící houbařské i mykofotografické sezóny. A tím i k výběru vašich vydařených snímků, a k jejich obeslání do letošního ročníku fotosoutěže České mykologické společnosti, viz

https://fotosoutez2017.myko.cz/doc/CMS_fotosoutez_2017.pdf

Vaše autorské snímky pošlete nejpozději do 31. prosince. Pro úspěšné účastníky v jednotlivých soutěžních kategoriích jsou připraveny zajímavé ceny.

Protože další pokračování této rubriky bude až v lednu 2018, děkujeme všem z vás, kteří jste po celý letošní rok pilně, i třeba jen občasně, posílali své snímky hub k potěšení početných zájemců i náhodných návštěvníků těchto stránek.

Adventní pohodu a veselé Vánoce…

Vaše redakce

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku listopadu...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 22.11.2017

mísenka oranžová – Aleuria aurantia - foto: Marek Kotačka

mísenka oranžová – Aleuria aurantia
foto: Marek Kotačka

terčka dubová – Ciboria firma - foto: Miroslav Tauš

terčka dubová – Ciboria firma
foto: Miroslav Tauš

pevník chlupatý – Stereum hirsutum - foto: Věra Hyráková

pevník chlupatý – Stereum hirsutum
foto: Věra Hyráková

v Jizerkách zadulo - foto: Petr Hampl

v Jizerkách zadulo
foto: Petr Hampl

troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius - foto: Aleš Vít

troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius
foto: Aleš Vít

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus - foto: Ladislav Špeta

dřevomorka zlatá – Pseudomerulius aureus
foto: Ladislav Špeta

bělochoroš pýchavkovitý – Postia ptychogaster - foto: Jiří Vondrouš

bělochoroš pýchavkovitý – Postia ptychogaster
foto: Jiří Vondrouš

rosolovka listovitá – Tremella foliacea - foto: Karolína Turnovcová

rosolovka listovitá – Tremella foliacea
foto: Karolína Turnovcová

kyj jazýčkovitý – Clavariadelphus ligula - foto: Jana Pravcová

kyj jazýčkovitý – Clavariadelphus ligula
foto: Jana Pravcová

měchomršť krystalický – Pilobolus crystallinus - foto: Miroslav Tauš

měchomršť krystalický – Pilobolus crystallinus
foto: Miroslav Tauš

nedohub zelený – Hypomyces viridis - foto: Petr Souček

nedohub zelený – Hypomyces viridis
foto: Petr Souček

kuřátečko popelavé – Clavulina cinerea - foto: Tomáš Wagner

kuřátečko popelavé – Clavulina cinerea
foto: Tomáš Wagner

pestřec obecný – Scleroderma citrinum - foto: František Šváb

pestřec obecný – Scleroderma citrinum
foto: František Šváb

pýchavka čokoládová – Lycoperdon molle - foto: Jiří Vondrouš

pýchavka čokoládová – Lycoperdon molle
foto: Jiří Vondrouš

patyčka rosolovitá – Leotia lubrica - foto: Petr Mikuš

patyčka rosolovitá – Leotia lubrica
foto: Petr Mikuš

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans - foto: Věra Hyráková

hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans
foto: Věra Hyráková

zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum - foto: Ladislav Špeta

zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum
foto: Ladislav Špeta

závojenka lesklá – Entoloma nitidum - foto: Petr Souček

závojenka lesklá – Entoloma nitidum
foto: Petr Souček

opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis - foto: Miroslav Tauš

opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis
foto: Miroslav Tauš

strmělka kyjonohá – Ampulloclitocybe clavipes - foto: Ladislav Špeta

strmělka kyjonohá – Ampulloclitocybe clavipes
foto: Ladislav Špeta

helmovka mléčná černá – Mycena galopus var. nigra - foto: Martin Petrák

helmovka mléčná černá – Mycena galopus var. nigra
foto: Martin Petrák

ucháč čepcovitý – Gyromitra infula - foto: Jana Pravcová

ucháč čepcovitý – Gyromitra infula
foto: Jana Pravcová

chřapáč jamkatý – Helvela lacunosa - foto: František Šváb

chřapáč jamkatý – Helvela lacunosa
foto: František Šváb

chřapáč kadeřavý – Helvella crispa - foto: Miroslav Tauš

chřapáč kadeřavý – Helvella crispa
foto: Miroslav Tauš

lakovka ametystová – Laccaria amethystina - foto: Petr Souček

lakovka ametystová – Laccaria amethystina
foto: Petr Souček

lakovka obecná – Laccaria laccata - foto: Petr Souček

lakovka obecná – Laccaria laccata
foto: Petr Souček

voskovka krvavá – Hygrocybe miniata - foto: Michal Zima

voskovka krvavá – Hygrocybe miniata
foto: Michal Zima

šťavnatka tečkovaná – Hygrophorus pustulatus - foto: Petr Souček

šťavnatka tečkovaná – Hygrophorus pustulatus
foto: Petr Souček

šťavnatka modřínová – Hygrophorus lucorum - foto: Petr Souček

šťavnatka modřínová – Hygrophorus lucorum
foto: Petr Souček

šťavnatka pomrazka – Hygrophorus hypothejus - foto: Ladislav Špeta

šťavnatka pomrazka – Hygrophorus hypothejus
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina - foto: Petr Souček

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina
foto: Petr Souček

ryzec pýřitý – Lactarius pubescens - foto: Ladislav Špeta

ryzec pýřitý – Lactarius pubescens
foto: Ladislav Špeta

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus - foto: Petr Souček

ryzec smrkový – Lactarius deterrimus
foto: Petr Souček

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva - foto: Milan Němčický

čirůvka dvoubarvá – Lepista saeva
foto: Milan Němčický

čirůvka fialová – Lepista nuda - foto: Petr Souček

čirůvka fialová – Lepista nuda
foto: Petr Souček

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae - foto: Petr Souček

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae
foto: Petr Souček

lišák zprohýbaný – Hydnum repandum - foto: Martin Petrák

lišák zprohýbaný – Hydnum repandum
foto: Martin Petrák

liškovec uhelný – Faerberia carbonaria - foto: Petr Souček

liškovec uhelný – Faerberia carbonaria
foto: Petr Souček

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis - foto: Martin Petrák

liška nálevkovitá – Craterellus tubaeformis
foto: Martin Petrák

stroček trubkovitý – Craterellus cornucopioides - foto: František Šváb

stroček trubkovitý – Craterellus cornucopioides
foto: František Šváb

pařezník pozdní – Panellus serotinus - foto: Miroslav Tauš

pařezník pozdní – Panellus serotinus
foto: Miroslav Tauš

penízovka sametonohá – Kuehneromyces mutabilis - foto: Petr Mikuš

penízovka sametonohá – Kuehneromyces mutabilis
foto: Petr Mikuš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus - foto: Petr Mikuš

hlíva ústřičná – Pleurotus ostreatus
foto: Petr Mikuš

slizák růžový – Gomphidius roseus - foto: Karolína Turnovcová

slizák růžový – Gomphidius roseus
foto: Karolína Turnovcová

slizák mazlavý – Gomphidius glutinosus - foto: Martin Petrák

slizák mazlavý – Gomphidius glutinosus
foto: Martin Petrák

klouzek žíhaný – Suillus collinitus - foto: Petr Mikuš

klouzek žíhaný – Suillus collinitus
foto: Petr Mikuš

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum - foto: Martin Valent

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum
foto: Martin Valent

klouzek strakoš – Suillus variegatus - foto: Petr Souček

klouzek strakoš – Suillus variegatus
foto: Petr Souček

kozák kapucínek – Leccinum melaneum - foto: Martin Valent

kozák kapucínek – Leccinum melaneum
foto: Martin Valent

křemenáč březový – Leccinum versipelle - foto: Martin Valent

křemenáč březový – Leccinum versipelle
foto: Martin Valent

hřib peprný – Chalciporus piperatus - foto: Zdeněk Hájek

hřib peprný – Chalciporus piperatus
foto: Zdeněk Hájek

hřib dutonohý – Boletinus cavipes - foto: Petr Mikuš

hřib dutonohý – Boletinus cavipes
foto: Petr Mikuš

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron - foto: Petr Souček

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron
foto: Petr Souček

hřib sametový – Xerocomellus pruinatus - foto: Martin Petrák

hřib sametový – Xerocomellus pruinatus
foto: Martin Petrák

hřib hnědý – Boletus badius - foto: Markéta Vlčková

hřib hnědý – Boletus badius
foto: Markéta Vlčková

hřib pružný – Aureoboletus gentilis - foto: Aleš Vít

hřib pružný – Aureoboletus gentilis
foto: Aleš Vít

hřib borový – Boletus pinophilus - foto: Marek Kotačka

hřib borový – Boletus pinophilus
foto: Marek Kotačka

hřib smrkový – Boletus edulis - foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis
foto: Petr Souček

z podzimního houbaření - foto: Aleš Vít

z podzimního houbaření
foto: Aleš Vít

čechtický košík - foto: Petr Souček

čechtický košík
foto: Petr Souček

lišky nálevkovité v kuchyni - foto: Aleš Vít

lišky nálevkovité v kuchyni
foto: Aleš Vít

lišky v bujónu s kachním ořezem - foto: Aleš Vít

lišky v bujónu s kachním ořezem
foto: Aleš Vít

Na letošní utěšený, zářijový růst hub, navázal vcelku s úspěchem také říjen. Až jeho koncem přibyla houbařům starost, kdy si byli nuceni pro škody na lesních porostech, napáchané vichřicí, odřeknout na pár dní svou zálibu. Někde zákaz vstupu do lesů platí doposud.

S postupujícím podzimem se příslušně měnila i druhová skladba hub. Ne snad, že by mávnutím proutku zmizely všechny letní druhy. Děje se tak zpravidla postupně a jakoby nepozorovaně, a tak jen znalý houbař si povšimne, že jeho oblíbené houby, kterými si ještě před týdnem doplňoval košík, už opustily les.

I tak ještě stále roste hojně hřibovitých druhů hub, které už ale ve stále hojnějším počtu doprovázejí odolnější podzimní čirůvky, strmělky, bedly, lakovky a šťavnatky. Z muchomůrek a holubinek rostou již jen ty otužilejší.

Růst hub v říjnu a na počátku listopadu byl ovšem i ve znamení pestré skladby mnoha desítek druhů hub a houbiček, které každoročně dodávají lesu krásu houbami rozkvetlé, mykologické zahrady. Objevily už se i první poslové chladného podzimu a blížícího se, studeného zimního období.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Z poznávací mykologické vycházy s UEB AV ČR, v.v.i., do Hvězdy (25.10.2017)

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Aleš Vít, 26.10.2017

nezbytné úvodní informace

nezbytné úvodní informace

z jedlých druhů hub rostou nyní ve Hvězdě např. bedly vysoké

z jedlých druhů hub rostou nyní ve Hvězdě např. bedly vysoké

účastníci vydařené akce

účastníci vydařené akce

Cílem včerejší, společné terénní vycházky členů České mykologické společnosti a Ústavu experimentální botaniky, v.v.i., bylo poznávání podzimní mykoflóry v pražské oboře Hvězda.

Aktuálně zde rostou základní druhy hub tohoto ročního období a porostů s převažujícím zastoupením dubohabřin, lipin a bučin.

Mimo samotného studia hub po stránce mykologické se v průběhu vycházky dostalo i na sběr vzorků vybraných jedlých hub za příčinou následných kulinářských exerimentů. Z těchto hub rostly především strmělky mlženky, čirůvky fialové a bedly vysoké.

Zájemci jistě rádi využijí návod na přípravu znamenitého houbového salátu.

Viz https://www.myko.cz/clanek1121/

Akci společných přátel provázelo příznivé počsí.

Za ČMS

Aleš Vít, Jaroslav Landa

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku října...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 20.10.2017

sazovka kruhatá - Daldinia concentrica - foto: Petr Souček

sazovka kruhatá - Daldinia concentrica
foto: Petr Souček

řasnatka modromléčná – Peziza saniosa - foto: Miroslav Tauš

řasnatka modromléčná – Peziza saniosa
foto: Miroslav Tauš

hvězdovka červenavá – Geastrum rufescens - foto: Jana Pravcová

hvězdovka červenavá – Geastrum rufescens
foto: Jana Pravcová

bělokosmatka polokulovitá – Humaria hemisphaerica - foto: martin Petrák

bělokosmatka polokulovitá – Humaria hemisphaerica
foto: martin Petrák

krásnorůžek rohovitý - Calocera cornea - foto: Petr Souček

krásnorůžek rohovitý - Calocera cornea
foto: Petr Souček

housenice cizopasná – Elaphocordyceps ophioglossoides - foto: Martin Petrák

housenice cizopasná – Elaphocordyceps ophioglossoides
foto: Martin Petrák

šupinovka slizká - Pholiota adiposa - foto: Miroslav Lubas

šupinovka slizká - Pholiota adiposa
foto: Miroslav Lubas

šupinovka kostrbatá – Poliota squarrosa, - foto: Markéta Vlčková

šupinovka kostrbatá – Poliota squarrosa,
foto: Markéta Vlčková

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans - foto: Jiří Vondrouš

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans
foto: Jiří Vondrouš

pavučinec šupinonohý – Cortinarius pholideus - foto: Jiří Kovač

pavučinec šupinonohý – Cortinarius pholideus
foto: Jiří Kovač

pavučinec hercynský - Cortinarius hercynicus - foto: Pavel Petelík

pavučinec hercynský - Cortinarius hercynicus
foto: Pavel Petelík

pavučinec anýzový - Cortinarius odorifer - foto: Milan Němčický

pavučinec anýzový - Cortinarius odorifer
foto: Milan Němčický

pavučinec náramkovcový – Cortinarius praestans - foto: Jiří Kovač

pavučinec náramkovcový – Cortinarius praestans
foto: Jiří Kovač

bedlovnice zlatá - Phaeolepiota aurea - foto: Věra Hyráková

bedlovnice zlatá - Phaeolepiota aurea
foto: Věra Hyráková

korálovec ježatý - Hericium erinaceus - foto: Jiří Vondrouš

korálovec ježatý - Hericium erinaceus
foto: Jiří Vondrouš

lošákovec palčivý - Hydnellum peckii - foto: Pavel Petelík

lošákovec palčivý - Hydnellum peckii
foto: Pavel Petelík

kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris - foto: Pavel Petelík

kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris
foto: Pavel Petelík

lopatička kyjovitá - Spathularia flavida - foto: Petr Souček

lopatička kyjovitá - Spathularia flavida
foto: Petr Souček

lakovka ametystová – Laccaria amethystina - foto: Petr Hampl

lakovka ametystová – Laccaria amethystina
foto: Petr Hampl

trepkovitka šafránová - Crepidotus crocophyllus - foto: Ladislav Špeta

trepkovitka šafránová - Crepidotus crocophyllus
foto: Ladislav Špeta

helmovka krvonohá - Mycena hameatopus - foto: Milan Němčický

helmovka krvonohá - Mycena hameatopus
foto: Milan Němčický

helmovka narůžovělá - Mycena rosea - foto: Miroslav Tauš

helmovka narůžovělá - Mycena rosea
foto: Miroslav Tauš

zrnivka rumělková – Cystodermella cinnabarina - foto: Věra Hyráková

zrnivka rumělková – Cystodermella cinnabarina
foto: Věra Hyráková

límcovka modrá – Stropharia caerulea - foto: Petr Mikuš

límcovka modrá – Stropharia caerulea
foto: Petr Mikuš

bedla zarělá – Leucoagaricus leucothites - foto: Markéta Vlčková

bedla zarělá – Leucoagaricus leucothites
foto: Markéta Vlčková

bedla vysoká – Macrolepiota procera - foto: Jiří Vondrouš

bedla vysoká – Macrolepiota procera
foto: Jiří Vondrouš

penízovka červenonohá - Gymnopus erythropus - foto: Petr Souček

penízovka červenonohá - Gymnopus erythropus
foto: Petr Souček

špička obecná - Marasmius oreades - foto: Petr Souček

špička obecná - Marasmius oreades
foto: Petr Souček

voskovka luční - Cuphophyllus pratensis - foto: Jiří Vondrouš

voskovka luční - Cuphophyllus pratensis
foto: Jiří Vondrouš

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica - foto: František Šváb

voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica
foto: František Šváb

voskovka granátová – Hygrocybe punicea - foto: Petr Souček

voskovka granátová – Hygrocybe punicea
foto: Petr Souček

voskovka ovčí - Hygrocybe ovina - foto: Petr Souček

voskovka ovčí - Hygrocybe ovina
foto: Petr Souček

voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea - foto: Petr Souček

voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea
foto: Petr Souček

šťavnatka slonovinová - Hygrophorus eburneus - foto: Petr Mikuš

šťavnatka slonovinová - Hygrophorus eburneus
foto: Petr Mikuš

šťavnatka dvoubarvá - Hygrophorus persoonii - foto: Petr Mikuš

šťavnatka dvoubarvá - Hygrophorus persoonii
foto: Petr Mikuš

na scéně... - foto: Pavel Tesner

na scéně...
foto: Pavel Tesner

pýchavka dlabaná - Calvatia utriformis - foto: Miroslav Tauš

pýchavka dlabaná - Calvatia utriformis
foto: Miroslav Tauš

pýchavka hruškovitá - Lycoperdon pyriforme - foto: Milan Němčický

pýchavka hruškovitá - Lycoperdon pyriforme
foto: Milan Němčický

není pšouk jako pšouk... - foto: Petr Hampl

není pšouk jako pšouk...
foto: Petr Hampl

pýchavka huňatá - Lycoperdon umbrinum - foto: Miroslav Tauš

pýchavka huňatá - Lycoperdon umbrinum
foto: Miroslav Tauš

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis - foto: Martin Petrák

opeňka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
foto: Martin Petrák

hnojník obecný – Coprinus comatus - foto: Pavel Kasík

hnojník obecný – Coprinus comatus
foto: Pavel Kasík

hrbolatka černobílá - Boletopsis leucomelaena - foto: Pavel Petelík

hrbolatka černobílá - Boletopsis leucomelaena
foto: Pavel Petelík

čirůvka oranžová-Tricholoma aurantium - foto: Pavel Petelík

čirůvka oranžová-Tricholoma aurantium
foto: Pavel Petelík

čirůvka zemní - Tricholoma terreum - foto: Martin Petrák

čirůvka zemní - Tricholoma terreum
foto: Martin Petrák

čiůvka masová – Rugosomyces carneus - foto: Miroslav Tauš

čiůvka masová – Rugosomyces carneus
foto: Miroslav Tauš

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae - foto: Jiří Vondrouš

čirůvka osiková – Tricholoma frondosae
foto: Jiří Vondrouš

čirůvka sírožlutá - Tricholoma sulphureum - foto: Petr Souček

čirůvka sírožlutá - Tricholoma sulphureum
foto: Petr Souček

muchomůrka červená – Amanita muscaria - foto: Petr Hampl

muchomůrka červená – Amanita muscaria
foto: Petr Hampl

muchomůrka porfyrová - Amanita porphyrea - foto: Petr Souček

muchomůrka porfyrová - Amanita porphyrea
foto: Petr Souček

muchomůrka zelená – Amanita phalloides - foto: Markéta Vlčková

muchomůrka zelená – Amanita phalloides
foto: Markéta Vlčková

muchomůrka slámožlutá - Amanita gemmata - foto: Miroslav Tauš

muchomůrka slámožlutá - Amanita gemmata
foto: Miroslav Tauš

muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis - foto: Petr Souček

muchomůrka šiškovitá - Amanita strobiliformis
foto: Petr Souček

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens - foto: Martin Valent

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens
foto: Martin Valent

holubinka černonachová – Russula atropurpurea - foto: Miroslav Tauš

holubinka černonachová – Russula atropurpurea
foto: Miroslav Tauš

holubinka nazelenalá - Russula virescens - foto: Miroslav Tauš

holubinka nazelenalá - Russula virescens
foto: Miroslav Tauš

bedla červenající – Macrolepiota rhacodes - foto: Petr Souček

bedla červenající – Macrolepiota rhacodes
foto: Petr Souček

bedla liláková - Lepiota lilacea - foto: Petr Souček

bedla liláková - Lepiota lilacea
foto: Petr Souček

bedla šedozelenavá – Lepiota griseovirens - foto: Petr Souček

bedla šedozelenavá – Lepiota griseovirens
foto: Petr Souček

bedla útlá – Macrolepiota mastoidea - foto: Petr Souček

bedla útlá – Macrolepiota mastoidea
foto: Petr Souček

ryzec kravský - Lactarius torminosus - foto: Miroslav Vondráček

ryzec kravský - Lactarius torminosus
foto: Miroslav Vondráček

ryzec libovonný – Lactarius mammosus - foto: Markéta Vlčková

ryzec libovonný – Lactarius mammosus
foto: Markéta Vlčková

ryzec smrkový - Lactarius deterrimus - foto: Markéta Vlčková

ryzec smrkový - Lactarius deterrimus
foto: Markéta Vlčková

ryzec pravý borový – Lactarius deliciosus - foto: Petr Souček

ryzec pravý borový – Lactarius deliciosus
foto: Petr Souček

václavka smrková - Armillaria solidipes - foto: Aleš Vít

václavka smrková - Armillaria solidipes
foto: Aleš Vít

liška Friesova - Cantharellus friesi - foto: Miroslav Tauš

liška Friesova - Cantharellus friesi
foto: Miroslav Tauš

liška žlutavá - Craterellus lutescens - foto: Aleš Vít

liška žlutavá - Craterellus lutescens
foto: Aleš Vít

kotrč kadeřavý – Sparassis crispa - foto: Petr Mikuš

kotrč kadeřavý – Sparassis crispa
foto: Petr Mikuš

slizák lepkavý - Chroogomphus rutilus - foto: Petr Souček

slizák lepkavý - Chroogomphus rutilus
foto: Petr Souček

klouzek kravský v objetí se slizákem růžovým - foto: Daniel Kvasnička

klouzek kravský v objetí se slizákem růžovým
foto: Daniel Kvasnička

slizák růžový - Gomphidius roseus - foto: Petr Mikuš

slizák růžový - Gomphidius roseus
foto: Petr Mikuš

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus (na pesterci) - foto: Petr Mikuš

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus (na pesterci)
foto: Petr Mikuš

klouzek bílý - Suillus placidus - foto: Petr Souček

klouzek bílý - Suillus placidus
foto: Petr Souček

klouzek sličný - Suillus grevillei - foto: Pavel Kasík

klouzek sličný - Suillus grevillei
foto: Pavel Kasík

klouzek žíhaný - Suillus collinitus - foto: Petr Souček

klouzek žíhaný - Suillus collinitus
foto: Petr Souček

klouzek zrnitý - Suillus granulatus - foto: Petr Souček

klouzek zrnitý - Suillus granulatus
foto: Petr Souček

kozák šedozelený - Leccinum varricolor - foto: Ladislav Špeta

kozák šedozelený - Leccinum varricolor
foto: Ladislav Špeta

křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum - foto: Petr Souček

křemenáč krvavý - Leccinum aurantiacum
foto: Petr Souček

křemenáč osikový - Leccinum rufum - foto: Petr Souček

křemenáč osikový - Leccinum rufum
foto: Petr Souček

hřib meruňkový - Xerocomellus armeniacus - foto: Ladislav Špeta

hřib meruňkový - Xerocomellus armeniacus
foto: Ladislav Špeta

hřib satan - Rubroboletus satanas - foto: Marek Kotačka

hřib satan - Rubroboletus satanas
foto: Marek Kotačka

hřib borový – Boletus pinophilus - foto: Miroslav Tauš

hřib borový – Boletus pinophilus
foto: Miroslav Tauš

hřib smrkový – Boletus edulis - foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis
foto: Petr Souček

pestrý koš z Ralska - foto: Jiří Vondrouš

pestrý koš z Ralska
foto: Jiří Vondrouš

koš bedel z Liberecka - foto: Petr Souček

koš bedel z Liberecka
foto: Petr Souček

koš fialek z Bělčicka - foto: Aleš Vít

koš fialek z Bělčicka
foto: Aleš Vít

václavky v kuchyni - foto: Aleš Vít

václavky v kuchyni
foto: Aleš Vít

václavky s medem a ořechy - foto: Aleš Vít

václavky s medem a ořechy
foto: Aleš Vít

Příroda se konečně ukázala a od minulé zprávy o růstu hub předvedla, že umí houbám zavelet k růstu. Zůstávají ovšem místa, kde se houbám ani během září valem nedařilo, za příklad může posloužit Praha a okolí, kde houbaři zatím stále čekají na hojnější úlovky.

Podzimní výstavy hub představují pestrou paletu rozmanitých druhů hub, rostoucích v jednotlivých oblastech republiky. Co do počtu se už přehouply do své druhé poloviny, ale i tak ještě potrvají do konce října.

Vašich snímků hub přichází každoročně v září více, než v jiných měsících. Jinak tomu nebylo ani letos. Pro Vaši informaci jsme jich od vás dostali bezmála sedm set. S nelehkým srdcem jsme mnohé zdařilé ponechali z kapacitních důvodů bez uveřejnění. Aktuálně hledáme řešení, jak zmíněné, nepublikované a mnohdy velmi pěkné snímky zpřístupnit veřejnosti, v rámci houbařské osvěty, a to i jinými vhodnými způsoby.

Nabízí se např. jejich využití v Nálezišti https://www.myko.cz/naleziste/ případně v Myko atlasu https://www.myko.cz/myko-atlas/ na těchto stránkách.

Pokud jde o samotný růst hub, lesy během září a října tradičně rozkvétají houbami mnoha tvarů a barev. Měkkomasé druhy postupně opouštějí svá stanoviště, aby je vystřídaly odolnější druhy. Nastupuje typická podzimní mykoflóra, v trávnících se to hemží pestrými šťavnatkami, v kruzích a houfech rostou rozmanité čirůvky, strmělky, helmovky a penízovky. Nutno ovšem dodat, že trochu deště by pro pokračující růst hub aktuálně přece jenom nebylo na škodu.

Užívejte současných pěkných, podzimních dnů k pobytu v přírodě a k houbaření.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku září...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 17.9.2017

květnatec Archerův – Clathrus archeri - foto: Michal Filípek

květnatec Archerův – Clathrus archeri
foto: Michal Filípek

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina - foto: Pavel Petelík

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina
foto: Pavel Petelík

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina - foto: Pavel Tesner

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina
foto: Pavel Tesner

ouško pestré - Otidea mirabilis - foto: Marie Vacková

ouško pestré - Otidea mirabilis
foto: Marie Vacková

patyčka rosolovitá - Leotia lubrica - foto: Miroslav Tauš

patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
foto: Miroslav Tauš

bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites - foto: přeposláno z adresy poradna@myko.cz

bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites
foto: přeposláno z adresy poradna@myko.cz

zrnivka žraločí - Cystoderma carcharias - foto: Petr Souček

zrnivka žraločí - Cystoderma carcharias
foto: Petr Souček

rudoušek uťatý - Rhodocybe gemina - foto: Ladislav Špeta

rudoušek uťatý - Rhodocybe gemina
foto: Ladislav Špeta

housenice cizopasná – Elaphocordyceps ophioglossoides - a její hostitel jelenka obecná – Elaphomyces granulatus - foto: Aleš Vít

housenice cizopasná – Elaphocordyceps ophioglossoides
a její hostitel jelenka obecná – Elaphomyces granulatus
foto: Aleš Vít

outkovka pestrá - Trametes versicolor - foto: Jiří Vondrouš

outkovka pestrá - Trametes versicolor
foto: Jiří Vondrouš

troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius, gutace - foto: Petr Souček

troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius, gutace
foto: Petr Souček

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus - foto: Miroslav Rudolf

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus
foto: Miroslav Rudolf

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus - foto: Oldřich Jindřich

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus
foto: Oldřich Jindřich

vějířovec obrovský - Meripilus giganteus - foto: Miroslav Rudolf

vějířovec obrovský - Meripilus giganteus
foto: Miroslav Rudolf

choroš voštinový - Polyporus alveolaris - foto: Jiří Vondrouš

choroš voštinový - Polyporus alveolaris
foto: Jiří Vondrouš

pstřeň dubový – Fistulina hepatica - foto: Pavel Tesner

pstřeň dubový – Fistulina hepatica
foto: Pavel Tesner

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, foto řezu plodnicí - foto: Jiří Vondrouš

pstřeň dubový – Fistulina hepatica, foto řezu plodnicí
foto: Jiří Vondrouš

lupénka mechová - Cotylidia muscigena - foto: Miroslav Tauš

lupénka mechová - Cotylidia muscigena
foto: Miroslav Tauš

špička kolovitá - Marasmius rotula - foto: Jiří Vondrouš

špička kolovitá - Marasmius rotula
foto: Jiří Vondrouš

čechratice černohuňatá – Tapinella atrotomentosa - foto: Petr Souček

čechratice černohuňatá – Tapinella atrotomentosa
foto: Petr Souček

kyjovečka svazčitá - Clavulinopsis corniculata - foto: Jiří Kovač

kyjovečka svazčitá - Clavulinopsis corniculata
foto: Jiří Kovač

kuřátka sp. - Ramaria testaceoflava - foto: Pavel Petelík

kuřátka sp. - Ramaria testaceoflava
foto: Pavel Petelík

kuřátka horská - Ramaria largentii - foto: Pavel Petelík

kuřátka horská - Ramaria largentii
foto: Pavel Petelík

lošákovec palčivý - Hydnellum peckii - foto: Petr Souček

lošákovec palčivý - Hydnellum peckii
foto: Petr Souček

ďubkatec pohárkovitý - Coltricia perennis - foto: Martin Petrák

ďubkatec pohárkovitý - Coltricia perennis
foto: Martin Petrák

bělochoroš modravý - Postia caesia - foto: Ladislav Špeta

bělochoroš modravý - Postia caesia
foto: Ladislav Špeta

bělozub nafialovělý - Bankera violascens - foto: Martin Petrák

bělozub nafialovělý - Bankera violascens
foto: Martin Petrák

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum - foto: Jana Pravcová

hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum
foto: Jana Pravcová

hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens - foto: Petr Mikuš

hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens
foto: Petr Mikuš

mnohokrčka dírkovaná - Myriostoma coliforme - foto: Ladislav Špeta

mnohokrčka dírkovaná - Myriostoma coliforme
foto: Ladislav Špeta

ouško hnědé - Otidea bufonia - foto: Pavel Petelík

ouško hnědé - Otidea bufonia
foto: Pavel Petelík

hadovka smrdutá – Phallus impudicus, pozvánka na hostinu - foto: František Šváb

hadovka smrdutá – Phallus impudicus, pozvánka na hostinu
foto: František Šváb

strmělka anýzka - Clitocybe odora - foto: Miroslav Tauš

strmělka anýzka - Clitocybe odora
foto: Miroslav Tauš

čirůvka zlatavá - Rugosomyces chrysenteron - foto: Pavel Petelík

čirůvka zlatavá - Rugosomyces chrysenteron
foto: Pavel Petelík

šťavnatka holubinková - Hygrophorus russula - foto: Petr Mikuš

šťavnatka holubinková - Hygrophorus russula
foto: Petr Mikuš

rovetka cizopasná - Asterophora parasitica - foto: Petr Souček

rovetka cizopasná - Asterophora parasitica
foto: Petr Souček

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare - foto: Stanislav Jirásek

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare
foto: Stanislav Jirásek

závojenka šedohnědá - Entoloma porphyrophaeum - foto: Jiří Kovač

závojenka šedohnědá - Entoloma porphyrophaeum
foto: Jiří Kovač

pavučinec kozlí - Cortinarius traganus - foto: Miroslav Tauš

pavučinec kozlí - Cortinarius traganus
foto: Miroslav Tauš

pavučivec hnědočervený - Cortinarius purpureus - foto: Martin Petrák

pavučivec hnědočervený - Cortinarius purpureus
foto: Martin Petrák

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus - foto: Věra Hyráková

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus
foto: Věra Hyráková

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus - foto: Martin Valent

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus
foto: Martin Valent

lakovka ametystová - Laccaria amethystina - foto: Markéta Vlčková

lakovka ametystová - Laccaria amethystina
foto: Markéta Vlčková

pýchavka ježatá - Lycoperdon echinatum - foto: Petr Mikuš

pýchavka ježatá - Lycoperdon echinatum
foto: Petr Mikuš

vatovec obrovský - Langermannia gigantea - foto: Petr Souček

vatovec obrovský - Langermannia gigantea
foto: Petr Souček

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus - foto: Miroslav Tauš

hřib příživný - Pseudoboletus parasiticus
foto: Miroslav Tauš

bedla vysoká – Macrolepiota procera - foto: Petr Souček

bedla vysoká – Macrolepiota procera
foto: Petr Souček

bedla ostrošupinná – Lepiota aspera - foto: František Šváb

bedla ostrošupinná – Lepiota aspera
foto: František Šváb

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa - foto: Věra Hyráková

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa
foto: Věra Hyráková

choroš oříš - Polyporus umbellatus - foto: Věra Hyráková

choroš oříš - Polyporus umbellatus
foto: Věra Hyráková

choroš oříš - Polyporus umbellatus - foto: Martin Valent

choroš oříš - Polyporus umbellatus
foto: Martin Valent

žampion zápašný - Agaricus xanthodermus - foto: Petr Souček

žampion zápašný - Agaricus xanthodermus
foto: Petr Souček

holubinka nazelenalá - Russula virescens - foto: Jaroslav Janča

holubinka nazelenalá - Russula virescens
foto: Jaroslav Janča

ryzec pravý borový - Lactarius deliciosus - foto: Jiří Kovač

ryzec pravý borový - Lactarius deliciosus
foto: Jiří Kovač

ryzec syrovinka – Lactarius volemus - foto: Miroslav Tauš

ryzec syrovinka – Lactarius volemus
foto: Miroslav Tauš

ryzec šeredný – Lactarius turpis - foto: Martin Petrák

ryzec šeredný – Lactarius turpis
foto: Martin Petrák

lošák jelení - Sarcodon imbricatus - foto: Zdeněk Hájek

lošák jelení - Sarcodon imbricatus
foto: Zdeněk Hájek

lišák zprohýbaný - Hydnum repandum - foto: Petr Souček

lišák zprohýbaný - Hydnum repandum
foto: Petr Souček

liška kadeřavá - Pseudocraterellus sinuosus - foto: Petr Souček

liška kadeřavá - Pseudocraterellus sinuosus
foto: Petr Souček

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides - foto: Petr Souček

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides
foto: Petr Souček

liška žlutavá - Craterellus lutescens - foto: Ladislav Špeta

liška žlutavá - Craterellus lutescens
foto: Ladislav Špeta

liška obecná – Cantharellus cibarius - foto: Petr Souček

liška obecná – Cantharellus cibarius
foto: Petr Souček

liška ametystová - Cantharellus amethysteus - foto: Markéta Vlčková

liška ametystová - Cantharellus amethysteus
foto: Markéta Vlčková

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva - foto: Oldřich Jindřich

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva
foto: Oldřich Jindřich

muchomůrka ježohlavá - Amanita echinocephala - foto: Petr Mikuš

muchomůrka ježohlavá - Amanita echinocephala
foto: Petr Mikuš

muchmůrka červená – Amanita muscaria - foto: Markéta Vlčková

muchmůrka červená – Amanita muscaria
foto: Markéta Vlčková

slizák růžový - Gomphidius roseus - foto: Ladislav Špeta

slizák růžový - Gomphidius roseus
foto: Ladislav Špeta

slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus - foto: Petr Souček

slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus
foto: Petr Souček

klouzek sličný - Suillus grevillei - foto: Petr Mikuš

klouzek sličný - Suillus grevillei
foto: Petr Mikuš

klouzek sličný - Suillus grevillei - foto: Jana Pravcová

klouzek sličný - Suillus grevillei
foto: Jana Pravcová

klouzek obecný - Suillus luteus - foto: Martin Petrák

klouzek obecný - Suillus luteus
foto: Martin Petrák

hřib siný - Gyroporus cyanescens - foto: Zdeněk Hájek

hřib siný - Gyroporus cyanescens
foto: Zdeněk Hájek

kozák březový - Leccinum scabrum - foto: Petr Souček

kozák březový - Leccinum scabrum
foto: Petr Souček

křemenáč březový - Leccinum versipelle - foto: Petr Dobrý

křemenáč březový - Leccinum versipelle
foto: Petr Dobrý

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum - foto: Markéta Vlčková

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum
foto: Markéta Vlčková

podloubník siný - Gyrodon lividus - foto: Petr Mikuš

podloubník siný - Gyrodon lividus
foto: Petr Mikuš

hřib peprný - Chalciporus piperatus - foto: Petr Hampl

hřib peprný - Chalciporus piperatus
foto: Petr Hampl

hřib žlučník - Tylopilus felleus - foto: Oldřich Jindřich

hřib žlučník - Tylopilus felleus
foto: Oldřich Jindřich

hřib žlučník - Tylopilus felleus - foto: Ladislav Špeta

hřib žlučník - Tylopilus felleus
foto: Ladislav Špeta

hřib kříšť - Caloboletus calopus - foto: Ladislav Špeta

hřib kříšť - Caloboletus calopus
foto: Ladislav Špeta

hřib kaštanový - Gyroporus castanaeus - foto: František Šváb

hřib kaštanový - Gyroporus castanaeus
foto: František Šváb

hřib koloděj - Suillellus luridus - foto: Petr Souček

hřib koloděj - Suillellus luridus
foto: Petr Souček

hřib Le Galové - Rubroboletus legaliae - foto: Petr Souček

hřib Le Galové - Rubroboletus legaliae
foto: Petr Souček

hřib medotrpký - Caloboletus radicans - foto: Štěpán Kolář

hřib medotrpký - Caloboletus radicans
foto: Štěpán Kolář

hřib smrkový – Boletus edulis - foto: Jan Klvač

hřib smrkový – Boletus edulis
foto: Jan Klvač

hřib smrkový – Boletus edulis - foto: Petr Souček

hřib smrkový – Boletus edulis
foto: Petr Souček

košatinka z Jizerek - foto: Aleš Vít

košatinka z Jizerek
foto: Aleš Vít

čechtický košík - foto: Petr Souček

čechtický košík
foto: Petr Souček

koš z pod Michovky - foto: Aleš Vít

koš z pod Michovky
foto: Aleš Vít

javornický košík - foto: Markéta Vlčková

javornický košík
foto: Markéta Vlčková

borečovské bedlování - foto: Aleš Vít

borečovské bedlování
foto: Aleš Vít

bedly nejlépe chutnají smažené - foto: Aleš Vít

bedly nejlépe chutnají smažené
foto: Aleš Vít

Období letních prázdnin a dovolených je to tam. Letošní srpen, jak co do počasí, tak pokud šlo o nevalný růst hub, si mnoho nezadal s červencem. Houby samozřejmě lokálně nějaké rostly, ale celkově se dá o letní houbařské sezóně prohlásit, že nebyla nic moc. Teprve předposlední týden srpna přinesl několik vydatnějších přeháněk, což místně pomohlo růstu hub, kterým se tak jako tak chtělo ven.

Sortimentně nyní jakž takž rostou bílé hřiby (již ne tolik červivějící), kozáky a křemenáče, klouzky, holubinky, muchomůrky, ryzce a sem tam se objevují lišky. V listnatých lesích nižších poloh vyrostla vlna bedel vysokých. Pokud jde o bedly, na začátku září se nebývale rozrostly bedly zardělé, podobné pečárkám, mající ale, na rozdíl od žampionů, bílé lupeny. Na adresu došlo k bedle zardělé hned několik desítek dotazů, mnohdy i jejich snímky. S potěšením kvitujeme vaši zvídavost.

Z jedovatých druhů nyní převažuje muchomůrka červená, kterou následuje m. zelená, a letos v menší míře také m. tygrovaná.

Rostou samozřejmě i rozmanité zajímavosti, které se vám podařilo objevit i zachytit na vašich snímcích. Vlivem srpnových veder se někde objevila i letošní druhá vlna teplomilných hřibů.

Místům, zbídačeným letošními vysokými teplotami s absencí srážek, kde doposud houby nevyrostly vůbec, nebo se objevily spíše jen ojediněle, vévodí jižní Morava, kterou následují níže položené oblasti Polabí a kolem Prahy. Větší radost mají zatím houbaři v příhraničních lesích středních a vyšších poloh, obepínajících českou kotlinu, kde je více příležitostí k zachycení dešťových přeháněk.

Září začalo pro houbaře celkem optimisticky, zatím na vícerých místech vydatně prší. To je i příslibem pro pořadatele houbařských výstav, které se již po republice v mnoha místech rozbíhají a potrvají do konce října.

Sortiment hub se pozvolna začíná měnit z letního na podzimní. Mějte úspěšnou hlavní houbařskou sezónu, fotoaparát vždy po ruce, k tomu houbařské štěstí na zajímavé nálezy a ostré oko k pořízení pěkných snímků, které pilně posílejte k nám do redakce.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Podzimní cyklus přednášek v Trutnově (13. 10. - 1. 12. 2017)

sekce  Myko akce

autor článku  Aleš Vít, 14.9.2017

Zveme všechny příznivce na přednáškový cyklus u příležitosti 50 let trvání MK Trutnov.

Za pořadatele akce

Jitka Zelená

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku srpna...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 9.8.2017

zelenitka měděnková - Chlorociboria aeruginascens, Šumava - foto: Petr Souček

zelenitka měděnková - Chlorociboria aeruginascens, Šumava
foto: Petr Souček

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Skryje - foto: Oldřich Jindřich

klihatka černá - Bulgaria inquinans, Skryje
foto: Oldřich Jindřich

bělochoroš slzící - Postia guttulata, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

bělochoroš slzící - Postia guttulata, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Mladoboleslavsko - foto: František Šváb

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Mladoboleslavsko
foto: František Šváb

rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

rosolovka listovitá - Tremella foliacea, Šumava - foto: Petr Souček

rosolovka listovitá - Tremella foliacea, Šumava
foto: Petr Souček

hlíva fialová - Panus conchatus, Šumava - foto: Petr Souček

hlíva fialová - Panus conchatus, Šumava
foto: Petr Souček

hlíva plicní - Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Krasíkov - Jana Pravcová

hlíva plicní - Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Krasíkov
Jana Pravcová

číšenka rýhovaná - Cyathus striatus, Kladensko - foto: Martin Petrák

číšenka rýhovaná - Cyathus striatus, Kladensko
foto: Martin Petrák

lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum, Praha - Vonoklasy - foto: Tomáš Wagner

lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum, Praha - Vonoklasy
foto: Tomáš Wagner

pstřeňovec dubový - Buglossoporus quercinus, Praha – Velká Chuchle - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Tomáš Wagner

pstřeňovec dubový - Buglossoporus quercinus, Praha – Velká Chuchle
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Tomáš Wagner

kornatka travní - Laetisaria fuciformis, Praha – Kolovraty - foto: petr Souček

kornatka travní - Laetisaria fuciformis, Praha – Kolovraty
foto: petr Souček

krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa, Velké Hamry - foto: Pavel Tesner

krásnorůžek lepkavý - Calocera viscosa, Velké Hamry
foto: Pavel Tesner

kyjanka křehká - Clavaria fragilis, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

kyjanka křehká - Clavaria fragilis, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

kyjanka purpurová - Alloclavaria purpurea, Šumava - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Petr Souček

kyjanka purpurová - Alloclavaria purpurea, Šumava
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Petr Souček

korunokyjka svícnovitá – Artomyces pyxidatus, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

korunokyjka svícnovitá – Artomyces pyxidatus, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

špička travinná - Marasmius graminum, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

špička travinná - Marasmius graminum, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

helmovka mléčná černá - Mycena galopus var. leucogala, okolí Prahy - foto: Martin Petrák

helmovka mléčná černá - Mycena galopus var. leucogala, okolí Prahy
foto: Martin Petrák

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus, Velké Hamry - foto: Markéta Vlčková

pavučinec polokrvavý - Cortinarius semisanguineus, Velké Hamry
foto: Markéta Vlčková

tmavobělka bradavčitá - Melanoleuca verrucipes, Praha - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Miroslav Tauš

tmavobělka bradavčitá - Melanoleuca verrucipes, Praha
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Miroslav Tauš

hvězdovka tuhová - Geastrum coronatum, Bzenecko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Ladislav Špeta

hvězdovka tuhová - Geastrum coronatum, Bzenecko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Ladislav Špeta

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Praha - Hvězda - foto: Markéta Vlčková

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Praha - Hvězda
foto: Markéta Vlčková

mechovka obecná - Clitopilus prunulus, Hlinecko - foto: Petr Souček

mechovka obecná - Clitopilus prunulus, Hlinecko
foto: Petr Souček

hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria, Karlovarsko - foto: Miroslav Tauš

hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria, Karlovarsko
foto: Miroslav Tauš

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

kaziroh ovčí - Onygena corvina, Šumava - foto: Petr Souček

kaziroh ovčí - Onygena corvina, Šumava
foto: Petr Souček

kalichovka Swartzova - Rickenella swartzii, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

kalichovka Swartzova - Rickenella swartzii, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

hadovka smrdutá - Phallus impudicus, Beskydy - foto: Ladislav Špeta

hadovka smrdutá - Phallus impudicus, Beskydy
foto: Ladislav Špeta

kukmák myší - Volvariella murinella, Chebsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Miroslav Tauš

kukmák myší - Volvariella murinella, Chebsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Miroslav Tauš

rudoušek uťatý - Rhodocybe gemina, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

rudoušek uťatý - Rhodocybe gemina, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans, Zaječov - foto: Pavel Kasík

šafránka červenožlutá - Tricholomopsis rutilans, Zaječov
foto: Pavel Kasík

pýchavka stlačená - Vascellum pratense, Praha - Kolovraty - foto: Petr Souček

pýchavka stlačená - Vascellum pratense, Praha - Kolovraty
foto: Petr Souček

pýchavka závojová - Lycoperdon mammiforme, Podorlicko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Pavel Petelík

pýchavka závojová - Lycoperdon mammiforme, Podorlicko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Pavel Petelík

pečárka opásaná - Agaricus bitorquis, Bolevec - foto: Zdeněk Hájek

pečárka opásaná - Agaricus bitorquis, Bolevec
foto: Zdeněk Hájek

pečárka Bernardova - Agaricus bernardii, Vysoké Mýto - foto: Petr Souček

pečárka Bernardova - Agaricus bernardii, Vysoké Mýto
foto: Petr Souček

pečárka Bohusova - Agaricus bohusii, Praha - Kavalírka - foto: Markéta Vlčková

pečárka Bohusova - Agaricus bohusii, Praha - Kavalírka
foto: Markéta Vlčková

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus, jedlá, tržní druh, Šumava - foto: petr Souček

sluka svraskalá - Cortinarius caperatus, jedlá, tržní druh, Šumava
foto: petr Souček

stročkovec kyjovitý - Gomphus clavatus, Beskady - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR - foto: Ladislav Špeta

stročkovec kyjovitý - Gomphus clavatus, Beskady
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR
foto: Ladislav Špeta

liška obecná – Cantharellus cibarius, jedlá, tržní druh, pode Lhotkou - foto: Petr Hampl

liška obecná – Cantharellus cibarius, jedlá, tržní druh, pode Lhotkou
foto: Petr Hampl

liška ametystová - Cantharellus amethysteus, Čechtice - foto: Petr Souček

liška ametystová - Cantharellus amethysteus, Čechtice
foto: Petr Souček

liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis, Čechtice - foto: Petr Souček

liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis, Čechtice
foto: Petr Souček

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides, jedlý, tržní druh, Mladoboleslavsko - foto: František Šváb

stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides, jedlý, tržní druh, Mladoboleslavsko
foto: František Šváb

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa, jedlý, tržní druh, Koryta - foto: Zdeněk Hájek

kotrč kadeřavý - Sparassis crispa, jedlý, tržní druh, Koryta
foto: Zdeněk Hájek

holubinka fialovonohá - Russula violeipes, Čechtice - foto: Petr Souček

holubinka fialovonohá - Russula violeipes, Čechtice
foto: Petr Souček

holubinka sličná - Russula lepida, Chebsko - foto: Pavel Petelík

holubinka sličná - Russula lepida, Chebsko
foto: Pavel Petelík

holubinka jahodová - Russula paludosa, Černá Studnice - foto: Jiří Vondrouš

holubinka jahodová - Russula paludosa, Černá Studnice
foto: Jiří Vondrouš

holubinka zlatá - Russula aurea, jedlá, tržní druh, Český kras - foto: Miroslav Tauš

holubinka zlatá - Russula aurea, jedlá, tržní druh, Český kras
foto: Miroslav Tauš

ryzec syrovinka - Lactarius volemus, jedlý, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

ryzec syrovinka - Lactarius volemus, jedlý, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

ryzec kafrový - Lactarius camphoratus, Velké Hamry - foto: Pavel Tesner

ryzec kafrový - Lactarius camphoratus, Velké Hamry
foto: Pavel Tesner

ryzec smrkový - Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Šumava - foto: Petr Souček

ryzec smrkový - Lactarius deterrimus, jedlý, tržní druh, Šumava
foto: Petr Souček

ryzec modřínový - Lactarius porninsis, Čechtice - foto: Petr Souček

ryzec modřínový - Lactarius porninsis, Čechtice
foto: Petr Souček

ryzec černohlávek - Lactarius lignyotus, Jindřichohradecko - foto: Martin Valent

ryzec černohlávek - Lactarius lignyotus, Jindřichohradecko
foto: Martin Valent

ryzec šeredný - Lactarius turpis, jedovatý, Šumava - Petr Souček

ryzec šeredný - Lactarius turpis, jedovatý, Šumava
Petr Souček

muchomůrka drsná – Amanita franchetii, Poděbradsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Daniel Kvasnička

muchomůrka drsná – Amanita franchetii, Poděbradsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Daniel Kvasnička

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Kladensko - foto: Martin Petrák

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Kladensko
foto: Martin Petrák

muchomůrka ryšavá - Amanita fulva, Těně - Pavel Kasík

muchomůrka ryšavá - Amanita fulva, Těně
Pavel Kasík

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina, jedovatá, Vonoklasy - foto: Tomáš Wagner

muchomůrka tygrovaná – Amanita pantherina, jedovatá, Vonoklasy
foto: Tomáš Wagner

muchomůrka královská – Amanita regalis, jedovatá, Vysočina - foto: Ladislav Špeta

muchomůrka královská – Amanita regalis, jedovatá, Vysočina
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka jízlivá - Amanita virosa, jedovatá, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

muchomůrka jízlivá - Amanita virosa, jedovatá, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Ujkovice - foto: Aleš Vít

muchomůrka zelená – Amanita phalloides, jedovatá, Ujkovice
foto: Aleš Vít

klouzek sličný - Suillus grevillei, jedlý, tržní druh, Malá Víska - foto: Pavel Kasík

klouzek sličný - Suillus grevillei, jedlý, tržní druh, Malá Víska
foto: Pavel Kasík

klouzek zrnitý - Suillus granulatus, jedlý, tržní druh, Jindřichohradecko - foto: Martin Valent

klouzek zrnitý - Suillus granulatus, jedlý, tržní druh, Jindřichohradecko
foto: Martin Valent

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Čechtice - foto: Petr Souček

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Čechtice
foto: Petr Souček

kozák habrový – Leccinum pseudosabrum, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

kozák habrový – Leccinum pseudosabrum, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

kozák dubový – Leccinum crocipodium, Poděbradsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Daniel Kvasnička

kozák dubový – Leccinum crocipodium, Poděbradsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Daniel Kvasnička

křemenáč osikový - Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Šumava - foto: Petr Souček

křemenáč osikový - Leccinum rufum, jedlý, tržní druh, Šumava
foto: Petr Souček

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum, Šumava - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Souček

křemenáč smrkový - Leccinum piceinum, Šumava
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Souček

šiškovec černý - Strobilomyces strobilaceus, Praha - foto: Markéta Vlčková

šiškovec černý - Strobilomyces strobilaceus, Praha
foto: Markéta Vlčková

hřib žlutomasý - Xerocomellus chrysenteron, Šumava - foto: Petr Souček

hřib žlutomasý - Xerocomellus chrysenteron, Šumava
foto: Petr Souček

hřib osmahlý - Xerocomus ferrugineus, Kladensko - foto: Martin Petrák

hřib osmahlý - Xerocomus ferrugineus, Kladensko
foto: Martin Petrák

hřib hnědý - Imleria badia, jedlý, tržní druh, vysočina - foto: Ladislav Špeta

hřib hnědý - Imleria badia, jedlý, tržní druh, vysočina
foto: Ladislav Špeta

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Beskydy - foto: Ladislav Špeta

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Beskydy
foto: Ladislav Špeta

hřib kovář žlutý - Neoboletus junquilleus, Šumava - foto: Petr Souček

hřib kovář žlutý - Neoboletus junquilleus, Šumava
foto: Petr Souček

hřib koloděj - Suillellus luridus, jedlý, tržní druh, Praha – Motol - foto: Markéta Vlčková

hřib koloděj - Suillellus luridus, jedlý, tržní druh, Praha – Motol
foto: Markéta Vlčková

hřib Quéletův – Suillellus queletii, Podbradsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Daniel Kvasnička

hřib Quéletův – Suillellus queletii, Podbradsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Daniel Kvasnička

hřib kříšť – Caloboletus calopus, Plchov - foto: Aleš Vít

hřib kříšť – Caloboletus calopus, Plchov
foto: Aleš Vít

hřib skvrnitý - Hemileccinum depilatum, Nymbursko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Petr Mikuš

hřib skvrnitý - Hemileccinum depilatum, Nymbursko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Petr Mikuš

hřib plavý - Hemileccinum impolitum, Polabí - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Miroslav Tauš

hřib plavý - Hemileccinum impolitum, Polabí
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Miroslav Tauš

hřib přívěskatý - Butyriboletus appendiculatus, Dymokursko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Mikuš

hřib přívěskatý - Butyriboletus appendiculatus, Dymokursko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Mikuš

hřib horský - Butyriboletus subappendiculatus, Brdy - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Oldřich Jindřich

hřib horský - Butyriboletus subappendiculatus, Brdy
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Oldřich Jindřich

hřib siný - Gyroporus cyanescens, Manětínsko - foto: Tomáš Pavelka

hřib siný - Gyroporus cyanescens, Manětínsko
foto: Tomáš Pavelka

hřib nachovýtrusý - Porphyrellus porphyrosporus, Šumava - foto: Petr Souček

hřib nachovýtrusý - Porphyrellus porphyrosporus, Šumava
foto: Petr Souček

hřib Le Galové - Rubroboletus legaliae, Polabí - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Petr Mikuš

hřib Le Galové - Rubroboletus legaliae, Polabí
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Petr Mikuš

hřib satan – Rubroboletus satanas, jedovatý, Jičínsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, jedovatý - foto: Tomáš Pavelka

hřib satan – Rubroboletus satanas, jedovatý, Jičínsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, jedovatý
foto: Tomáš Pavelka

hřib Moserův - Rubroboletus rubrosanguineus, Beskydy - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR - foto: Ladislav Špeta

hřib Moserův - Rubroboletus rubrosanguineus, Beskydy
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR
foto: Ladislav Špeta

hřib rudonachový - Imperator rhodopurpureus, Kozodírky - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR - foto: Tomáš Pavelka

hřib rudonachový - Imperator rhodopurpureus, Kozodírky
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR
foto: Tomáš Pavelka

hřib Fechtnerův - Butyriboletus fechtneri, Český kras - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - zákonem chráněný druh - foto: Marek Turnovec

hřib Fechtnerův - Butyriboletus fechtneri, Český kras
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
zákonem chráněný druh
foto: Marek Turnovec

průzkumník... - foto: František Šváb

průzkumník...
foto: František Šváb

pověz mi zrcadlo... - foto: Jiří Vondrouš

pověz mi zrcadlo...
foto: Jiří Vondrouš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, pode Lhotkou - foto: Petr Hampl

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, pode Lhotkou
foto: Petr Hampl

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krkonoše - foto: Karolína Turnovcová

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krkonoše
foto: Karolína Turnovcová

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Náchodsko - foto: Martin Petrák

hřib žlučník - Tylopilus felleus, Náchodsko
foto: Martin Petrák

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Praha - foto: Petr Mikuš

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Praha
foto: Petr Mikuš

hřib bronzový – Boletus aereus, Černošicko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Tomáš Wagner

hřib bronzový – Boletus aereus, Černošicko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Tomáš Wagner

manětínský košík - foto: Tomáš Pavelka

manětínský košík
foto: Tomáš Pavelka

šumavský košík - foto: Petr Souček

šumavský košík
foto: Petr Souček

bradelský košík - foto: Petr Dobrý

bradelský košík
foto: Petr Dobrý

boudický košík - foto: Aleš Vít

boudický košík
foto: Aleš Vít

růžovky v kuchyni - foto: Aleš Vít

růžovky v kuchyni
foto: Aleš Vít

houbohubka z růžovek na kuřecí podložce - foto: Aleš Vít

houbohubka z růžovek na kuřecí podložce
foto: Aleš Vít

První prázdninový měsíc uběhl jako voda. Houby během července na některých místech vcelku rostly, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jich však bylo, a to jak druhově, tak co do množství, o poznání méně. Na vině jsou především extrémně vysoké teploty, které, i pokud je tzv. zalito, růstu většiny druhů hub obecně mnoho nepřejí.

Média v průběhu léta tradičně oživují téma houbaření a růstu hub. Což o to, příběhy a snímky úspěšných houbařů i s jejich kapitálními úlovky bývají vždy poutavou podívanou. Ve skutečnosti ale situace zpravidla nebývá růstu hub všude stejně příznivě nakloněna. To je možné vysledovat jednak z informací, které nám posíláte v rámci pravidelné, týdenní aktualizace mapy růstu hub, a rovněž i z vašich četných, někdy posmutnělých telefonátů o tom, že na rozdíl od informací ve veřejných sdělovacích prostředcích, neroste ve vašem okolí téměř nic. Pokud jde o místa s aktuálně nepříznivými podmínkami pro růst hub, snad nejhůře na tom je jižní Morava. Tamní milovníci hub a mykofotografie jsou nuceni vyjíždět k uspokojení své záliby do jiných, leckdy i vzdálených regionů. Naopak, lépe jsou na tom oblasti podhorských a příhraničních lesů. Pokud jde o níže položená místa, po deštích tam rostou houby hlavně v dubohabřinách kolem rybníků.

Většina z vás, kteří přispíváte do rubriky o růstu hub, je v lese jako doma, a tak vás ani výkyvy počasí a místní nerůst hub nedokázaly odradit. O to cennější jsou všechny vaše snímky (je jich opravdu mnoho), které se nám za uplynulý měsíc v redakci sešly.

Horké počasí na začátku července bylo především ve znamení růstu teplomilných, jindy méně hojně se vyskytujících, a tím i vzácnějších druhů, především hřibovitých hub. Je užitečné, prohlédnout si zde alespoň některé z nich. Návštěvníci našich stránek tím dostávají základní osvětu na téma, které houby si zasluhují pozornost, ohleduplnost a ochranu.

V dalších dnech se pak, až do nynějška, střídaly vysoké teploty s občasným ochlazením, vše za nepravidelného doprovodu dešťových přeháněk. Těch je stálý nedostatek.

Na vašich snímcích tentokrát převažují rozmanité hřibovité druhy a je to pěkná podívaná. Z ostatních hub, mimo nezmíněné druhy, se postupně a v hojnějším počtu rozrostly holubinky, ryzce a muchomůrky. Z jedovatých druhů nyní rostou muchomůrky zelené, tygrované a jízlivé.

Potěšte se pohledem na aktuálně rostoucí mykoflóru, kterou jste pozorně zachytily na vašich snímcích.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Z třetí letošní poznávací vycházky s hamrovskými houbaři.

sekce  Myko akce / Zprávy z akcí

autor článku  Aleš Vít, 1.8.2017

nezbytná příprava

nezbytná příprava

povídání o mnohém zajímavém kolem hub

povídání o mnohém zajímavém kolem hub

účastníci vydařené sobotní akce

účastníci vydařené sobotní akce

Uplynulou sobotu se před mysliveckou chatou v Bohdalovicích sešli členové HVH a jejich příznivci, aby společně posoudili současný růst hub v tamní části Jizerských hor.

Hřibovité druhy aktuálně až tolik nerostou, z pozemních hub převažují holubinky, ryzce a muchomůrky. Houbou vrcholícího léta zde byl stroček trubkovitý a podzimní druhy zastoupila liška nálevkovitá. Výskytem nehojné druhy představovaly šťavnatka holubinková a kukmák maličký. Z jedovatých hub rostou muchomůrky zelená, jízlivá a tygrovaná. Ze všech donesených hub se podařilo určit 151 druhů.

Akci navštívili i přátelé z dalších mykologických uskupení; z Lomnice nad Popelkou, Plzně a Prahy.

Setkání se zúčastnilo kolem čtyřiceti zájemců a počasí podpořilo dobrou náladu diskutujících přátel se společnými zájmy.

Všichni se těší na další vycházku opět za měsíc.

Za HVH

Petr Hampl

Aleš Vít

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku července...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 18.7.2017

houby a sucho - foto: Aleš Vít

houby a sucho
foto: Aleš Vít

troudnatec růžový - Fomitopsis rosea, Šumava - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Souček

troudnatec růžový - Fomitopsis rosea, Šumava
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Souček

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola, Jeseníky - foto: Veronika Moslerová

troudnatec pásovaný - Fomitopsis pinicola, Jeseníky
foto: Veronika Moslerová

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

bránovitec hnědofialový - Trichaptum abietinum, Praha - Kolovraty - foto: Petr Souček

bránovitec hnědofialový - Trichaptum abietinum, Praha - Kolovraty
foto: Petr Souček

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Trutnovsko - foto: Stanislav Jirásek

dřevnatka kyjovitá – Xylaria polymorpha, Trutnovsko
foto: Stanislav Jirásek

korálovec bukový - Hericium flagellum, Šumava - foto: Petr Souček

korálovec bukový - Hericium flagellum, Šumava
foto: Petr Souček

kráterokrčka třešňová - Craterocolla cerasi, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

kráterokrčka třešňová - Craterocolla cerasi, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Žďárské vrchy - foto: Martin Valent

hlíva plicní – Pleurotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Žďárské vrchy
foto: Martin Valent

houževnatec šupinatý - Neolentinus lepideus, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

houževnatec šupinatý - Neolentinus lepideus, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

houževnatec tygrovaný - Neolentinus tigrinus, Praha-Nedvězí - foto: Petr Souček

houževnatec tygrovaný - Neolentinus tigrinus, Praha-Nedvězí
foto: Petr Souček

kalichovka oranžová - Rickenella fibula, Šumpersko - foto: Martin Petrák

kalichovka oranžová - Rickenella fibula, Šumpersko
foto: Martin Petrák

kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella, Orlickoústecko - foto: Martin Petrák

kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella, Orlickoústecko
foto: Martin Petrák

helmovka hladká - Mycena laevigata, Šumava - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Petr Souček

helmovka hladká - Mycena laevigata, Šumava
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Petr Souček

helmovka ředkvičková – Mycena pura, Plchov - foto: Petr Hampl

helmovka ředkvičková – Mycena pura, Plchov
foto: Petr Hampl

helmovka žlutonohá – Mycena renati, Beskydy - foto: Petr Souček

helmovka žlutonohá – Mycena renati, Beskydy
foto: Petr Souček

kropenatec otavní – Panaeolina foenisecii, Poděbradsko - foto: Daniel Kvasnička

kropenatec otavní – Panaeolina foenisecii, Poděbradsko
foto: Daniel Kvasnička

štítovka jelení bílá – Pluteus cervinus var. albus, Praha - Chuchle - foto: Bohumil Bušek

štítovka jelení bílá – Pluteus cervinus var. albus, Praha - Chuchle
foto: Bohumil Bušek

špička kolovitá - Marasmius rotula, Beskydy - foto: Petr Souček

špička kolovitá - Marasmius rotula, Beskydy
foto: Petr Souček

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina, Tochovice - foto: Karel Mašek

kukmák bělovlnný – Volvariella bombycina, Tochovice
foto: Karel Mašek

hmyzomorka muší - Entomophthora muscae, Čechtice - foto: Petr Souček

hmyzomorka muší - Entomophthora muscae, Čechtice
foto: Petr Souček

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Praha - foto: Markéta Vlčková

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Praha
foto: Markéta Vlčková

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Radějov - foto: Ladislav Špeta

penízovka vřetenonohá - Gymnopus fusipes, Radějov
foto: Ladislav Špeta

penízovka širokolupenná - Megacollybia platyphylla, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

penízovka širokolupenná - Megacollybia platyphylla, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

hadovka smrdutá, vejce – Phallus impudicus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

hadovka smrdutá, vejce – Phallus impudicus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

hadovka smrdutá – Phallus impudicus, Praha - Divoká Šárka - foto: Jaroslav Vanča

hadovka smrdutá – Phallus impudicus, Praha - Divoká Šárka
foto: Jaroslav Vanča

psivka obecná - Mutinus caninus, Jevany - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Souček

psivka obecná - Mutinus caninus, Jevany
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Souček

čirůvka vláknicovitá – Tricholoma inocybeoides, Poděbradsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie DD - foto: Daniel Kvasnička

čirůvka vláknicovitá – Tricholoma inocybeoides, Poděbradsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie DD
foto: Daniel Kvasnička

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

čechratice černohuňatá - Tapinella atrotomentosa, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

pečárka zápašná - Agaricus xanthoderma, Nymbursko - foto: Petr Mikuš

pečárka zápašná - Agaricus xanthoderma, Nymbursko
foto: Petr Mikuš

kržatka ostnitá - Flammulaster muricatus, Beskydy - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN - foto: Petr Souček

kržatka ostnitá - Flammulaster muricatus, Beskydy
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN
foto: Petr Souček

choroš oříš - Polyporus umbellatus, Polabí - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Petr Mikuš

choroš oříš - Polyporus umbellatus, Polabí
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Petr Mikuš

ucháčovec šumavský - Pseudorhizina sphaerospora, Šumava - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, chráněný - foto: Petr Souček

ucháčovec šumavský - Pseudorhizina sphaerospora, Šumava
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, chráněný
foto: Petr Souček

muchomůrka jarní - Amanita verna, jedovatá, Hodonínsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR - foto: Ladislav Špeta

muchomůrka jarní - Amanita verna, jedovatá, Hodonínsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Čechtice - foto: Petr Souček

muchomůrka růžovka – Amanita rubescens, Čechtice
foto: Petr Souček

muchomůrka šedivka – Amanita excelsa, Šumpersko - foto: Martin Petrák

muchomůrka šedivka – Amanita excelsa, Šumpersko
foto: Martin Petrák

muchomůrka slámožlutá - Amanita gemmata, jedovatá, Šumpersko - foto: Martin Petrák

muchomůrka slámožlutá - Amanita gemmata, jedovatá, Šumpersko
foto: Martin Petrák

muchomůrka královská – Amanita regalis, jedovatá, Žďárské vrchy - foto: Martin Valent

muchomůrka královská – Amanita regalis, jedovatá, Žďárské vrchy
foto: Martin Valent

muchmůrka žlutohnědá – Amanita umbrinolutea, Mariánskolázeňsko - foto: Pavel Tesner

muchmůrka žlutohnědá – Amanita umbrinolutea, Mariánskolázeňsko
foto: Pavel Tesner

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva, Praha - Hřebenka - foto: Markéta Vlčková

muchomůrka ryšavá – Amanita fulva, Praha - Hřebenka
foto: Markéta Vlčková

muchomůrka šafránová – Amanita crocea, Bradla - foto: Petr Hampl

muchomůrka šafránová – Amanita crocea, Bradla
foto: Petr Hampl

holubinka doupňáková – Russula grisea, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

holubinka doupňáková – Russula grisea, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

holubinka namodralá – Russula cyanoxantha, jedlá, tržní druh, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

holubinka namodralá – Russula cyanoxantha, jedlá, tržní druh, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

holubinka namodralá zelená– Russula cyanoxantha var. peltereaui, Záborčí - foto: Jiří Vondrouš

holubinka namodralá zelená– Russula cyanoxantha var. peltereaui, Záborčí
foto: Jiří Vondrouš

holubinka chromová – Russula claroflava, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

holubinka chromová – Russula claroflava, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

holubinka sluneční – Russula solaris, Krasíkov - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Jana Pravcová

holubinka sluneční – Russula solaris, Krasíkov
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Jana Pravcová

holubinka zlatá - Russula aurea, jedlá, tržní druh, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

holubinka zlatá - Russula aurea, jedlá, tržní druh, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

liška obecná – Cantharellus cibarius, jedlá, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

liška obecná – Cantharellus cibarius, jedlá, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

slizák mazlavý – Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Šumpersko - foto: Martin Petrák

slizák mazlavý – Gomphidius glutinosus, jedlý, tržní druh, Šumpersko
foto: Martin Petrák

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Zlatá Olešnice-Dolenec - foto: Petr Hampl

hřib hnědý – Boletus badius, jedlý, tržní druh, Zlatá Olešnice-Dolenec
foto: Petr Hampl

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum, Bohdalovice - foto: Petr Hampl

kozák šedohnědý – Leccinum brunneogriseolum, Bohdalovice
foto: Petr Hampl

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Příchovice - foto: Jakub Šrajer

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Příchovice
foto: Jakub Šrajer

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

křemenáč březový – Leccinum versipelle, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Českokrumlovsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Věra Hyráková

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Českokrumlovsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Věra Hyráková

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Čechtice - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT - foto: Petr Souček

křemenáč smrkový – Leccinum piceinum, Čechtice
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie NT
foto: Petr Souček

hřib přívěskatý – Butyriboletus appendiculatus, Mladoboleslavsko - Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU - foto: Petr Mikuš

hřib přívěskatý – Butyriboletus appendiculatus, Mladoboleslavsko
Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU
foto: Petr Mikuš

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Souš - foto: Petr Hampl

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Souš
foto: Petr Hampl

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Horní lesy - foto: Bohumil Bušek

hřib kovář - Neoboletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Horní lesy
foto: Bohumil Bušek

hřib kříšť – Caloboletus calopus, Držkov - foto: František Šváb

hřib kříšť – Caloboletus calopus, Držkov
foto: František Šváb

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

hřib smrkový – Boletus edulis, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Praha - Nové Butovice - foto: Petr Mikuš

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Praha - Nové Butovice
foto: Petr Mikuš

hřib dubový - Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Čechtice - foto: Petr Souček

hřib dubový - Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Čechtice
foto: Petr Souček

hřib žlučník – Tylopilus felleus, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

hřib žlučník – Tylopilus felleus, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

lišky z Podralska - foto: Jiří Vondrouš

lišky z Podralska
foto: Jiří Vondrouš

hlinecký košík - foto: Jiří Laštůvka

hlinecký košík
foto: Jiří Laštůvka

bárovské růžovky - foto: Pavel Hampl

bárovské růžovky
foto: Pavel Hampl

krasíkovská směs - foto: Jana Pravcová

krasíkovská směs
foto: Jana Pravcová

čechtický košík - foto: Petr Souček

čechtický košík
foto: Petr Souček

jizerskohorské potěšení - foto: Aleš Vít

jizerskohorské potěšení
foto: Aleš Vít

grilované křemenáče s restovaným banánem - foto: Aleš Vít

grilované křemenáče s restovaným banánem
foto: Aleš Vít

Horký a bezdeštný červen je za námi. Houbařům letos mnoho nepřál. Byla to příkladná ukázka, jak vypadá sucho. Pokud již nějaké houby vyrostly, tak v lesích středních a vyšších poloh, v blízkosti podmáčených lokalit, v zastíněných místech a kolem potoků.

Tradičně nejlépe odolávaly vedru a suchu dřevní druhy hub a také masitější hřibovité houby, jako křemenáče a hřiby kováře. Druhová pestrost mykoflóry byla ve zmíněném období zastoupena spíše méně hojně. Nepotěšitelné informace přicházely z jižní Moravy, kde extrémní sucho růst hub takřka úplně zastavil. Pro zajímavost vybíráme hodnocení červnového růstu hub na Hodonínsku z komentáře od našeho pravidelného přispěvatele, Ladi Špety. „Červen - velká katastrofa, snad jen vzácná muchomůrka jarní mě udělala radost, jinak to nestálo za nic, takže posílám pouze dva nálezy“.

Teprve od poloviny poslední červnové dekády, a nyní, na začátku července, a to díky občasným bouřkám a dešťovým přeháňkám, se situace alespoň na některých místech obrací k lepšímu.

Za období od minulého příspěvku o růstu hub jste však ani v nepřízni počasí nesložili vaše foto zbraně. Poslali jste nám řadu rozmanitých a vesměs pěkných snímků hub, se kterými se na začátku letních prázdnin a dovolených dělíte s ostatními návštěvníky našich stránek a dodáváte jim tak inspiraci k vycházkám do přírody.

Nedejte se však mýlit galerií dnešních snímků, která vzbuzuje dojem, že stačí vykročit s košíkem za humna, do lesa plného hub. Nyní rostou ve větším množství jen muchomůrky šedivky a v kuchyni oblíbené růžovky. Sporadicky se objevují lišky a zatím jen pozvolna se rozhojňuje růst dalších druhů hub. Obdivovatelé vzácnějších zástupců mykoflóry již netrpělivě očekávají růst teplomilných, ochrany hodných hřibů.

Podle aktuální předpovědi nás v nejbližších dnech, i nadále, čeká nadstandardně teplé počasí, které při tom nezapomene ani na občasné dešťové přeháňky. To by houbám mělo, alespoň na některých místech, postačit k růstu a dostaví se jistě i letní vlna bílých hřibů.

Užívejte si první prázdninový měsíc, věnujte se odpočinku, procházkám po lese, houbaření a samozřejmě i myko fotografii.

Těšíme se na vaše snímky.

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

článek  Růst hub na začátku června...

sekce  Houby / Růst hub

autor článku  Aleš Vít, 11.6.2017

smrž pražský – Morchella pragensis, jedlý- Praha-Kolovraty - foto: petr Souček

smrž pražský – Morchella pragensis, jedlý- Praha-Kolovraty
foto: petr Souček

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

čirůvka fialová – Lepista nuda, jedlá, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

kornice borová - Cenangium ferruginosum, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia, Praha-Dubeč - foto: Petr Souček

pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia, Praha-Dubeč
foto: Petr Souček

lošákovec ďubkatý - Hydnellum scrobuculatum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

lošákovec ďubkatý - Hydnellum scrobuculatum, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

hrachovec hvězdovitý - Sphaerobolus stellatus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

hrachovec hvězdovitý - Sphaerobolus stellatus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

masenka poduškovitá - Trichoderma pulvinatum, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

masenka poduškovitá - Trichoderma pulvinatum, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

houževnatec šupinatý - Neolentinus lepideus, Rakovnicko - foto: Martin Valent

houževnatec šupinatý - Neolentinus lepideus, Rakovnicko
foto: Martin Valent

zvonkovka číškovitá závojová - Tarzetta cupularis var. velata, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

zvonkovka číškovitá závojová - Tarzetta cupularis var. velata, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Kladensko - foto: Martin Petrák

hnědák Schweinitzův - Phaeolus schweinitzii, Kladensko
foto: Martin Petrák

baňka velkokališná - Sarcosphaera coronaria, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Český kras - foto: Petr Souček

baňka velkokališná - Sarcosphaera coronaria, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Český kras
foto: Petr Souček

chřapáč bělonohý - Helvella spadicea, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

chřapáč bělonohý - Helvella spadicea, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie CR, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

chřapáč obecný – Helvella acetabulum, Kolínsko - foto: Petr Souček

chřapáč obecný – Helvella acetabulum, Kolínsko
foto: Petr Souček

chřapáč Quéletův – Helvella queletii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Mladoboleslavsko - foto: František Šváb

chřapáč Quéletův – Helvella queletii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie VU, Mladoboleslavsko
foto: František Šváb

chřapáč kalíškovitý – Helvella leucomelaena, České středohoří - foto: Petr Mikuš

chřapáč kalíškovitý – Helvella leucomelaena, České středohoří
foto: Petr Mikuš

bochníček potoční - Adelphella babingtonii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Praha-Kolovraty - foto:Petr Souček

bochníček potoční - Adelphella babingtonii, Červený seznam ohrožených druhů, kategorie EN, Praha-Kolovraty
foto:Petr Souček

čapulka bahenní – Mitrula paludosa, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

čapulka bahenní – Mitrula paludosa, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

čapulka bahenní bahenní – Mitrula paludosa, Senica (SK) - foto: Ladislav Špeta

čapulka bahenní bahenní – Mitrula paludosa, Senica (SK)
foto: Ladislav Špeta

řasnatka krátkonohá - Peziza micropus, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

řasnatka krátkonohá - Peziza micropus, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

rozpuklec hruškovitý - Phallogaster saccatus, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

rozpuklec hruškovitý - Phallogaster saccatus, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

korunokyjka svícnovitá - Artomyces pyxidatus, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

korunokyjka svícnovitá - Artomyces pyxidatus, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

ucho Jidášovo – Auricularia auricule-judae, jedlé, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

ucho Jidášovo – Auricularia auricule-judae, jedlé, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

korálovec bukový - Hericium clathroides, Strakonicko - foto: Věra Hyráková

korálovec bukový - Hericium clathroides, Strakonicko
foto: Věra Hyráková

strmělka opýřená - Trichocybe puberula, Podorlicko - foto: Pavel Petelík

strmělka opýřená - Trichocybe puberula, Podorlicko
foto: Pavel Petelík

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, jedovatá, Bohdalovice-Bradlo - foto: Petr Hampl

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare, jedovatá, Bohdalovice-Bradlo
foto: Petr Hampl

opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

opeňka měnlivá – Kuehneromyces mutabilis, jedlá, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

polnička raná - Agrocybe praecox, Ratíškovice - foto: Ladislav Špeta

polnička raná - Agrocybe praecox, Ratíškovice
foto: Ladislav Špeta

hlíva plicní – Plerotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

hlíva plicní – Plerotus pulmonarius, jedlá, tržní druh, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

hlíva citronová - Pleurotus citrinopileatus, jedlá, pěstovaný tržní druh, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

hlíva citronová - Pleurotus citrinopileatus, jedlá, pěstovaný tržní druh, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

 31 hnojník třpytivý - Coprinellus micaceus, Berounsko - foto: Petr Mikuš

31 hnojník třpytivý - Coprinellus micaceus, Berounsko
foto: Petr Mikuš

hnojník nasetý - Coprinellus disseminatus, Holíč - foto: Ladislav Špeta

hnojník nasetý - Coprinellus disseminatus, Holíč
foto: Ladislav Špeta

hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria, Karlštejnsko - foto: Petr Mikuš

hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria, Karlštejnsko
foto: Petr Mikuš

troudnatec pásovaný – Fomitopsis pinicola, Boudicko - foto: Petr Dobrý

troudnatec pásovaný – Fomitopsis pinicola, Boudicko
foto: Petr Dobrý

choroš šupinatý – Polyporus squamosus, jedlý-pouze mladé plodnice, tržní druh, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

choroš šupinatý – Polyporus squamosus, jedlý-pouze mladé plodnice, tržní druh, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Pardubicko - foto: Petr Dobrý

sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus, jedlý-pouze mladé plodnice, Pardubicko
foto: Petr Dobrý

lakovka obecná – Laccaria lacata, Uhlířské Janovice - foto: Petr Souček

lakovka obecná – Laccaria lacata, Uhlířské Janovice
foto: Petr Souček

pýchavka dlabaná - Calvatia utriformis, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

pýchavka dlabaná - Calvatia utriformis, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

špička obecná – Marasmius oreades, jedlá, tržní druh, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

špička obecná – Marasmius oreades, jedlá, tržní druh, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

voskovka kuželovitá – Hygrocybe conica, Všešimy - foto: Pavel Tesner

voskovka kuželovitá – Hygrocybe conica, Všešimy
foto: Pavel Tesner

čirůvka májovka – Calocybe gambosa, jedlá, tržní druh, Českokrumlovsko - foto: Věra Hyráková

čirůvka májovka – Calocybe gambosa, jedlá, tržní druh, Českokrumlovsko
foto: Věra Hyráková

čirůvka májovka – Calocybe gambosa, jedlá, tržní druh, Praha-Kolovraty - foto: Petr Souček

čirůvka májovka – Calocybe gambosa, jedlá, tržní druh, Praha-Kolovraty
foto: Petr Souček

závojenka podtrnka – Entoloma clypeatum, jedlá, Holíč - foto: Ladislav Špeta

závojenka podtrnka – Entoloma clypeatum, jedlá, Holíč
foto: Ladislav Špeta

muchomůrka růžovka alias masák – Amanita rubescens, Trutnovsko - foto: Stanislav Jirásek

muchomůrka růžovka alias masák – Amanita rubescens, Trutnovsko
foto: Stanislav Jirásek

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, jedlý, Lhotecko - foto: Petr Hampl

hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron, jedlý, Lhotecko
foto: Petr Hampl

kozák habrový – Leccinum carpini, jedlý, tržní druh, Krasíkov - foto: Jana Pravcová

kozák habrový – Leccinum carpini, jedlý, tržní druh, Krasíkov
foto: Jana Pravcová

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Čechtice - foto: Petr Souček

kozák březový – Leccinum scabrum, jedlý, tržní druh, Čechtice
foto: Petr Souček

křemenáč osikový – Leccinum aurantiacum, jedlý, tržní druh, Hodonínsko - foto: Ladislav Špeta

křemenáč osikový – Leccinum aurantiacum, jedlý, tržní druh, Hodonínsko
foto: Ladislav Špeta

hřib kovář – Boletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Ralsko - foto: Jiří Vondrouš

hřib kovář – Boletus luridiformis, jedlý, tržní druh, Ralsko
foto: Jiří Vondrouš

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Vlastiboř - foto: Petr Hampl

hřib dubový – Boletus reticulatus, jedlý, tržní druh, Vlastiboř
foto: Petr Hampl

jak se patří májovky - foto: Petr Souček

jak se patří májovky
foto: Petr Souček

podtrnky a sadovky - foto: Petr Souček

podtrnky a sadovky
foto: Petr Souček

kolovratská jarní směs - foto: Petr Souček

kolovratská jarní směs
foto: Petr Souček

májovky a modráky z Podralska - foto: Jiří Vondrouš

májovky a modráky z Podralska
foto: Jiří Vondrouš

sírovec žlutooranžový – právě tak akorát do kuchyně - foto: Markéta Vlčková

sírovec žlutooranžový – právě tak akorát do kuchyně
foto: Markéta Vlčková

příprava sírovce pro kulinářské využití - foto: Aleš Vít

příprava sírovce pro kulinářské využití
foto: Aleš Vít

šťavnatý guláš ze sírovce - foto: Aleš Vít

šťavnatý guláš ze sírovce
foto: Aleš Vít

Letošní květen jako by v něčem opisoval od předcházejícího měsíce. Co do počasí, střídaly se chladnější dny s teplejšími, ranní přímrazky z počátku měsíce sice zmizely, ale pro změnu je později vystřídala úporná celodenní vedra. Dokonce byly zaznamenány tzv. tropické noci, jejichž minimální teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Významněji zapršelo v úvodu, uprostřed a na konci května, což na utěšený růst hub nestačilo.

Tak se stalo, že dobře nastartovaný růst jarních, zejména jedlých druhů hub skončil dříve, než v jiných letech. Houby sice i nadále rostly, ale nikoli všude stejně ochotně. Už jen výjimečně se objevovaly smržovité druhy. Ve významnějším množství rostly stále májovky a podtrnky, které ale záhy podléhaly aktivně se množícímu hmyzu. Výskyt ohlásily jednoroční jedlé choroše, šupinatý a sírovec žlutooranžový. Nadějný dostatek dřevních i pozemních, větších i drobnějších druhů hub z počátku měsíce května, se s přibývajícím suchem pozvolna umenšoval.

Zatím, co v několika posledních letech se hřibovité houby objevovaly již koncem dubna, letos si na jejich první poslíčky museli houbaři počkat až do půlky května. Objevily se klouzky, křemenáče, babky, modráky i dubáky. Hřiby kováře odolávaly teplému počasí vcelku statečně a jejich hojnější růst byl hlášen, zejména v poslední květnové dekádě, z vícerých míst republiky.

Tohle všechno jste stačili zachytit na svých snímcích, o které se tradičně dělíte s dalšími návštěvníky těchto stránek. Přes pěknou podívanou ovšem platí, že i na začátku června rostou houby spíš méně, povětšinou jen ve středních a vyšších polohách, kterým se přece jen dostává více dešťových přeháněk. Ani v dlouhodobém sledování nepatří červen v růstu hub k významným měsícům, nicméně dokáže překvapit i některými výjimečnými nálezy. Právě ty mohou potkat i vás. Těšíme se spolu s ostatními, že vám, stávajícím přispěvatelům, i novým zájemcům o myko fotografii, se na snímcích podaří zachytit alespoň některé z nich.

Vaše redakce…

odkaz na článek  Odkaz na článek pro citaci

seznam článků  Přehled článků na této straně

 

Strana 14 / 54, články 131 - 140 / 534

 <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   > 

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Zimní myko exkurze

V sobotu 3.2. v Praze do Hostivařského lesoparku

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

  • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
  • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

  • Členové ČMS: 150,- Kč
  • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 2/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Steccherinum bourdotii
ostnateček Bourdotův

Arrhenia retiruga
mecháček síťnatý

Diatrype bullata
korovitka vakovitá

Ciboria amentacea
jehnědka olšová

Trametes gallica
outkovka francouzská

Cylindrobasidium evolvens
kornatec rozvitý

Lecanora muralis
misnička zední

Vuilleminia cystidiata
větvovka teplomilná

Encoelia furfuracea
kornice otrubičnatá

Phyllotopsis nidulans
hlíva hnízdovitá

Ciboria amentacea
jehnědka olšová

Plicaturopsis crispa
měkkouš kadeřavý

Schizophyllum amplum
mušlovka plstnatá

Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakouský

Phlebiopsis gigantea
kornatec obrovský

Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo

Resupinatus trichotis
hlívečník chlupatý

Phellinus contiguus
ohňovec dotýkavý

Tulasnella violea
tulasneovka liláková

Helvella elastica
chřapáč pružný

Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý

Schizopora flavipora
pórnovitka drobnopórá

Hyphoderma setigerum
kornatec štětinkatý

Rosellinia corticium
prsnatka vlnatá

Cytospora populina
bradavkatka obecná

Urnula craterium
zvoneček pohárkovitý

Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo

Trichoderma viride
zelenatka obecná

Steccherinum ochraceum
ostnateček okrový

Trichaptum abietinum
bránovitec jedlový

Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící

Phanerochaete sordida
kůrovka smetanová

Coniophora puteana
popraška sklepní

Coniophora arida
popraška tenká

Coniophora arida
popraška tenká

Vuilleminia comedens
větvovka obecná

Crepidotus cesatii
trepkovitka Cesatiho

Fomes fomentarius
troudnatec kopytovitý

Phanerochaete sanguinea
kůrovka krvavá

Dacrymyces stillatus
kropilka rosolovitá

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .